ဝါတြင္းကာလ အိမ္ေျပာင္းျခင္း အိမ္ေ႐ႊ႕ျခင္းမ်ား မလုပ္ေကာင္းဘူးလား … သင္ဖတ္ရင္သင္သိမည္

ဝါတြင္းကာလ အိမ္ေျပာင္းျခင္း အိမ္ေ႐ႊ႕ျခင္းမ်ား မလုပ္ေကာင္းဘူးလား … သင္ဖတ္ရင္သင္သိမည္

ဒကာတစ္ေယာက္က “အရွင္ဘုရား ဝါဆိုခ်ိန္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဝါတြင္းကာလမွ အိမ္မေျပာင္းရ၊ အိမ္မေ႐ြ႕ရစတဲ့ အယူအဆေတြေၾကာင့္ ဝါမဆိုခင္ကတည္း ဒီကိစၥအတြက္ အၿပီးလုပ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ဒီကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားေဟာထားတာ ရွိသလား၊ ဒီအယူအဆေတြကို လိုက္ၿပီးလုပ္သင့္သလား၊ မလုပ္သင့္ဘူးလား စသျဖင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကို သိလိုပါတယ္ဘုရား” စသျဖင့္ ေမးေလွ်ာက္ဖူးလို႔ ျပန္ၿပီးေျဖေပးဖူးပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီဒကာ ေမးေလွ်ာက္သလိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဝါတြင္းကာလနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အရိုးစြဲေနတဲ့ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ အယူအဆ အမွားေတြဟာ ၾကာေတာ့ဘုရားပဲ ေဟာသလိုလို၊ က်မ္းဂန္ေတြမွာပဲ ပါသလိုလို ျဖစ္ကုန္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီအမ်ားႀကီးေတြထဲက ေမးခြန္းရွင္ေမးထားသလို၊ ဝါတြင္းကာလ အိမ္မေျပာင္းရ၊ အိမ္မေ႐ြ႕ရ၊ အိမ္မေဆာက္ရ စတာေတြလည္းရွိသလို ဝါတြင္းကာလ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဆိုတာေတြေတာင္ ပါေနပါေသးတယ္။

ဒီအယူ အဆေတြဟာ ဘုရားေဟာထဲမွာ မပါတဲ့၊ ဘုရားေဟာနဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ ေလာကီ အယူ အဆေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါတြင္းကာလမွာ အိမ္ေျပာင္းရင္၊ အိမ္ေ႐ႊ႕ရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ ညာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆေတြ၊ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေတြေၾကာင့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားက ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ ေ႐ြးတာတို႔၊ ဝါမဆိုခင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝါကြၽတ္ၿပီးမွလုပ္တာ တို႔ စတာေတြ ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ေရွးတုန္းကေတာ့ ရာသီဥတု အေနအထားအရ ဝါတြင္းဆိုတာ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိုး႐ြာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ လုပ္ရင္ ပိုၿပီးဒုကၡမ်ား နိုင္တဲ့အတြက္ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ေသြ႕ေသြ႕ျဖစ္တဲ့ မိုးမက်ခင္ ကာလ ဒါမွမဟုတ္ မိုးရာသီၿပီးမွ လုပ္ၾကတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိၾကပါတယ္။

ဒါက ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေဗဒင္ဆရာ၊ ယၾတာဆရာ၊ နကၡတၱဆရာ စတဲ့ ေလာကဓာတ္ ဆရာေတြရဲ႕ အာေဘာ္ေတြ၊ ဒီေလာကဓာတ္ ဆရာေတြရဲ႕ အယူအဆကို ယုံၾကည္သူေတြေၾကာင့္ ဝါတြင္းကာလ အိမ္မေျပာင္းေကာင္းတာတို႔၊ အိမ္မေ႐ႊ႕ ေကာင္းတာတို႔၊ အိမ္မေဆာက္ ေကာင္းတာတို႔၊ အိမ္ေထာင္ မျပဳေကာင္းတာတို႔ စတာေတြ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ေခတ္စားလာတာ ေတြဟာ ဘုရားေဟာမွာပါလို႔ လုပ္ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ၾကပါဘူး။

ဗုဒၶ စာေပေတြမွာေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ မလုပ္ေကာင္းဘူး၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ရမယ္ စသျဖင့္ ေဟာထားတာ မရွိပါဘူး။ ဘယ္လိုမဂၤလာ၊ ဘယ္လိုနကၡတ္ေတြနဲ႕ အညီမွ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလို နည္းေတြကိုလည္း ဘုရားျမတ္စြာက အားမေပးပါဘူး။ အဲ နကၡတ္၊ မဂၤလာ စတဲ့အယူအဆေတြ သိပ္ျပင္းျပေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ကို မ်ားမ်ားက်င့္ၾကဖို႔ပဲ မိန့္ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီစကားေတာ္ကို ပရိတ္ႀကီး၊ ပုဗၺဏွသုတ္မွာ လာတဲ့စကားေတာ္က အထင္းအရွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီသုတ္ေတာ္မွာ ဘုရားရွင္က

“ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေနသူမ်ားအဖို႔ အၿမဲတမ္း နကၡတ္ေကာင္းပါတယ္၊ အၿမဲတမ္း က်က္သေရ မဂၤလာ ရွိပါတယ္၊ အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာ မိုးလင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာ အိပ္ရာထျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္၊ အၿမဲတမ္း ေကာင္းေသာ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေဟာၾကား ေတာ္မူထားတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ အိမ္အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ျပဳလုပ္ၾကတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶစာေပေတြမွာ အထူးမိန့္ေတာ္ မူထားတာ မရွိေပမယ့္ အိမ္သစ္တက္တဲ့အခါ၊ ၿမိဳ႕႐ြာအသစ္တည္တဲ့ အခါေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္မွာ မိန့္ေတာ္မူထားတဲ့ ဘုရားစကားေတာ္ ရွိပါတယ္။ ဒီသုတ္ေတာ္မွာ ဘုရားရွင္က

“ပညာရွိသည္ အၾကင္အရပ္၌ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေနထိုင္၏၊ ဤအရပ္၌ သီလရွိေသာ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး ေစာင့္သုံးေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဆြမ္းေကြၽးၿပီးလွ်င္ ထိုအရပ္၌ ရွိေသာနတ္တို႔အား အလႉ၏ အဖို႔ကို အမွ်ေဝရာ၏၊ ဤသို႔ အမွ်ေပးေဝလတ္ေသာ္ နတ္တို႔သည္ ပူေဇာ္ခံရသျဖင့္ ထိုအမွ်ေပးေဝသူကို အတုန့္ျပန္၍ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ ျမတ္နိုးခံရသျဖင့္လည္း အတုန့္ျပန္၍ ျမတ္နိုးကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္သည္ ရယ္ဝယ္သားကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ ထိုအမွ်ေဝသူကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ နတ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္ခံရေသာသူသည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းျခင္းမဂၤလာတို႔ကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရေလ၏” လို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီစကားေတာ္ အရ အိမ္အသစ္ တက္တဲ့အခါ၊ ေနရာအသစ္ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ အိမ္တက္အလႉစတာေတြ လုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္နဲ႕လည္း ညီၫြတ္လွတဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့အစဥ္အလာလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလမွာ ဘာမလုပ္ေကာင္းဘူး ဆိုတာေတြကေတာ့ ဘုရားေဟာနဲ႕ မညီသလို၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကံတရားေတြကို မယုံၾကည္ၾကလို႔ပဲလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ အခါကာလေတြ ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ ဝါးတြင္းဝါပေတြ ေ႐ြးစရာမလိုပါဘူး။

မေကာင္းတာလုပ္တဲ့ သူေတြအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းဟာ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းဟာ အေကာင္းေတြပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္အိမ္ေျပာင္းေျပာင္း ကိုယ္ကမေကာင္းဘူးဆိုရင္ မေကာင္းတာေတြကို ေတြ႕ႀကဳံလာရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ကေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ ဝါတြင္းမွမဟုတ္ပါဘူး ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက ဝါတြင္းကာလ၊ အိမ္မေျပာင္းရ၊ အိမ္ေထာင္မျပဳရ စတဲ့အယူအဆေတြဟာ ဘုရားေဟာအရ လုပ္ၾကတာမဟုတ္ဘဲ၊ ေရွးရိုးစြဲအယူအဆေတြေၾကာင့္နဲ႕ ေခတ္စားလာတဲ့ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕ အယူအဆေတြေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ အယူသည္းလာၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားေဟာအေနနဲ႕ကေတာ့ တကယ္လို႔ နကၡတ္၊ မဂၤလာေတြ ေ႐ြးၾကေၾကးဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြ လုပ္ေနျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊ ေကာင္းတဲ့မဂၤလာ စတာေတြ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး

မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ မေကာင္းတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားၾကရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလို ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလစတာေတြ ေ႐ြးၾကဖို႔ထက္ ဘယ္လိုမေကာင္းမႈကို ဘယ္လိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကည့္ၾကမယ္၊ ဘယ္လိုေကာင္းမႈမ်ိဳးကို ဘယ္လိုရွာၿပီး လုပ္ၾကမယ္ စသျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကသာ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဝါတြင္းကာလ ဘာမလုပ္ရ၊ ညာမလုပ္ရ စတဲ့အယူအဆေတြဟာ အရိုးစြဲေနတဲ့ ေရွးအယူအဆမ်ားနဲ႕ ေဗဒင္နကၡတ္ စတဲ့ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြရဲ႕ အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားေဟာ အယူအဆ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ဘုရားေဟာနဲ႕လည္း မညီတဲ့အလုပ္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအယူအဆေတြမွာ အာ႐ုံမထားၾကဘဲ တကယ္အေလးထားရမွာက မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ အေလးထားရမွာျဖစ္ကာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္၊

ေကာင္းတဲ့အက်င့္မ်ား လုပ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းဟာေကာင္းတဲ့ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ အခ်ိန္ေကာင္းမ်ားပဲျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ မေကာင္းတဲ့နကၡတ္၊အမဂၤလာ အခ်ိန္ေတြသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝါတြင္းကာလ ဘာမလုပ္ရ၊ ညာမလုပ္ရ စတဲ့ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ အယူအဆေတြ လိုက္ေနၾကမယ့္အစား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေနၾကည့္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေမးၾကည့္၍ အေျဖညွိေပးရင္း လြဲေနတတ္တဲ့ အလြဲတစ္ခုအျဖစ္ အလြဲျပ၍ အမွန္မွ်လိုက္ပါတယ္။ မူရင္း ပိုစ့္ပိုင္ရွင္အား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္မ်ာ ။ ဓမၼရတနာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *