ယေန႕အထိအထင္ေသး ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတဲ့ ဘုရားကၽြန္ဆိုတာ မရွိေတာ့ ေႀကာင္း ထုပ္ျပန္ထားတဲ့ လူသိနည္းတဲ့ ” ဘုရားကၽြန္ စ႑လ ပေပ်ာက္ေရးအမိန္႔ “

ယေန႕အထိအထင္ေသး ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတဲ့ ဘုရားကၽြန္ဆိုတာ မရွိေတာ့ ေႀကာင္း ထုပ္ျပန္ထားတဲ့ လူသိနည္းတဲ့ ” ဘုရားကၽြန္ စ႑လ ပေပ်ာက္ေရးအမိန္႔ ”

ပုဂံမင္းမ်ား လက္ထက္က ေစတီ ပုထိုးမ်ား တည္ၿပီးတိုင္း မိမိတို့၏ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွုမ်ား အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေစရန္ ေစတီ ပုထို းအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားအား သားစဥ္ေျမးဆက္ ေဝယ်ဝစၥ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ သတ္မွတ္ေပးၾကသည္။ ကံေကၽြးခ် နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေပးခံရသည့္ ရြာမ်ားေန ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေနာင္အခါတြင္ ဘုရားကၽြန္မ်ား အျဖစ္ ဝိုင္းပယ္ခံရသည္။

ပုဂံမင္းမ်ားသည္ ေစတီပုထိုး ေက်ာက္စာေမာ္ကြန္းမ်ား၌ ဘုရားကၽြန္ ရြာမ်ား၏ စာရင္းကို အတိအလင္း ေရးထိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းခ်ိန္ တြင္ မိမိတို့၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဂုဏ္မ ငယ္ေစရန္ အဆိုပါ ကမၺည္းေက်ာက္ စာတိုင္မ်ားအား တူးၿဖိဳေဖ်ာက္ ဖ်က္ပစ္လာၾကသည္။

ဥပမာဆိုေသာ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူးၿမိဳ့နယ္အစ တေရာ္ပင္ ေက်းရြာအနီး ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း အေရွ႕ဘက္ေတာင္စြယ္ တစ္ခုေပၚရွိ ေရႊျမင္တင္ ေစတီရင္ျပင္ေပၚတြင္ မူလထိုး ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္ မရွိေတာ့ေပ။ သက္ဆိုင္ရာ ရြာမ်ားက မိမိတို့ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သာ့္အေနျဖင့္ မူရငေက်ာက္စာတိုင္ကို ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း တူးၿဖိဳပစ္ခ်ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရသည္ေ။

အမွန္စင္စစ္ ပုဂံမင္းမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ” ဘုရားကၽြန္ ” ဟူေသာ ေဝါဟာရအား ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွ စ၍ ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘုရားကၽြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ေနထိုင္ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ (သို့ေသာ္ ယခုထိ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံေနရ​သူမ်ားလည္း ရွိေနဆဲ)

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္သူ စဝ္ေရႊသိုက္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအရ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ “ဘုရားကၽြန္၊စ႑လ ပေပ်ာက္ေရးအမိန္႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာျပည္သည္ ယေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေၾကာက္ရြံ့ျခင္း တစ္ဦးကို တစ္ဥိီး ႏွိပ္စက္ျခင္းမွစ၍ မေကာင္းေသာ အေလ့ဆိုးမ်ားကို လုံးဝဖ်က္ပစ္ရန္ ကၽြန္ုပ္အစိုးရက ရည္ရြယ္သည္။

ရာဇဝင္တြင္ ေရွးေရွ႕ေသာအခါကစ၍ ေရွးမင္းမ်ား၏ အာဏာစက္ေၾကာင့္ ဒြန္းစ႑ား၊ဘုရားကၽြန္၊ေက်ာင္းကၽြန္ တို့ကို ယေန႔မွစ၍ ထိုလူမ်ိဳးတို့၏ သေဘာအတိုင္းလုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ိဳးစုံတို့ကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္နိုင္ၾကေစ ဟု ကၽြန္ုပ္အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။

ဤ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အခြင့္အေရး တူညီရေစ” ဟူ၍ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဆရာေမာင္ၾကည္သန္႔၏ အမွတ္မွားဆဲ လူသိနည္း ျမန္မာ့ျဖစ္ရပ္ ၁၀၀ မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ားကို မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ားအား Credit ေပးပါသည္။ crd to owner

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*