ထိခိုက္ ဒဏ္ရာနဲ႔ အနာေတြ အတြက္ နတ္ေဆး တပါးျဖစ္တဲ့ ရြက္က်ပင္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႔ အနာေတြအတြက္ နတ္ေဆးတပါးျဖစ္တဲ့ ရြက္က်ပင္

ရြက္က်ပင္သည္ ယိုစီးက်ေသာ ေသြးမ်ားကို ရပ္တန႔္ခ်ဳပ္တည္းေသာ ေနရာတြင္ နတ္ေဆးသဖြယ္ ျဖစ္၏ ။ ထိခိုက္ ရွနာႏွင့္ ေသြးစိမ္းထြက္ေသာ အနာမ်ားကို ရြက္က် ပင္ေပါက္ရြက္ မီးကင္၍ ကပ္ေပးက ေသြးမ်ားရပ္စဲ၍ အနာက်က္ လြယ္၏။

အရြက္ကို ႀကိတ္ညႇစ္၍ရေသာ အရည္ကိုလိမ္းေပးမူ အနာစက္ ၊ အနာမီးလၽွံ ၊ ေမြးကၽြတ္နာမ်ား ေပ်ာက္၏ ။ ရြက္က် ပင္ေပါက္ရြက္ကို မီးကင္၍ ထိခိုက္ ေရာင္ရမ္းေနေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကိုကပ္ေပးပါက ေရာင္ရမ္းက်ဆင္း၍ဒဏ္ရာမ်ား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ရြက္က်ပင္ေပါက္ရြက္ ၁ ရြက္ ၂ ရြက္ကို င႐ုတ္ေကာင္း အနည္းငယ္ထည့္၍ ညက္စြာ ႀကိတ္ၿပီးေသာက္က ဆီးပူ ၊ ဆီးခ်ဳပ္ ေသြးျမင္း သရိုက္ႏွင့္ လူပ်ိဳနာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။အရြက္ကိုႀကိတ္၍ရေသာအရည္ကို ေသာက္ေပးပါက ကာလဝမ္းေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

အရြက္ရည္ကို လိမ္းေပးက အဆစ္လႊဲ ၊ အေၾကာထုံးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ေသာ အနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏ ။ အနာမ်ား မေပါက္ဘဲ အေညႇာ္မိ၊ငန္းမန္းလိုက္၍ ေရာင္တင္းလာပါက အရြက္ကိုႀကိတ္၍အုံေပးပါက အေညႇာ္မ်ားက်ဆင္းၿပီး အနာႏုလၽွင္ပိန္၍ ရင့္လၽွင္ေပါက္ သြားေစသည္။

အရြက္ရည္ကို သၾကားျဖင့္ေရာေသာက္ပါက ဆီး၌ေသြးပါျခင္းႏွင့္ေသြးဝမ္းသြားျခင္းကိုေပ်ာက္ကင္း၏ အရြက္ကိုမီးကင္၍ ေဖါေရာင္ေသာေနရာမ်ားကို ကပ္ေပးပါကအေဖါက်၏။ အရြက္ကို ဆားျဖင့္ႀကိတ္ၿပီး ကင္းကိုက္ေသာေနရာသို့သိပ္ေပးပါက ကင္းဆိပ္ေျပသည္။

အပူအား ႀကီး၍ ျဖစ္ေသာ မ်က္လုံး ပူျခင္း၊ ယားျခင္း၊ က်ိန္း ျခင္း ၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း အတြက္ ၎ အရြက္ သက္သက္ ကို ညက္စြာ ႀကိတ္၍ အုံပါ အေအးလြန္ ၍ ျဖစ္ေသာ မ်က္စိနာ အတြက္ း အရြက္ ႀကိတ္ၿပီးသား တြင္ နႏြင္း စစ္ အနည္းငယ္ ထည့္ကာ ခပ္ေႏြးေႏြး ျပဳ၍ လည္းေကာင္း အုံေပးပါ က မ်က္စိနာ ေပ်ာက္၏။

ျမန္မာ ေဆးက်မ္း မ်ား အလိုအရ

၎ေဆးပင္သည္ အနာမ်ားကို စင္ၾကယ္ေအာင္ သုက္သင္တတ္၏ ။အသားႏု တက္ေစ၏ ။ ေသြးမ်ားကို ခ်ဳပ္ေစ၏ ။ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳ၏ ။ ေသြးေၾကာငယ္ကေလးမ်ားအား တြန႔္ျခင္း၊ရွုံ႔ျခင္းကိုျဖစ္ေစသျဖင့္ အေရျပား မွ လည္းေကာင္း ၊ ဝမ္းသြားရာမွလည္းေကာင္း ၊ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါ မွ လည္းေကာင္း ၊ႏွာေခါင္း ပါးစပ္ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း ယိုက်ေသာ ေသြးမ်ားကို ျမန္စြာ ခ်ဳပ္တည္း ေစနိုင္၏။ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္ ။ မူရင္းေရးသားသူအား ခရက္ဒစ္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*