၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္မ်ား ယခင္လထက္ က်ပ္သန္း ၅ေထာင္ေက်ာ္ ပိုမို ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ဆုမဲမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္မ်ား ယခင္လထက္ က်ပ္သန္း ၅ေထာင္ေက်ာ္ ပိုမို ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ဆုမဲမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ

၂၀၂ဝခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႕ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီစာအုပ္မ်ား ေရာင္းရေငြမွာ ယခင္လထက္ က်ပ္သန္း ၅ေထာင္ ေက်ာ္ ပိုမို ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ဆုမဲမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္း အ ခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ “က”အ ကၡ ရာ မွ “ကဆ” ထိ စုစုေပါင္း အကၡရာ (၄၀)လုံး၊ထီစာအုပ္ (၃၂၇၂၇၂၀ ) အုပ္အား ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ထီစာအုပ္ ေရာင္းရေငြမွာ က်ပ္ သန္း ( ၂၆၀၂ရ ဒသမ ၂၀၀) သန္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ေအာင္ဘာ ေလသိန္းဆု ဖြင့္ပြဲအတြက္ “က” အကၡရာမွ အစဥ္လိုက္ “ကစ” အထိ စုစုေပါင္း အကၡရာ ၃၉ လုံး ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ထီစာအုပ္ေရ (၃၁၉၀၉၀၂) အုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရကာ ေရာင္းခ်ရေငြမွာ ၃၁၉၀၉ ဒသမ ၀၂ဝ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလသည္ ယခင္လ ကထက္ ၅၈၈၁ ဒႆမ ၈၂ သန္း ပိုမိုေရာင္းခ်ရ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ “က်ေနာ္တိူ႕ ဒီတပတ္က အကၡရာ အလုံးေရ ၃၉ လုံးထုတ္တယ္။ ၃၉ လုံး အကုန္ေရာင္းၿပီး တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆုမဲ ေတြမ်ားသြားတာ။ ေရာင္းအားက ပုံမွန္အေျခေန ျပန္ေရာက္သြားတာပါ” ဟု ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာ နမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က News Watch သို႔ေျပာသည္။

လာမည့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ေအာင္ဘာ ေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြ က်ပ္သန္း (၃၁၉၀၉ ဒသမ ၀၂၀) ၏ ၆၀% ျဖစ္သည့္ က်ပ္သန္း (၁၉၁၄၅ ဒသမ ၄၁၂) ကို ထီဆု မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ခြဲေဝ ခ်ီးျမင့္မည္ၿပီး ခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္ေပးမည့္ ထီဆုေငြမ်ားမွာ

အထူးဆုႀကီးစနစ္တြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္(၁) ဆု ၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း (၁) ဆု ၊ က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ (၂) ဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ (၅) ဆု၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ (၇) ဆု ၊ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္တြင္ က်ပ္ သိန္း ငါးရာ (၁၈) ဆု ၊ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ ရာ (၂၁) ဆု က်ပ္သိန္းတစ္ရာ (၂၆) ဆုက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ (၂၆) ဆု ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ (၂၉) ဆု ၊ က်ပ္ဆယ္သိန္း(၃၂) ဆုေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္တြင္ က်ပ္ သုံးသိန္း (၁၅၀) ဆု ၊ က်ပ္ ႏွစ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆု ၊ က်ပ္ တစ္သိန္း (၁၈၀၀၀) ဆုက်ပ္ ငါးေသာင္း (၂၀၀၀၀၀) ဆုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသာ ဆုမဲမ်ား၏ ဘ႑ာသိမ္း ရေငြမွ က်ပ္သန္း၂၅ဝအား တဆုခ်င္းမဲ က်ပ္၁ဝသိန္း (၄)ဆု ႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာဆုမဲမ်ားျဖစ္သည့္ က်ပ္၃သိန္း (၂ဝဆု) ၊က်ပ္ ၂ သိန္း (၂၀၀) ဆု၊ က်ပ္၁သိန္း (၂၀၀၀) ဆု ၊ စုစုေပါင္း (၂၂၂၄) ဆုကို ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Crd ; News Watch

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *