သူရဲ႕ရန္သူေတြရဲ႕ အႏၲရယ္ကေန ကာကြြယ္ဖို႕အတြက္ ေႁမြေယာင္ေဆာင္ေနတက္တဲ့ ေၿမြလိပ္ျပာအေႀကာင္း

သူရဲ႕ရန္သူေတြရဲ႕ အႏၲရယ္ကေန ကာကြြယ္ဖို႕အတြက္ ေႁမြေယာင္ေဆာင္ေနတက္တဲ့ ေၿမြလိပ္ျပာအေႀကာင္း

ေႁမြေယာင္ေဆာင္ေသာ လိပ္ျပာ Attacus atlas သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လိပ္ျပာ မ်ားျဖစ္သည့္ Saturniidae မ်ိဳးႏြယ္စု ထဲကျဖစ္သည္ ။ ဒီလိပ္ျပာက မေလးရွားနိုင္ငံ အျမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ပုံမွန္လိပ္ျပာမ်ား၏ အရြယ္အစားထက္ အဆေပါင္း ၃၀ ႀကီးမားသည္။

အက်ယ္ သည္ ၃၀ စင္တီမီတာ အရွည္ ၂၅ စင္တီမီတာရွိသည္ ။ပိုးေလာင္း ဘဝမွာကတည္းက အရြယ္ေရာက္သည္အထိ စားေသာက္ဖို့ အစာအဟာရသည္ အခြံထဲတြင္ ၁၄ ရက္စာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္ေပါက္အရြယ္ ေရာက္သည္အထိ ဘာမွမစားဘဲ ေနနိုင္ႀကသည္။

သူတို႕၏အဓိက ရန္သူမွာ အသားစားဌက္မ်ား ၿဖစ္ႀကသည္။သဘာဝ တရား ကလည္း အလြန္ ထူးဆန္းပါ သည္ ။ ငွက္မ်ားရန္က ကာကြယ္ဖို့ ေႁမြ ႏွစ္ေကာင္ ပုံႏွင့္ အလြန္တူသည့္ အေတာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ ။ သူ႔ကို ေဒသ အေခၚ ” ေႁမြလိပ္ျပာ ” လို့ေခၚပါသည္။

သူက ၾသဇာရြက္ ၊ သစ္ဂ်ပိုးရြက္ ၊ ၾကက္ေမာက္သီးအရြက္ ၊မာကလာရြက္ ၊ ဂ်ဳ့စ္ရြက္ ေတြကို စားေသာက္ၿပီး ပန္း ဝတ္မွုံ ကူးဖို့နဲ႔ မ်ိဳးပြားဖို့အတြက္ အသက္ရွင္သန္ ႀကပါသည္ ။ ေဖာ္ျပပါလိပ္ျပာသည္ လိပ္ျပာလို့မေခၚဘဲ moths လို့ေခၚလ်င္ ပိုမွန္ ပါသည္။

လိပ္ျပာဆိုတာ ရပ္နား ခ်ိန္တြင္ အေတာင္ ေတြကို ေထာင္ ထားၿပီး Moth ကေတာ့ ရပ္နားခ်ိန္မွာ အေတာင္ေတြကို ခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ တစ္တန္းတည္း ထားၾကပါသည္။ မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*