အဖိုးႀကီးအို ခါးကုန္းကုန္း မေသပါနဲ႔အုံး ေရွးႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္း ပြဲၾကည့္ပါအုံးဆိုတဲ့ တေဘာင္ကဗ်ာရဲ႕ အဓိပၸါယ္

အဖိုးႀကီးအို ခါးကုန္းကုန္း မေသပါနဲ႔အုံး ေရွးႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္းပြဲၾကည့္ပါ အုံးဆိုတဲ့ တေဘာင္ကဗ်ာရဲ႕ အဓိပၸါယ္

အဖိုးႀကီးအို ခါးကုန္းကုန္း မေသပါနဲ႔အုံး

ေရွးႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္းပြဲၾကည့္ပါ အုံး။

သိသူေဖာ္စား မသိသူ ေက်ာ္သြား တေဘာင္မ်ား

အဖိုးႀကီးအို ခါးကုန္းကုန္း ဆိုသည္မွာ … တို့တေတြဟာ ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း အဖိုးႀကီး အေမႀကီး ဘဝနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေသရတဲ့ ဘဝေတြ မ်ားခဲ့လွပါၿပီ ။

လူျဖစ္ေတာ့ လည္း လူအဖိုးႀကီး လူအဘြားႀကီးငွက္ျဖစ္ေတာ့လည္း ငွက္အဖိုးႀကီး ငွက္အဖြားႀကီး ႏြားျဖစ္ေတာ့ လည္း ႏြားအဖိုးႀကီး ႏြားအဖြားႀကီးၾကက္ျဖစ္ေတာ့လည္း ၾကက္အဖိုးႀကီး ၾကက္အဖြားႀကီးသူေဌးႀကီး ျဖစ္ေတာ့လည္း သူေဌးအဖိုးႀကီး သူေဌးအဖြားႀကီးဘုရင္ ျဖစ္ေတာ့လည္း ဘုရင္အဖိုးႀကီး ဘုရင္အဖြားႀကီးဘဝ မ်ားစြာမွာ အရိယာ ဘဝက လြဲ၍ မျဖစ္ဖူးတဲ့ဘဝဆိုတာ မရွိပါဘူး

သူေဌးႀကီး ဘုရင္ႀကီး ေတြလည္းျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ ။ တိရိစၧာန္မ်ိဳးစုံ ဘဝလည္း ျဖစ္ဖူးခဲ့ၿပီ ။ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ၃၁ ဘုံမွာ မျဖစ္ဖူးတာ မရွိသေလာက္ပဲ ။ ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း အသက္ႀကီး ၿပီးေသ ေသ ခဲ့ရတာခ်ည္းပဲ တစ္ခ်ိဳ့ဆိုရင္ အသက္ေတာင္မႀကီးလိုက္ရ ေသေနၾကရတာပဲ။

ဒါေပမဲ့ မေသပါနဲ႔အုံး

ေရွးႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္း ဆိုတာက … တစ္ခ်ိဳ့က ေနာက္ႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္းလို့ ဆိုၾကတယ္ အမွန္က ေရွးႏွစ္ခါတန္ေဆာင္မုန္းပါ ။

ေရွးႏွစ္ခါ ဆိုတာက လာမဲ့ႏွစ္လို့ ထင္တတ္ၾကတယ္ မဟုတ္ပါဘူး ။ သာသနာေတာ္ ၂၅၆၅ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ ။ဘုရားရွင္ထားခဲ့ေတာ္မူေသာ..သာသနာေတာ္ႏွစ္၅၀၀၀ ကို တစ္ေခတ္လၽွင္အႏွစ္ ၅၀၀စီျဖင့္ ေခတ္(၅) ေခတ္ပိုင္းျခားကာ၅ေခတ္ျပည့္လၽွင္ တစ္ဖန္ျပန္ေက်ာ့သည္။

၁) ဝိမုတၱိယုဂေခတ္ (အႏွစ္ ၅၀၀) ဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္းသည္ ဂိမုတၱိယုဂေခတ္ျဖစ္ရာ..ထိုေခတ္အတြင္း စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ရရွိသူမ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္။

၂) သမာဓိယုဂေခတ္ ( အႏွစ္ ၅၀၀ )ထိုေခတ္ကာလအတြင္း သမာဓိတည္႐ုံမၽွသာ ၿဖစ္ေပသည္။

၃) သီလယုဂေခတ္ (အႏွစ္ ၅၀၀)… ထိုေခတ္ကာလသည္ သီလကိုသာ ဦးစားေပးေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။

၄) သုတယုဂေခတ္ (အႏွစ္ ၅၀၀ )…ထိုေခတ္ ကာလအတြင္း စာေပဗဟုသုတကို ဦးစားေပးေသာ ေခတ္မၽွသာျဖစ္သည္။

၅) ဒါနယုဂေခတ္ (အႏွစ္ ၅၀၀)…ထိုေခတ္ကာလသည္ ဒါနျပဳမွုကိုသာအားသန္ၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္သွ္။

ထို ၅ ေခတ္မွ လြန္ေသာ္ .. ဝိမုတၱိယုဂေခတ္သို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ သို့ျဖစ္ရာ..သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ၊ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၁၈ခုႏွစ္ ျပည့္ၿပီး သည္မွစ၍ ဝိမုတၱိယုဂေခတ္ သို့ျပန္လည္ ဆိုက္ေရာက္လာသည္၊ထို့ေၾကာင့္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၉ မွ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္းသည္ဝိမုတၱိယုဂေခတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေခတ္မွလြဲ၍ က်န္ေခတ္မ်ားတြင္ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ားရရန္မလြယ္ကူေတာ့ပါ ။ဒါကို သိထားရမယ္။

ပြဲၾကည့္ပါအုံး ဆိုတာက

ဝိမုတၱိယုဂ ေခတ္ အနတၱသာသနာ တစ္ပတ္ျပန္လည္လာေတာ့ ပြဲ ၾကည့္ၾကရ အုံးမယ္ ။ ဘာပြဲ ၾကည့္ရလည္းဆိုေတာ့ ခႏၶာက ျပတဲ့ ပြဲ ကိုၾကည့္ခ်င္လည္း ၾကည့္ မၾကည့္ခ်င္လည္း ႀကည့္ၾကရမယ့္ပြဲ ။

႐ုပ္ပြဲ နာမ္ပြဲ ေဝဒနါပြဲ ပရမတ္ပြဲ ဓာတ္ပြဲ အာယတနပြဲ သစၥာပြဲေတြကိုၾကည့္ၾကရမယ္တျခား သြားၾကည့္ရမွာ မဟုတ္ဘူး မိမိ ခႏၶာက ျပတဲ့ပြဲကို ၾကည့္ရမွာပဲပြဲေလးပြဲ ၾကည့္ၾကပါ ။ကာယသတိပ႒ာန္ပြဲ ေဝဒနါသတိပ႒ာန္ပြဲစိတၱသတိ ပ႒ာန္ပြဲဓမၼသတိပ႒ာန္ပြဲ ကိုသတိ သမာဓိ ပညာ မ်က္လုံး နဲ႔ ၾကည့္ရမယ္ဒါမွ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ျမင္လိုက္မယ္

တို့တေတြ အားလုံးယခု ဝိမုတၱိယုဂေခတ္အတြင္ း…လူ ျဖစ္လာရသည္မွာပင္..ထူးကဲေသာ ဒုလႅဘတရားပင္ျဖစ္တယ္ဒါ့အျပင္…ဘဒၵကမၻာတြင္လူျဖစ္ရျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ရျခင္ း၊ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိဘမ်ား ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ အင္မတန္ႀကီးမား ေသာ ဘုန္းကံေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ထြန္းေတာ္မူရျခင္း၏အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုမွာသံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွကင္း လြတ္ရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သို့ရေစျခင္းငွာ..ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သျဖင့္နိဗၺာန္ေရာက္ရာရေၾကာင္းအက်င့္တရားမ်ားကိုက်င့္ႀကံအားထုတ္ရပါမည္။

ဘုရားရွင္သည္ ပိဋကတ္သုံးပုံဟုဆိုအပ္ေသာ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ၈၄,၀၀၀ ကိုေဟာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ဆင္းရဲ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သို့ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တရားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

ထိုနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တရားမ်ားသည္..လူ႔ဘုံဘဝကသာလၽွင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီးရရွိနိူင္ပါသည္။ သို့ေၾကာင့္သာျမတ္စြာဘုရားရွင္တိုင္းသည္ လူ႔ျပည္ကသာလၽွင္ ပြင့္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လူ႔ဘုံမွ..နိဗၺာန္ကိုရရန္က်င့္ႀကံသည့္နည္း၃နည္းရွိရာ၊ ယင္းတို့မွာ-ကံလမ္း၊ စ်ာန္လမ္း၊ ဉာဏ္လမ္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ကံလမ္းသည္ ဒါန၊ သီလေဆာက္ တည္၍ က်င့္ႀကံအားထုတ္သည့္လမ္းျဖစ္သည္။

သမထက်င့္ႀကံအားထုတ္သည့္လမ္းကို စ်ာန္လမ္းဟုေခၚၾကၿပီး၊

ဝိပႆနာပြား၍က်င့္ႀကံအားထုတ္သည့္လမ္းကို ဉာဏ္လမ္းဟုေခၚပါသည္။

ဉာဏ္လမ္းသည္သာ လၽွင္ အျမန္ဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။

သစၥာတရားကိုျပသတတ္ေသာ ဆရာသမားေကာင္း ႏွင့္ေတြ႕၍ ကိေလသာၾကားမခိုပဲက်င့္ႀကံအားထုတ္ပါက.. ေန႔ခ်င္းေပါက္ပင္ရနိူင္ပါသည္။ကိေလသာၾကားခို၍မရနိူင္ပါက..၇ရက္၊ ၇လ၊ ၇ ႏွစ္ အတြင္းရနိူင္သည္။ သို့မဟုတ္ပါက..ယခုဘဝေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ ဝိပႆနာတရားႏွလုံးသြင္းၿပီးေသဆုံးမည္ဆိုပါက ေနာက္ဘဝနတ္ဘုံမေရာက္ခင္ (ပထမအဆင့္)ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ကိုရနိူင္သည္။

ကံလမ္းႏွင့္စ်ာန္လမ္းသည္နိဗၺာန္ကိုတိုက္ရိုက္မေရာက္နိူင္။ နိဗၺာန္ေရာက္အေထာက္အပံေကာင္းသာျဖစ္ေစၿပီး၊ ဝိပႆနာဘက္ေျပာင္း၍က်င့္ႀကံအား ထုတ္မွသာ..နိဗၺာန္ကိုရနိူင္ပါသည္။

ယခုကာလ ဝိမုတၱိယုဂေခတ္အတြင္း.. သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကိုေကာင္းစြာသိျမင္၍.. မွန္ကန္ေသာအက်င့္ပဋိပတ္ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာက်င့္ႀကံအားထုတ္ေရာက္ရွိနိူင္ၾကပါေစကုန္သတည္း.။(ဝိေဇၨာဒယ ျပည္သဲအင္းဆရာေတာ္ ႀကီးတရားကိုနာယူ၍ေရးသားသည္) Crd

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*