အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးဆံုးေႀကာင္း လက္မွတ္ရွိသူမ်ား တက္လို႔ရမည့္ တကၠသိုလ္မ်ား

အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးဆံုးေႀကာင္း လက္မွတ္ရွိသူမ်ား တက္လို႔ရမည့္ တကၠသိုလ္မ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ သတ္မွတ္ စံႏႈန္းေတြနဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းဆင့္ၿပီး ေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ( High School Completion Certificate) ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလက္မွတ္နဲ႕ ပညာေရး တကၠသိုလ္နဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခြင့္ ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အရည္အေသြး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ျပည့္မီမႈ၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ တတ္ေျမာက္မႈ၊ စာေပအႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္မႈ၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ေက်ာင္းေကာင္စီ အသင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စတဲ့ က႑ (၇) ရပ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး “အေျခခံပညာ အထက္တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္”(High School Completion Certificate) ကိုအကဲျဖတ္ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၀% ဝန္းက်င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၾကၿပီး တကၠသိုလ္ ပညာကို ဆက္လက္ သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္မေအာင္တဲ့ ၇၀% အတြက္ ေတာက္ေလ်ာက္ မစဥ္းစားခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံးဟာ ပညာ ေရးလမ္းဆုံး ခဲ့ရပါတယ္။

အဲ့တာကို မျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူ Completion Certificate ရရွိထားသူေတြက တကၠသိုလ္ကို တိုက္ရိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း Undergraduate Diploma ေတြလို၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဒီပလိုမာလို သင္တန္းမ်ိဴးေတြ တက္ခြင့္ရေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္တဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ႕ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – ဂ်ီတီအိုင္ လိုဟာမ်ိဴး၊ စိုက္ပ်ိဴးေရး သိပၸံ လိုဟာမ်ိဴး၊ ဆရာအတက္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္လို၊ ေနာက္အျခား ဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းေလးေတြနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ဒီပလိုမာေလးေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီ ဒီပလိုမာ ေလးေတြကို ဒီလက္မွတ္နဲ႕ သြားၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

ဆယ္တန္ းစာေမးပြဲကို မေအာင္ေသာ္ျငားလည္း ဒီ Completion Certificate ရထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ီတီအိုင္ လိုဟာမ်ိဴး တက္လိုက္တယ္။ဂ်ီတီအိုင္မွ ာတက္ၿပီး သူကထူးခြၽန္ သြားတယ္ဆိုရင္ ဂ်ီတီအိုင္ က ေနမွတစ္ဆင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္လိုဟာမ်ိဴးကို ေပါင္းကူးၿပီးေတာ့သင္ယူခြင့္ရမယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တက္ခြင့္ရၿပီဆိုရင္သူက GTI ဆင္းကေနၿပီးေတာ့ B.Tech တို႔ B.E ဘြဲ႕တို႔ရမယ္။

B.E ဘြဲ႕ရၿပီဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ M.E တို႔ Ph.Dတို႔ကိုဆက္ၿပီးေတာ့ သြားနိုင္တာေပါ့။ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါ့။ အရင္တုန္းက ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း ေတြမွာဆိုရင္ ဒႆမ တန္းေအာင္ရမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ရမည္ ဆိုတဲ့အစား ဒီလက္မွတ္နဲ႕လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေ႐ြးခံခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အျခားဌာနအားလုံးနဲ႕ ညွိႏွိုင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီအထက္တန္းၿပီး ဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္သည္ သာမန္ လက္မွတ္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ အဓိပၸါယ္ရွိ တယ္ေပါ့ ။Meaningful Certificate ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ၿပီးတန္ဖိုးရွိတဲ့ Valuable Certificate ျဖစ္ေအာင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္ ” လို႕ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *