ေမြးေန႔ကိတ္ေပၚမွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျခင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အယူအဆမ်ား

ေမြးေန႔ကိတ္ေပၚမွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျခင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အယူအဆမ်ား

ေမြးေန႔ကိတ္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းတဲ့ ဓေလ့ကို စတင္ခဲ့တဲ့ သူမ်ားကေတာ့ ဂရိတို့ဘျဖစ္ပါတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ကိတ္လပတ္ပတ္လည္မွာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထြန္းထားၿပီး လနတ္သား ျဖစ္တဲ့ အာသီမိ Artemis ကို ပူေဇာ္တာ လို့လည္း သိရပါတယ္။

ဂရိတို့ဟာ ကိတ္မွာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား စိုက္ျခင္းျဖင့္ လရဲ့ အေရာင္အဝါ ကို ရည္ညြန္းၿပီး ဖေယာင္းတိုင္ မွုတ္ျခင္းျဖင့္ လြင့္ပ်ံသြားေသာ အေငြ႕မ်ားဟာ ေကာင္းကင္မွ နတ္ဘုရား ဆီသို့မိမိတို့ ဆုေတာင္း သံမ်ား သယ္ေဆာင္ ေပးသြားတယ္လို့ အယုံအၾကည္ ရွိၾကပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ့ေသာ သူမ်ားကေတာ့ ဒီလို ကိတ္ ဖေယာင္းတိုင္ မီးထြန္းတာဟာ ဂရိတို့ဓေလ့ဟု မွတ္မယူခဲ့ၾကပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ့ကေတာ့ ဒီနည္းဟာ ဂ်ာမနီက စတယ္လို့လည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ကိတ္ပတ္လည္ မွာ ထြန္းထားတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားဟာ မိမိတို့ ျပည့္တဲ့ အသက္လို့လည္း ရည္ညြန္းၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဒီေန႔အထိတိုင္ မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားမွာလည္း ဒီဖေယာင္းတိုင္နဲ႔ကိတ္ ယဥ္ေက်းမွုဟာ အယူသည္းမွု တစ္ခုအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို့ေမြးေန႔နဲ႔ျပည့္တဲ့ အသက္ကို ဂုဏ္ျပဳမွုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အယူအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ၾက တာကို ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူကေတာ့ တိတ္တိတ္ကေလး ဆုေတာင္းၿပီး ကိတ္မုန္႔က ဖေယာင္းတိုင္ကို မွုတ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို့ ဆုေတာင္းေတြ ျပည့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးသည္းတဲ့ အယူအဆ တစ္ခုကေတာ့ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို အသက္တစ္ခ်က္ရွုၿပီး အကုန္မွုတ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အကုန္ မမွုတ္နိုင္ရင္ ဆုေတာင္း မျပည့္နိုင္ဘူးလို့လည္း ယူဆၾက ပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ေမြးေန႔ ကိတ္ နဲ႔ဖေယာင္းတိုင္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အယူအဆမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*