ထူးျခားေသာ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ ၾကာရြက္ခေမာက္

ထူးျခားေသာ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ ၾကာရြက္ခေမာက္

2010 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အမ်ိဳးသား ဉာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္႐ုံး (သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပထမဆုံး လက္မွုပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဗီယက္နမ္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အလြန္ေရပန္းစားေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎ကို ဖက္ရွင္ဆက္စပ္ ပစၥည္းအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ထားသည္။

ခေမာက္ပုံတစ္ခု ဖန္တီးရန္ အတြက္ Hue ရွိ လက္မွု ပညာ သည္မ်ားသည္ အရြက္ေရြး ခ်ယ္ျခင္း၊ ေဘာင္ခတ္ျခင္း၊ နန္းတက္ျခင္ း၊ ပုံစံျဖတ္ျခင္းအထိ အဆင့္ မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းရေလ့ ရွိသည္။

ျခဳံငုံၾကည့္လၽွင္ ခေမာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ Hue တြင္ ႏွစ္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဖြံ့ၿဖိဳးလာခဲ့ၿပီး Da Le၊ Phu Cam၊ Doc So၊ West၊ Kim Long၊ Sia ကဲ့သို့ေသာ ေက်ာ္ၾကားေသာ ခေမာက္ မ်ားစြာျဖင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ နာမည္ႀကီး လက္မွု ပညာ ရြာမ်ားျဖစ္သည့္ Tay Ho (Phu Ho),My Lam(Phu My,Phu Vang District ), Phu Cam, Phuoc Vinh, Trieu Tay, Huong So (Hue City)

ဦးထုပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး႐ုံသာမက၊ Hue လမ္းေၾကာင္းေလးခုသို့ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ေခတ္ကာလ အေျပာင္းအလဲကို ေတြ႕ၾကဳံ ခံစားခဲ့ရၿပီး မၾကာေသးမီက၊ ၾကာရြက္ခေမာက္မ်ားသည္ Hue ကို လာေရာက္ လည္ပတ္ လိုေသာ ခရီးသြားမ်ားစြာအတြက္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

(Hue University Alumni ) ႏွင့္ Doc Son ( Hue ) ရြာရွိ လက္မွုပညာ ရွင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္မီျဒပ္စင္မ်ား၊ အလွတရားမ်ား၊ စိတ္အားထက္သန္မွုတို့ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္မွုပညာျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ တစ္မူထူးျခားေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၾကာရြက္ခေမာက္သည္ အရြက္ေသြးေၾကာမ်ား၊ အေရာင္အေသြး၊ ေရရွည္အသုံးျပဳနိုင္႐ုံသာမက ခေမာက္ ၏ ဆန္းျပားမွုကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးသည္။

ၾကာရြက္ခေမာက္ကို ရိုးရာဦးထုပ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ၾကာရြက္ခေမာက္ကို ထုပ္လုပ္ရတာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္လို့ လူသိမ်ားတဲ့အတြက္ ၾကာရြက္ခေမာက္တစ္လုံးကို ၂၅၀,ဝဝဝ (ေဒါင္) ေလာက္ကုန္က်ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ့ရွိ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ၾကာရြက္ခေမာက္ မ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ crd သုတဇုန္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*