ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္အခါ နယ္ေျမေက်ာ္၍ ေက်ာင္းမအပ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမတၱာရပ္ခံထား

ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္အခါ နယ္ေျမေက်ာ္၍ ေက်ာင္းမအပ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမတၱာရပ္ခံထား

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ နာမည္ႀကီး အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ေက်ာင္း အပ္လက္ခံမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိေနၿပီး နယ္ေျမ ေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘ အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘ ေဒၚစိုးသက္စံက ‘‘ မိဘ ေတြက ကိုယ့္ကေလးကို နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းေတြမွာ ထားခ်င္ ေတာ့ ကန္ေတာ့တာတို႔၊ ဘာတို႔ လုပ္ရ တာေပါ့။ နယ္ေျမေက်ာ္ မအပ္ရဘူး၊ သူ႕ၿမိဳ႕နယ္ သန္းေခါင္စာရင္းပါမွ လက္ခံမယ္ ေျပာေပမယ့္ကိုယ့္နီးစပ္ရာ သန္း ေခါင္စာရင္းထဲ ေျပာင္းထည့္ၿပီး တက္ၾကတာလည္း ရွိတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ သည္။ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအလိုက္သတ္ မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းတြင္သာ အပ္ႏွံရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးထားသည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုး တက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ ထပ္ ေက်ာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသုံး ျပ႒ာန္းစာ အုပ္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ ျဖန႔္ ေဝေပးလိုသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္ ၂၀၂၀- ၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခခံပညာ အ ထက္တန္း အဆင့္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈမ်ား ကို ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္ အထိ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေန ထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာအလိုက္ အပ္ႏွံရမည့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထား သည္။ အ ထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ေက်ာင္း အပ္ႏွံရာတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္သာ အပ္ႏွံရန္ လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားက ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္း တည္ေနရာအလိုက္ School Catchment Area ( ေက်ာင္း နယ္ေျမ) ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်ာင္းသား သစ္မ်ားကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ပုံစံ(၁၀)အရ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ေျခာက္ လႏွင့္အထက္ရွိထားမွ သာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည္။

နယ္ေျမဧရိယာအလိုက္ အပ္ႏွံရမယ့္ ေက်ာင္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမႉး ႐ုံးနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးေတြနဲ႕ ႀကိဳ တင္ညွိႏွိုင္းထားပါတယ္။ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးမူေတြ အရပဲ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရပါ မယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *