သီေပါတံတားမွ ခုန္ခ်သြားတဲ့ မပြင့္ျဖဴေအာင္႐ုပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိပါၿပီ

သီေပါတံတားမွ ခုန္ခ်သြားတဲ့ မပြင့္ျဖဴေအာင္႐ုပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိပါၿပီ

မေန႔ည8-20နာရီအခ်ိန္ခန္႔က သီေပါတံတားေပၚမွ ခုန္ခ်သြား
ေသာ မေစာ္မီသာ(ခ)ပြင့္ျဖဴေအာင္ အသက္၃၉ႏွစ္ မိုးကုတ္ၿမိဳ့ၾကပ္ျပင္ေနထိုင္သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား သီေပါတံတားႏွင့္

ခန္႔မွန္းကိုက္၃၀၀အနီးတြင္ 29-7-2020 ည‌ေန5-30နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ႐ုပ္အေလာင္းအား သီေပါလူငယ္လူမွုကူညီေရးအသင္း၊ နယ္စီးမျခားပရဟိတ၊

ေစ်းရပ္လူငယ္ပရဟိတ၊ စက္ေလွဆရာကိုေရႊဘုန္းတို့ပူးေပါင္းကာဆယ္ယူခဲ့ၿပီး နယ္စီးမျခားပရဟိတကားျဖင့္သီေပါေဆး႐ုံရင္ခြဲ႐ုံသို့ပို့ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အကူညီလိုအပ္ပါက သင့္ဖုန္းတစ္callျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ
09-782697169 / 09-778811758 / 09-778889467 သီေပါလူငယ္ လူမွုကူညီေရးအသင္း သီေပါၿမိဳ့

သီေပါတံတားမွခုန္ခ်သြားတဲ့မပြင့္ျဖဴေအာင္႐ုပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိပါၿပီ

မေန႔ည8-20နာရီအခ်ိန္ခန္႔က သီေပါတံတားေပၚမွ ခုန္ခ်သြား
ေသာ မေစာ္မီသာ(ခ)ပြင့္ျဖဴေအာင္ အသက္၃၉ႏွစ္ မိုးကုတ္ၿမိဳ့ၾကပ္ျပင္ေနထိုင္သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား သီေပါတံတားႏွင့္

ခန္႔မွန္းကိုက္၃၀၀အနီးတြင္ 29-7-2020 ည‌ေန5-30နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ႐ုပ္အေလာင္းအား သီေပါလူငယ္လူမွုကူညီေရးအသင္း၊ နယ္စီးမျခားပရဟိတ၊

ေစ်းရပ္လူငယ္ပရဟိတ၊ စက္ေလွဆရာကိုေရႊဘုန္းတို့ပူးေပါင္းကာဆယ္ယူခဲ့ၿပီး နယ္စီးမျခားပရဟိတကားျဖင့္သီေပါေဆး႐ုံရင္ခြဲ႐ုံသို့ပို့ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အကူညီလိုအပ္ပါက သင့္ဖုန္းတစ္callျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ
09-782697169 / 09-778811758 / 09-778889467 သီေပါလူငယ္ လူမွုကူညီေရးအသင္း သီေပါၿမိဳ့

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *