ျမန္မာပလာဇာမွ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚထပ္မံ၍ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျပန္ 

ျမန္မာပလာဇာမွ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚထပ္မံ၍ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ပလာဇာအတြင္း ဆႏၵျပ လူငယ္မ်ား အေပၚ လုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္ းအခ်ိဳ့၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပုံမ်ားသည္ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ မရွိပါေသာေၾကာင့္ ထိ ခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ထပ္မံ၍ အႏူး အညြတ္ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္ ။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္ တစ္စုံတစ္ရာ ႀကိဳတင္ညႊန္ၾကားမွုေၾကာင့္ မဟုတ္ သလို ျမန္မာ ပလာဇာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ား၏ လက္ ခံထားေသာ စံ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္လဲ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ။

မိမိတို့ အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာစုံစမ္းမွုမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုျဖစ္စဥ္ အတြက္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကို လက္ရွိ အလုပ္တာဝန္မ်ာ းအားလုံးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ကိုေလးစား လိုက္နာေသာ ျမန္မာပလာဇာ အေနျဖင့္ လာေရာက္ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ေဘးကင္းမွုကို အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ယခင္ကာလမ်ားကပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာပလာဇာသည္ ၁၀၀% နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု (FDI) ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာပလာဇာမွတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ခန္႔အပ္ထားေသာရာႏွင့္ ခ်ီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယမန္ေန႔ျဖစ္စဥ္နဲ႔ လုံးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ  သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

 

ထို့ျပင္ လူမွုကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျမန္မာပလာဇာ၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မွု ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္လည္း မွားယြင္းေသာ ေကာလာဟလမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အေရး ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ယခုျဖစ္စဥ္ကဲ့သို့ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္ းမရွိေစရန္ ျမန္မာပလာဇာမွ ေလးနက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ အပ္ပါသည္ ။ source ; 36myanmar

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*