၂၄ နာရီအတြင္း ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရသူ ၁၃,၇၇၀ ဦး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္

၂၄ နာရီအတြင္း ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရသူ ၁၃,၇၇၀ ဦး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီ အတြင္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရသူ ၁၃,၇၇၀ ဦး စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိၿပီး၊ ထပ္မံေသဆုံးသူ ၁၇၃ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ကူးစက္ ခံရသူ ၁၃,၇၅၈ ဦးမွာ ျပည္တြင္း ကူးစက္မွု မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ နိုင္ငံျခားမွ ကူးစက္မွု ၁၂ ခုသာ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ျခင္း ခံရသူ စုစုေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ (၁,၂၂၄ ,၁၁၀ ဦး) ရွိၿပီျဖစ္ကာ၊ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း ၂၅,၀၅၅ ဦးရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးကြဲသစ္ Omicron ကူးစက္မွုကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ျပည္ပမွဝင္ေရာက္လာသည့္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ာ းအတြက္ တင္းၾကပ္သည့္ ကန႔္သတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ Omicron ကူးစက္မွုကို ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံ ၁၂ ခုတို့တြင္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ။အသစ္ေတြ႕ရွိေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲ Omicron ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကမၻာတစ္ဝန္းအတြက္ စိုးရိမ္ရမွု သည္

“အလြန္ျမင့္မား” သည့္ အဆင့္တြင္ ရွိေၾကာင္း WHO က အကဲျဖတ္လိုက္ကာ၊ ကမၻာတစ္ဝန္း ထပ္မံ ပ်ံ႕ႏွံ့နိုင္ေျခမွာ လည္း ျမင့္မားေနေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာ ထားသည္။ crd

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*