ဘိုးရင္း ၇၄၇ ေလယဥ္အရြယ္ ၿဂိဳဟ္သိမ္ၿဂိဳဟ္မႊားတစ္ခု ကမၻာေျမအနီး ျဖတ္သန္းသြားခဲ့

ဘိုးရင္း ၇၄၇ ေလယဥ္အရြယ္ ၿဂိဳဟ္သိမ္ၿဂိဳဟ္မႊားတစ္ခု ကမၻာေျမအနီးမွ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့

၂၀၂၁ SG ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ျဂိဳဟ္သိမ္သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဘိုးအင္း ၇၄၇ ၏ အေတာင္ ပံကဲ့သို့ က်ယ္ျပန႔္ေသာဥကၠာပ်ံ တစ္ခုသည္ မၾကာေသးမီက ကမၻာသို့ ျဖတ္သြားသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက မေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို့ The Jerusalem Post က ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္ ။

နာဆာ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ နကၡတၱေဗဒ သမဂၢ၏ Minor Planet Center အရ အဆိုပါ ဥကၠာခဲသည္ အခ်င္း၄၂ -၉၄ မီတာၾကား၊ ပ်မ္းမၽွလုံးပတ္ ၆၈ မီတာရွိၿပီးအျမင့္ ဘိုရင္း ၇၄၇ ေတာင္ပံခန္႔ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အျမင့္မွာ Disney World ရွိ Cinderella ရဲတိုက္ႏွင့္ ဂီဇာ ပိရမစ္ႀကီး၏ ထက္ဝက္ခန႔္ရွိသည္။

ၿဂိဳဟ္သိမ္ ၿဂိဳဟ္မႊားမ်ားကို ေျခရာခံသည့္ EarthSky က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ အတိုင္း စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ကမၻာေျမကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားခဲ့ေပမယ့္ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက ေနာက္တစ္ေန႔မွသာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာ တစ္ဝွမ္းလုံးရွိ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အာကာသ ေအဂ်င္စီ မ်ားမွ ပုံမွန္ေတြ႕ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္သိမ္ ျဂိဳဟ္မႊားမ်ား မည္မၽွရွိသည္ကို အံ့သဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင္ နိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုၿဂိဳဟ္သိမ္ သည္ေန၏ ဦးတည္ ရာျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္လာသျဖင့္ သိပၸံရွင္မ်ားအားလုံး မျမင္မိခဲ့ၾကဘူးလို့ သိရွိ ရပါသည္ ။ source ; SiThuMaung

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*