ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ ၀ါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲအေႀကာင္း

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ ၀ါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲအေႀကာင္း

ကရင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မဂၤလာရွိေသာ ရိုးရာ ဓေလ့မ်ားအနက္ ကရင့္ရိုးရာ ဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာပြဲေတာ္ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ ရိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဂၤလာပြဲေတာ္သည္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္ ကရင္လူႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန့္အရ ဝါေခါင္လသည္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား၏ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးသည့္ လရာသီျဖစ္သည္။

ထိုမေကာင္းဆိုးဝါး ဝိဉာဥ္ (လိပ္ျပာ) မ်ားသည္ လူသားတို႔၏ဝိဉာဥ္ (လိပ္ျပာ) မ်ားထံ ခို၀င္ ပူးကပ္မႈျပဳ တတ္သည့္အေပၚ လူသားမ်ား၏ ဝိဉာဥ္ (လိပ္ျပာ) ႏွင့္ ပူးကပ္ ကြၽမ္း၀င္မည္ကို အလြန္စိုး႐ြံသျဖင့္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားမွာ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား၏ ဝိဉာဥ္ (လိပ္ျပာ) ကို ေခၚၿပီး သန့္ရွင္းျဖဴစင္သည့္ ခ်ည္ျဖဴျဖင့္ တုတ္ခ်ည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ဟု ယခုေခၚဆိုေသာ ေဒသသို႔ မေရာက္ရွိလာမွီ အခ်ိန္ကာလကတည္းကပင္ မြန္ဂိုးလီးယားနိုင္ငံရွိ ကုန္းျပင္ျမင့္မွေန၍ ကရင့္ရိုးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕အဂၤလာပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ဆင္ႏႊဲလာခဲ့ၾကပါသည္။ ဟိုးေရွးေခတ္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ ကြၽန္ုပ္တို႔ေခတ္ကာလ လူမ်ားႏွင့္ အလြန္ကြဲျပား ျခားနားစြာျဖင့္ အသက္ရွည္ၾကာၾကပါသည္။ ေခတ္မွီေဆးဝါးမ်ားကို ရယူသုံးစြဲၿပီး အသက္ရွည္ၾကာၾကျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔ အသက္ရွည္ၾကာၾကသည့္အတြက္ ( ေဖါဟ္လ္ုဆီ့ – လီလ္ုယာ) (သားသမီးတက်ိတ္ ေျမးတရာ) ဟူ၍ ဘိုးဘြားမ်ား ေျပာစမွတ္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ ရွိမွတ္သားမိပါသည္။

အဆိုပါအဆက္ဆက္ အမ်ားအျပားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ နိယာမအရ အခ်ိန္တန္ အ႐ြယ္ေရာက္ အိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳၾကၿပီး ေရာၾကည္ရာ၊ မ်က္ႏုရာ မိမိတို႔ ကြၽမ္းက်င္ခုံမင္သည့္ လုပ္ငန္းအစုစုျဖင့္ အရပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ထြက္ခြါလႈပ္ရွား အသက္ေမြး၀မ္း ျပဳၾကသည့္အခါ မိဘဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာၾကၿပီး မြန္ဂိုးလီးယားသားအႏြယ္၀င္ မ်ားႏွင့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္အႏြယ္၀င္ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ ေနထိုင္ လာၾကသည့္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားက မိမိ၏ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား ကြဲျပား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾက၍

ဝါေခါင္လျပည့္ ေရာက္သည့္အခါ တနယ္တေက်းသို႔့ေနထိုင္ၾကသည့္ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိသည္အားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရွိေနသည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႕ျမင္သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးနိုင္ရန္အတြက္ စုစည္းကာ တခ်ိန္တေနရာ တည္း၌ပင္ လိုအပ္သလို စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမရွိေစရန္ တစုတစည္းတည္း ဆုံးမဩဝါဒ ေပးနိုင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရၾကည္ရာ၊ မ်က္ႏုရာ ျမန္မာျပည္သို႔ ဆင္းသက္ထြက္ခြါလာၾကသည့္အခါ အုပ္စုခြဲ၍ “ ေမာဝ္ထၚ”(အမိဘက္) “ဖါထၚ” (အဖဘက္)အုပ္စုႏွစ္စု ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔အုပ္မကြဲမွီကတည္းက တဦးႏွင့္တဦး ျပန္လည္မွတ္မိေစရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရးကို ရည္႐ြယ္ၿပီး မိဘဘိုးဘြားမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိ၏ လက္ေကာက္၀တ္အသီးသီးတြင္ အမွတ္သညာအျဖစ္ ခ်ည္ဖြဲ႕ေႏွာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုဘီသႏၲာရအား ျဖတ္သန္းရာတြင္ မိုးအမ်ားဆုံး႐ြာေသာလျဖစ္သည့္ ဝါေခါင္လတြင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဲကႏၲရအား ျဖတ္သန္းရာတြင္ မိုးမ်ား႐ြာသည့္အတြက္ အပူဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရမ်ား အလြယ္တကူ ရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သဲကႏၲရာမျဖတ္သန္းမွီ တဦးႏွင့္တဦး ျပန္လည္မွတ္မိ ၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ အမွတ္အသားအျဖစ္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ေႏွာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဝါေခါင္လတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း သို႔၀င္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အလြန္ပင္ပန္းသျဖင့္ မေကာင္းဆိုး ဝါးမ်ား ပူးကပ္သည့္အခါ လူ၏ခႏၶာကိုယ္၌ရွိေသာ ဝိဉာဥ္ (လိပ္ျပာ)မ်ား လႊင့္ပါးမသြားေစဘဲ အစားအေသာက္မ်ားမ်ား ပိုမိုစားသုံးနိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ကရင္ရိုးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲေတာ္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အလြန္ေကာင္းျမတ္သည့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ စိတ္ထားျဖဴစင္သန့္ရွင္းၿပီး၊ ကံတရားအေပၚ သက္၀င္ယုံၾကည္အားကိုးေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အစဥ္သျဖင့္ ကံေကာင္းအေၾကာင္းလွေစရန္ႏွင့္ မေကာင္းသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ခံစားရျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားမွ ေမတၱာပို႔သ ဆုေတာင္း ပထနာ ျပဳေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ ကရင္အမ်ိဳးသားထုအတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ျပည့္စုံရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေစျခင္း၊ မိမိ၏အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တိုးတက္ပြားမ်ား ရွင္သန္နိုးၾကား ေစျခင္းမ်ားကို ျပည္လည္လွစ္ဟနိုးဆြေပးသည့္ ကရင့္ရိုးရာ ဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာပြဲေတာ္ကို အစဥ္အလာမပ်က္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကရင့္ရိုးရာဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲေတာ္သည္ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန့္ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ မဂၤလာရွိေသာေန႕ႀကီးတေန႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကရင္မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏ တစ္ခုတည္း ေသာ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အားလုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ေန႕ႀကီးတေန႕ လည္းျဖစ္ပါသည္။

ကရင့္ရိုးရာဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲေတာ္သည္ ဝါေခါင္ လဆန္း ၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္ လျပည့္ေန႕အထိ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး လမည့္ ကရင့္သကၠရာဇ္ ၂၇၄၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၅ ရက္ လျပည့္ေန႕တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဝါေခါင္လခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲေတာ္အား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Crd ; (ဖားစည္သံမွ ကူးယူတင္ျပထားသည္) MSM

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *