အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ့ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကို ကေလးေမြးၿပီးမွ အသိမွတ္ျပဳၾကတဲ့ ဟင္မ္ဘာ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ့ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကို ကေလးေမြးၿပီးမွ အသိမွတ္ျပဳၾကတဲ့ ဟင္မ္ဘာ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း

ခုတစ္ခါမွာေတာ့ နမ္မီးဘီယားနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အင္ဂိုလာနိုင္ငံ၊ ကူေနးေနး ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဟင္မ္ဘာ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။ အဲ့ဒီမ်ိဳးႏြယ္စုဟာဆိုရင္ ယခုအခါမွာ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀ သာက်န္ရွိေတာ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အိုဗယ္လ္ဟင္မ္ဘာ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ တစ္ေနရာတည္းမွာ အေျခခ်ၿပီး အျမဲေနထိုင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကကာ တိရိစၧာန္မ်ားေမြးျမဴၾကပါတယ္။ Bantu ဘာသာစကား အုပ္စုဝင္ OtjiHimba စကားကိုေျပာဆိုၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီလူမ်ိဳးမ်ားကို နမ္မီးဘီယားနိုင္ငံရဲ့ ေနာက္ ဆုံးက်န္ရွိေနတဲ့ ေရြ႕ေျပာင္းတစ္ပိုင္း၊ အေျခေနထိုင္ျခင္းတစ္ပိုင္း လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အိုဗယ္လ္ဟင္မ္ဘာမ်ားဟာ အဓိကအားျဖင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အၿမီးတုတ္သိုးႏွင့္ ဆိတ္မ်ားကို ေမြးျမဴၾကပါတယ္။

သူတို့ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွုကို ကၽြဲ၊ ႏြား အေရအတြက္ျဖင့္ တိုင္းတာၾကပါတယ္။ ေျပာင္းႏွင့္ မုေယာကဲ့သို့ မိုးသီးႏွံမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။ တိရိစၧာန္မ်ားကို နို့ႏွင့္အသားအတြက္ေမြးျမဴၾကကာ အသားႏွင့္နို့ကိုေတာ့ ေျပာင္း၊ ႏွံစား၊ ၾကက္ဥမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ စားသုံးေလ့ရွိပါတယ္။

အဲ့အျပင္ ေဆးဘက္ဝင္ ပရေဆးပင္ရိုင္းမ်ားႏွင့္ ပ်ားရည္ကိုလည္း ထည့္စြက္ စားသုံးၾကတက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အိုဗယ္လ္ဟင္မ္ဘာတို့ဟာ အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္ ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

လယ္ယာ လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ား၊ ပင္စင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခားေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမွုမ်ားဟာ အိုဗယ္လ္ ဟင္မ္ဘာ လူမ်ိဳးစုရဲ့ ဘဝေနထိုင္မွု အတြင္း ေသးငယ္ေသာ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ နမ္မီးဘီးယား အစိုးရက သက္ႀကီး ပင္စင္ေၾကး မ်ား၊ မိုးေခါင္ေရရွားမွု အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဟင္မ္ဘာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ဇနီး တစ္ေယာက္ထက္ပို ယူေလ့ ရွိၾကၿပီး ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ဟမ္ဘာအမ်ိဳးသား တစ္ဦးဟာ ဇနီး ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ မိမိတို့ရဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားကို ကေလးဘ၀မွာ ကတည္းက ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္တဲ့ ဓေလ့ကို က်င့္သုံးကာ ဟင္မ္ဘာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကေတာ့ ဖခင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ၾက ရပါတယ္။

ဟင္မ္ ဘာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ လူပ်ိဳ အပ်ိဳ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ထားေသာ္လည္း နမ္မီးဘီးယား ဥေပဒအရ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေခ်။

ဟင္မ္ဘာေတြဟာ ေယာက္်ားေလးမ်ားဆို အသက္ အရြယ္ကို မၾကည့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်လၽွင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး မိန္းကေလး မ်ားကိုမူ ကေလးတစ္ေယာက္ ရရွိခ်ိန္ေရာက္မွ အျပည့္ အ၀ အရြယ္ေရာက္သည့္ မိန္းမ တစ္ဦးဟု အသိ အမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။ crd ; thu ta myay

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*