ျမန္မာျပည္မွာအႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာကို ေရႊကပ္ၿပီး ဖ်က္စီးေနၾကတဲ့ ေရႊျမန္မာမ်ား

ျမန္မာျပည္မွာအႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာကို ေရႊကပ္ၿပီး ဖ်က္စီးေနၾကတဲ့ ေရႊျမန္မာမ်ား

ေျမာက္ဦးၿမိဳ့၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅ မိုင္ခန္ ႔အကြာ ေလးၿမိဳ့ျမစ္ကမ္းေဘး ေလာင္းၾကက္ေတာင္ေမာ္တြင္ တည္ရွိေသာ ေလာင္းၾကက္ေတာင္ေမာ္ ေက်ာက္စာတြင္ ေဒသခံမ်ား ေရႊကပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ မူလတန္ဖိုး မပ်က္စီးမွီ အျမန္ဆုံးတားျမစ္သင့္ပါသည္ ။ ဤေက်ာက္စာသည္ အလ်ား ၃၀ ၊ အနံ ၂၅ ေပခန္ ႔ရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာင္တြင္ အျပည့္ေရးထိုးထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးေက်ာက္စာျဖစ္သည္။

ရခိုင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း ႏွင့္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေလာင္းၾကက္ေတာင္ေပၚ ေက်ာက္စာကို ေလးၿမိဳ့ေခတ္တြင္ တရားေစာင့္ေသာ ရခိုင္ဘုရင္မင္းထီး သကၠရာဇ္ (၆၄၁ – ၇၄၆) ဟု ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ရခိုင္ဘုရင္တစ္ပါးမွ ေလာင္းၾကက္ေတာင္ထိပ္တြင္ ရွိေနေသာ သဘာဝေက်ာက္ေဆာင္တြင္ ထြင္းထုထားခဲ့သည္။ ရကၡဝဏၰအကၡရာ ရခိုင္စာျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ အလွူမွတ္တမ္း ေက်ာက္စာျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စာ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္း၍ သဘာဝ ေက်ာက္ေဆာင္မွ ေက်ာက္လႊာမ်ား ကြဲအက္ၿပိဳလဲ သြားေသာ္လည္း မူလ က်န္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္ေဆာင္တြင္ ေလးၿမိဳ့ေခတ္မွ ဘုရင္မင္းထီးေရးထိုးထားခဲ့သည့္ အတိုင္း စာမ်ား ျပန္လည္ေပၚလာျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၎စာမ်ားသည္ ေက်ာက္ လႊာမ်ား ကြာက်သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရွိေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားစြာျဖင့္ ျပန္ လည္ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္ သည္ ။ ယခုအခါတြင္ ထိုေက်ာက္စာကို အမို းအကာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းၾကက္ေတာင္ ေပၚတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားပါ သည္ ။ ခရက္ဒစ္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*