အထက္တန္းမ်ားဖြင့္ၿပီး တစ္လအၾကာထိ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ခံရမႈ မရွိမွသာ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆို

အထက္တန္းမ်ားဖြင့္ၿပီး တစ္လအၾကာထိ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ခံရမႈမရွိမွသာ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆို

အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္သည့္ရက္မွ တစ္လ အၾကာတြင္ (COVID – 19) ေရာဂါ ကူးစက္ခံရမႈ မရွိမွသာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန႐ုံးအမွတ္ (၁၃) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ၏ အေျခအေနအရ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ လွစ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းမ်ားအား တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး စီမံ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေနာက္ဆုံး ဖြင့္လွစ္သည့္ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ရက္မွ ရက္သတၱပတ္ သုံးပတ္အတြင္း အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက Check List အခ်က္ ၈၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္အား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳစုထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တားဆီးနိုင္ေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းသို႔မလာမီႏွင့္ လာေရာက္စဥ္ မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး စာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ မုန႔္စားနားခ်ိန္ႏွင့္ ထမင္းစားနားခ်ိန္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊

စာသင္ၾကားၿပီး ေက်ာင္းမွအျပန္တြင္ မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္း ရွိ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထားရွိရမည့္အခ်က္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ ရန္အတြက္ အခ်ိန္မီ ျပဳစုတင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္း ဆုံး ေျခာက္ေပ ကြာျခားရန္ အေရးႀကီး ေသာေၾကာင့္ စာသင္ခန္း တစ္ခန္းတြင္ အမ်ားဆုံး ၂၀ အတြက္သာ ခုံစီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ားကိုလည္း မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာသင္ခန္း စုစုေပါင္းတို႔မွ တြက္ခ်က္ ၍ စာသင္ခန္း၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးအရ ပုံမွန္၊ တစ္ပတ္ျခား၊ တစ္ပတ္ျခား ႏွစ္ သုတ္၊ တစ္ပတ္ျခားႏွစ္သုတ္ သုံးရက္တက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ဆရာဦးေရ၊ စာသင္ခုံတို႔အေျခအေနအရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တို႔ကိုလည္း စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သာျခား၍ လူအုပ္စု မျဖစ္ေပၚေရး အေလးထား စီစဥ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းလုံၿခဳံ ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးၿပီး ဂိတ္တံခါးမ်ား အားလုံးဖြင့္၍ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အနည္းဆုံးေျခာက္ေပကြာ ျခား၍ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း၊ စနစ္တက် စကၠန႔္ ၂၀ ၾကာ လက္ေဆးျခင္း၊ စာသင္ခန္းတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူျခင္းျဖင့္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေန႕စဥ္ စာသင္ခ်ိန္ မစတင္မီ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀ တို႔က အလွည့္က် အဓိကလိုက္နာရမည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ဖတ္ၾကား၍ က်န္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသိပညာ ပိုမိုရရွိေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ၿပီးတိုင္းလည္း Face Shield တပ္လ်က္ Mask ခဏျဖဳတ္ ၍ အသက္ရႉေလ့က်င့္ေပးရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာင္းေျပာင္းလာသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းေျပာင္းလက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ Source ; စံေတာ္ခ်ိန္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *