သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၈ လတာအတြင္း တျပည္လံုး လူမ်ိဳးဘာ သာမေရႊး လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဆန္ ၅၁,၈၀၁ တင္း၊ ပဲဆီ ၄၃,၈၃၅ ပိသာ လႉဒါန္းခဲ့

သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၈ လတာအတြင္း တျပည္လံုး လူမ်ိဳးဘာ သာမေရႊး လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဆန္ ၅၁,၈၀၁ တင္း၊ ပဲဆီ ၄၃,၈၃၅ ပိသာ လႉဒါန္းခဲ့

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ အခက္အခဲမ်ား စတင္ ၿဖစ္ပြားလာနိုင္သည့္ အေျခအေနကို မွန္းေမွ်ာ္ေတြးဆလွ်က္ ၈ လ အတြင္းတြင္

၁။ မူစလင္ သက္ႀကီးေဂဟာ အဖိုးရိပ္သာ (၃၃ဦး) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ ၁၀၀ အိတ္။

၂။ မူစလင္ အဖြားမ်ား သုခရိပ္သာ ( ၄၃ ဦး) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၀၀ အိတ္။

၃။ ကက္သလစ္ သီလရွင္မ်ားတည္ေထာင္ေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ (၁၉၅ဦး) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  ၁၀၀အိတ္။

၄။ ဟိႏၵဴ လုမၺနီ ဘိုးဘြားရိပ္သာ (ထမလုံ) (၅၅ဦး) သံလွ်င္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၀၀ အိတ္။

၅။ ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၀၀ အိတ္။

၆။ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  ၁၀၀၀ အိတ္။

၇။ သဘာဝတရားရိပ္သာ၊ (၂၈၃၀ဦး) သံလွ်င္ၿမိဳ႕ သို႔ ၁၀၀၀ အိတ္။

၈။ ေမရီခ်ပ္မင္းဆြံ႕အနားမၾကားေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ -၂၅၀ အိတ္။

၉။ အင္းစိန္ ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  ၁၀၀ အိတ္။

၁၀။ ဦးလွထြန္း ကင္ဆာေဖါင္ေဒးရွင္း၊ အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  ၁၀၀ အိတ္။

၁၁။ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ပရဟိတ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ (၁၈၆၀ဦး)၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔  ၄၅၀ အိတ္။

၁၂။ ေ႐ႊမင္းသား မသန္မစြမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖါင္ေဒးရွင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (ပ) ၁၀၀ အိတ္+(ဒု) ၂၀၀ အိတ္ = ၃၀၀ အိတ္။

၁၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသ၊ တိုက္ပြဲေရွာင္မိသားစုမ်ားသို႔  ၁၀၀၀ အိတ္။

၁၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ ခ်င္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ တဆင့္ လႉဒါန္းျခင္း  ၁၀၀၀ အိတ္။

၁၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ ရခိုင္အစိုးရအဖြဲ႕မွတဆင့္ လႉဒါန္းျခင္း  ၁၀၀၀ အိတ္ (သီတဂူဆရာေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ႂကြေရာက္လႉဒါန္းျခင္း)။ အထက္ပါ (၁၅) ေနရာမ်ားသို႔လည္း ဆန္  ၆,၇၀၀ အိတ္ကို ေပးပို႔ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၁၆။ ဘိေရွာ့ မာကိုတင္ဝင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရိယာန္ခ်ပ္ရွ္ေက်ာင္းသို႔ ၁၆ . ၄ . ၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆန္အိတ္ ၁၀၀၊ ဆီ ၁၀၀ ပိသာ။

၁၇။ စစ္ကိုင္း၊ မင္းကြန္းမွ ရဟန္း၊ သာမေဏ ၈,၁၀၀ ပါး။ စစ္ကိုင္း၊ မင္းကြန္းမွ သီလရွင္ ၆,၀၀၀ ပါး။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊

မသန္မစြမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ား၊ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ၂,၁၅၀ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆,၂၅၀ ဦးတို႔အတြက္ ၁၇ ၄ ၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆန္ ၁၆,၂၅၀ အိတ္၊ ဆီ ၁၆,၂၅၀ ပိသာ ေပးပို႔ လႉဒါန္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၁၈။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ပရဟိတေက်ာင္း ၇၅ ေက်ာင္းမ်ားရွိ သာမေဏ၊ သီလရွင္မ်ား အစရွိသည့္ အလႉခံပုဂၢိဳလ္ ၄,၁၉၂ ဦးတို႔​အား (တစ္ပါး/တစ္ဦး) အတြက္ ၃၀ ၄ ၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆန္ ၈ျပည္၊ ဆီ ၅၀က်ပ္သား ႏႈန္းျဖင့္ ဆန္ ၂,၀၉၆ တင္း၊ ဆီ ၂,၀၉၆ ပိသာတို႔ကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

၁၉။ ရန္ကုန္တိုင္း ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ သီလရွင္ ၂၀၁၃၄ ပါး အတြက္ ဆန္ ၂၀၁၃၄ တင္း၊ ဆီ ၂၀၁၃၄ ပိသာ တို႔ကို ၈ ၆ ၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္ စတင္လႉဒါန္း ေပးခဲ့သည္။

၂၀။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည့္ စာသင္တိုက္ႀကီး ၁၇ တိုက္တြင္ သီတင္းသုံးၾကေသာ သံဃာ ၄၁၅၄ ပါးအတြက္ ဆန္ ၄၄၁၅ တင္း၊ ဆီ ၄၁၅၄ ပိသာတို႔ကို ၁၈-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ေပးပို႔လႉဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

၂၁။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ သုတဗုဒၶ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ ေက်ာင္းတိုက္ ၁၃ တိုက္တြင္ သီတင္းသုံးၾကသည့္ သံဃာ-၁၀၈၁ ပါးတို႔အတြက္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ၁၁၀၆ တင္း၊ ေျမပဲဆီသန့္ ၁၀၈၁ ပိသာတို႔ကို (၂၂-၇-၂၀၂၀) ရက္ေန႕တြင္ ေပးပို႔ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

စုစုေပါင္းဆန္ – ၅၁,၈၀၁ တင္း၊
စုစုေပါင္းပဲဆီ – ၄၃,၈၃၅ ပိသာ၊

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆန္မ်ားသည္ တစ္တင္း ( ၁၆ ျပည္ ) ၇၂ ေပါင္ အိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဆီမွာ အေမထြား ပဲဆီသန့္ ျဖစ္ပါသည္။

သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ပါဝင္ကုသိုလ္ျပဳ လႉဒါန္းေပးၾကသည့္ အလႉရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသူမ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးတို႔ကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ crd ; သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *