ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ B.1.1.529 အေႀကာင္းႏွင့္ ၎ေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ B.1.1.529 အေႀကာင္းႏွင့္ ၎ေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေတြ႕ရွိေသာ B.1.1.529 ေခၚ COVID-19 ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ ေျပာေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မ်ိဳးစိတ္ သစ္သည္ နိုင္ငံမ်ားစြာ၏ ကူးစက္ျဖစ္ ပြားမွုမ်ားကို ပို၍ ဆိုးဝါးေစမည္ဟု စိုးရိမ္မွုမ်ား ရွိေနကာ က်န္းမာေရးစနစ္ကိုလည္း ဝန္ပိေစၿပီး ကာကြယ္ေဆး ၿပီးသည့္ ျဖစ္နိုင္ေျခလည္း ရွိေနသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ နယ္စပ္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေနျခင္းကို အေရးဆိုမွုမ်ား ရွိလာသည္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ေဈးကြက္မ်ားကိုပါ ဖိစီးလာလ်က္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မ်ိဳးစိတ္သစ္အေၾကာင္း သိရွိရသမၽွမွာ-

၁။ မ်ိဳးစိတ္သစ္၏ မတူကြဲျပားမွု

B.1.1.529 ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ပရိုတိန္း၌ သေႏၶေျပာင္းလဲမွု အေရအတြက္ ျမင့္မားစြာ ရွိေနသည္ဟု သိပၸံ ပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ အဆိုပါ ပရိုတိန္းကို ပစ္မွတ္ထား ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားထက္ ယခု ဗိုင္းရပ္စ္သစ္သည္ ပို၍ ကူးစက္ျမန္ျခင္း၊ ပို၍ ေသဆုံးမွုေဘး မ်ားျခင္း ရွိမရွိကိုမူ သုေတသီမ်ားက စူးစမ္းေလ့လာေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

၂။ ဗိုင္းရပ္စ္ ဘယ္က လာသနည္း

ယခုထိေတာ့ထင္ေၾကးမွန္းဆခ်က္သာရွိသည္။လန္ဒန္ရွိ UCL Genetics Institute မွ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးကမူ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာ လူတစ္ဦး၊ ကုသမွု မခံယူေသာ AIDS လူနာ တစ္ဦးျဖစ္နိုင္သူ၌ နာတာရွည္ ကူးစက္မွု ျဖစ္ေနရာမွ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ေတာင္အာဖရိကသည္ ကမၻာ၌အမ်ားဆုံးအျဖစ္HIV ကူးစက္ျဖစ္ပြားသူေပါင္း ၈ ဒသမ ၂ သန္း ရွိသည္။ ေတာင္အာဖရိက၌ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သေႏၶေျပာင္း beta ကိုရိုနာမ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသည္လည္း HIV ကူးစက္သူတစ္ဦးမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

၃။ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးစိတ္သစ္ မည္သို့ ျပန႔္ႏွံ့သနည္း

နိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္အထိ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ယခု မ်ိဳးစိတ္သစ္ ကူးစက္မွုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ရွိသည္။ ဂ်ိဳဟန္နစၥဘတ္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္၌ ဗုဒၶဟူးေန႔က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္သူအသစ္ ၁၁၀၀ တြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏွုန္းက ယခု မ်ိဳးစိတ္သစ္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္း PCR စမ္းသပ္မွု ရလဒ္က ျပသေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၏ မ်ိဳးဗီဇဌာနမ်ားက

ဇီဝသတင္းအခ်က္အလက္ ပါေမာကၡ တူလီယို ဒီ အိုလီဗီယာရာအရ သိရသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ေဘာ့စ္ဝါနာတြင္လည္း ကာကြယ္ေဆး အျပည့္အဝ ထိုးၿပီးသူ လူေလးဦး၌ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္သစ္ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေတာင္အာဖရိကမွ ခရီးသြားတစ္ဦး၌ ယင္းမ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ေတြ႕ရွိသကဲ့သို့ ဟိုတယ္ကြာရန္တင္း ဝင္ေနရသူတစ္ဦးတြင္လည္း ေတြ႕ရွိသည္။

၄။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မွု

ယခု ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႔၌ ေဈးကြက္မ်ားသို့ ဂယက္ရိုက္ထမွုမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခရီးသြားလာမွုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာေတာ့မည္ဟု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား မွန္းဆၾကျခင္းအားျဖင့္ အာရွမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရွယ္ယာမ်ားက အႀကီးမားဆုံး က်ဆင္းရမွုမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စိတ္ခ်ရာပိုင္ဆိုင္မွုအာမခံအျဖစ္ ထုံးစံအားျဖင့္ ရွုျမင္ေသာ ယန္းေငြေဈးသည္ ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္ကာ ၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏွုန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ rand ေငြေၾကးမွာ တစ္ႏွစ္တာ အနိမ့္ေဈးသို့ က်ဆင္းသည္။

ၿဗိတိန္နိုင္ငံက အာဖရိကနိုင္ငံ ေျခာက္နိုင္ငံမွ ေလယာဥ္မ်ားကို ယာယီတားျမစ္ပိတ္ပင္လာရာ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားကလည္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ စင္ကာပူနိုင္ငံက ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္နိုင္ငံမ်ား သြားေရာက္ထားသူမ်ားကို အနည္းဆုံး ၁၄ ရက္အတြင္း ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ခဲ့သည္။ အေျခအေနပို၍ ဆိုးလာပါက ေတာင္အာဖရိကမွ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို စည္းမ်ဥ္းမ်ား တင္းၾကပ္မည္ဟု ဩစေၾတးလ်ကလည္း ဆိုသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံက ေတာင္အာဖရိက၊ ေဘာ့စ္ဝါနာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို့မွ လာေရာက္ခရီးသည္မ်ားကို စကၠရင္ဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၅။ မည္သည့္ စိတ္ပူပန္စရာ ရွိသနည္း

ယင္းကို ေျပာရန္ ေစာလြန္းေသးသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး WHO က ယင္းမ်ိဳးစိတ္သစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေဆးမ်ားက ခုခံကာကြယ္နိုင္စြမ္း ရွိမရွိတို့ကို အခ်ိန္ယူ ေလ့လာသုေတသန ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္း သေႏၶေျပာင္းေနၾကကာ တစ္ခါတစ္ရပံတြင္ ပို၍ အားနည္းသြားတတ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ကာ လူသို့ ကူးစက္သည္။

၆။ မည္သို့ သတိထားသင့္ သနည္း

ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးစိတ္သစ္အေၾကာင္း သိနားလည္ရန္ သီတင္းပတ္အခ်ိဳ့ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ေသာၾကာေန႔က အစည္းအေဝး၌ WHO က ေျပာသည္ေ။ B.1.1. 529 မ်ိဳးစိတ္သစ္သည္ ကမၻာလုံးဆို င္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္သည္ဆိုပါက WHO ၏ အမည္ေပးျခင္း အစီအစဥ္အရ ဂရိနာမည္ျဖင့္ “nu” ဟု အမည္တပ္လာျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ အစိုးရမ်ားသည္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို တုံ႔ျပန္ၿပီး နယ္စပ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာမွုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ crd

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*