မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားအနီးတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္မည္

မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားအနီးတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္မည္

မေကြးတိုင္း မင္းဘူးခရိုင္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားအနီးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္နိုင္ေရး ဟိုတယၨဳႏၲစၡဳ တည္ေထာင္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တိုင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးစိန္ျမင့္က ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ေ႐ႊစက္ေတာ္နယ္ ေျမတြင္ ေတာ၊ ေတာင္၊ စိမ့္၊ စမ္းမ်ား သဘာဝ အတိုင္း က်န္ရွိေနသျဖင့္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ဧက ၆၀ ႐ြိ ဟိုတယ္ ဇုန္တည္ေထာင္ ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကြန္တိုေျမဆြဲ ဌာနေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမပုံဆြဲၿပီးမွ ဟိုတယ္ ဇုန္မွာ လမ္းေၾကာင္းေတြေဖာ္မယ္ ။ ဟိုတယၱစႅဳံးကို ဧက ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္၊ ဘယ္ေနရာက သစ္ေတာ၊ ဘယ္ေနရာကေရ ကန္ အကြက္ေတြရိုက္ ညွိႏွိုင္း ပလန္ဆြဲၿပီး အစိုးရကိုတင္ျပ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြယူၿပီး လုပ္ ေဆာင္သြားမွာပါ ဟု ဦးစိန္ျမင့္ က ေပြာါပါတယ်။

ေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားႀကီးကို အေျချပဳ၍ ေဘးမဲ့ေတာရွိ ႐ြားပါး ေ႐ႊသမင္ႏွင့္ ၾကယ္လိပ္မ်ား၊ ငွက္ၾကည့္စင္မ်ား၊ ဆင္စခန္းႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမမ်ား၊ လက္ရာေျမာက္ ဝါးအိမၼ္ား၊ အဆင့္မီဟိုတယ္၊ မိုတယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထား ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားအနီး ဘုရား႐ြာေန ကိုေအာင္ၿဖိဳးက ခုလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းေပၚေပါက္ လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားအနီး ႐ြာေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕ စီးျပား ရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ေဒသခံ ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကို ဦးစားေပးစဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္ ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတူ ေ႐ႊစက္ေတာ္နယ္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပင္ လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပေလးေထာင္ခန႔္ (၃,၈၁၈) ေပ အျမင့္ရွိ နတ္ေရကန္ ေဒသ၏ သဘာဝအလွမ်ား၊ အရွို တိုင္းရင္းသားတို႔၏ဓေလ့ရိုးရာမ်ား၊ ေဒသ ထြက္ကုန္ႏွင့္ အစားအစာမ္ား၊ ေကာ္ဖီၿခံႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ခင္း မ္ားက ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးစိန္ျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မေကြးတိုင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ယခု သဘာဝ အေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးကို ၂၀၂၁ ေ႐ႊ စက္ေတာ္ဘုရားပြဲ မတိုင္မီ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ Credit ; Popolay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *