သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္တူသည့္ ကဏန္းေကာင္ဟာ ျခင္ကိုက္ခံရလၽွင္ အသက္ဆံူးရံႈးရတယ္တဲ့

သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္တူသည့္ ကဏန္းေကာင္ဟာ ျခင္ကိုက္ခံရလၽွင္ အသက္ဆံူးရံႈးရတယ္တဲ့

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ကဏန္းေကာင္သည္ ျခင္ကိုက္ခံရလၽွင္ေသသည္ ဟူသတတ္။ကဏန္းေကာင္သည္ ေရသတၱဝါ ျဖစ္သည္။ သံခ်ပ္ကာစစ္ယာဥ္ႏွင့္ တူသည္ဟူ၍ ႏွိုင္းခိုင္းရဖြယ္ရွိ ေလာက္ေအာင္ အင္အားခိုင္ၿဖီးေသာ အေကာင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ႏူးညံ့ေသာအသားကို ထူထဲမာေက်ာ ေသာအခြံျဖင့္ ဖုံးကာထားသည္။ အသားေနရာလပ္မက်န္။ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္း တို့သည္ ပင္လၽွင္ သံေခ်ာင္းတမၽွ မာေက်ာေသာအခြံျဖင့္ လႊမ္းအုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ကဏန္း၏အခြံသည္ အခြံဟုဆိုရေသာ္လည္း သာမန္ ငါးပုစြန္တို့၏ အေၾကးခြံမ်ိဳးမဟုတ္။ သတၱဝါႏွင့္ မမၽွေအာင္ မာေက်ာေသာအခြံ၊ ထူထဲေသာအခြံျဖစ္သည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဝမ္းဗိုက္သား ေနရာ တြင္ ပင္လၽွင္ ငါးၾကင္းၿမီးကြက္အေၾကးခြံထက္ ပိုမိုမာေက်ာထူထဲေသာ အခြံမ်ား အခ်ပ္အခ်ပ္ထပ္လ်က္ ဖုံးကာထားေသးသည္။ ကဏန္းေကာင္တြင္ အသားေပၚသည့္ေနရာ အလ်ဥ္းမရွိဟူ၍ ဆိုရမေလာက္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို့ေသာ အအုပ္အခြံ၊ အကာအကြယ္ေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါသည္ မေသနိုင္၊ မေပ်ာက္နိုင္ေသာ အဆင့္အေျခသို့ မေရာက္။ အလြယ္ႏွင့္ပင္ ေသနိုင္သည္။ ဆင္ေျပာင္ႀကီး နင္းခံရ၍ေသျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ ျခင္ေကာင္ေလးကိုက္၍ ေသျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ မယုံခ်င္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြျဖစ္သူက ထိုအခ်က္ကို အခိုင္အမာဆိုသည္။ သက္ေသထူနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရျဖည့္ အိုး ခြက္ စသည္တို့တြင္ အဖုံးအကာ အလုံပိတ္၍ ကဏန္းကိုထည့္ထားမွသာ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို့မဟုတ္ပါက အခန္းတြင္းရွိျခင္ေကာင္တို့က ကဏန္းကို ကိုက္လိမ့္ မည္၊ ျခင္ကိုက္ခံရလၽွင္ ကဏန္း ေသလိမ့္မည္။

ကဏန္း၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ျခင္ကိုက္စရာ ေနရာမရွိ။ မွန္သည္။ သို့ရာတြင္ ျခင္ေကာင္က ကိုက္၍ရသည့္ေနရာကို ရွာတတ္သည္။ ထိုေနရာမွာ ကဏန္း၏ မ်က္စိျဖစ္ေသာ ဟူ၏။ သံခ်ပ္ကာ စစ္ယာဥ္လို ထူထဲေသာ အအုပ္အခြံ ကာဖုံးထားသည့္ ကဏန္း၏မ်က္စိကို ျခင္ကိုက္ နိုင္သည္။ မ်က္စိျခင္ကိုက္ခံရလၽွင္ ကဏန္း ေသသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေတြးၾကည့္စရာ သေဘာတစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။ ထိုသေဘာမွာ ဤသို့ျဖစ္သည္။

မည္မၽွေလာက္အထိပင္ ဂုဏ္ဟိတ္သိကၡာ၊ အင္အားစြမ္းရည္ ႀကီးမားေသာ အရာပင္ျဖစ္ေစ ေပ်ာ့ ကြက္၊ ဟာကြက္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိသည္သာျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ေပတည္း။ ထိုေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာ ကြက္၊ အားနည္းခ်က္ကို ထိုးႏွက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည့္အခါ ထိုအရာသည္ ႀကီးမားေသာအကာ အကြယ္မ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းအျဖစ္သို့ ေရာက္ရသည္သာျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ ေပတည္း။ Credit : Original Writer

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*