အာဖရိက၌ ဆင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ပေဟဠိဆန္စြာ ေသဆုံးမႈအေပၚ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာႀကားခ်က္

အာဖရိက၌ ဆင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ပေဟဠိဆန္စြာ ေသဆုံးမႈအေပၚ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာႀကားခ်က္

ယခုကာလမ်ားတြင္ ေဘာစ့္ဝမ္နာ နိုင္ငံ၌ ဆင္ေကာင္ေရ ရာႏွင့္ခ်ီ ထူးဆန္းစြာ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမွာ ၎တို႔အား လူက အစာအဆိပ္ပစ္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ အမဲလိုက္ျခင္း၊ အစာ ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ေထာင့္သန္းေရာဂါ (Anthrax) ကူးစက္ခံရျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခ အေျခခံအားျဖင့္ မရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အာဖရိကေတာရိုင္းတိရစာၦန္ သုေတသန ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေမလမွ ဇြန္လ အထိ ေဘာစ့္ဝမ္နာ နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဖရိက ဆင္ေသအေလာင္း ၃၅၀ ခန႔္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ၎ဆင္မ်ား၏ ေသဆုံးမႈသည္ အသက္အ႐ြယ္၊ အထီးအမႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ႐ုတ္ျခည္းေသဆုံးသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ အေရွ႕သို႔ ထိုးက် ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ၿပီး တေစာင္းအေန အထားျဖင့္လဲက်ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

လူမ်ား ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရွိ အစာအဆိပ္ ပစ္ျခင္းလား၊ ငတ္မြတ္ေသဆုံးျခင္းလား၊ ဥပေဒမဲ့ အမဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္း၊ သဘာဝ အဆိပ္သင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းလား ဟူ၍ လူအမ်ားက ဆင္မ်ား ေသဆုံးမႈ အေၾကာင္း အရင္းအေပၚ ခန႔္မွန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေတာင္အာဖရိက ပရီတိုးရီးယားတကၠသိုလ္ တိရစာၦန္ႏွင့္ ပိုးမႊားေဗဒဆိုင္ရာ ဌာနမႉး Armanda Bastosက လက္ရွိ ဆင္မ်ား ေသဆုံးမႈ အေၾကာင္း အရင္းကို အ တိအက် ေကာက္ခ်က္ မခ်နိဳင္ေသးေသာ္လည္း အနီးတဝိုက္တြင္ အျခား တိရစာၦန္မ်ား ေသဆုံးမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ လူတို႕၏ အစာအဆိပ္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္း ျဖစ္နိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း၊

ဆင္စြယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ အမဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခလည္း သိပ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း ေဒသတြင္ ဆင္တိရစာၦန္မ်ားကို အစာေရစာ အျပည့္အဝေပးထားေသာေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ ေသဆုံးျခင္း မ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္ေျခ မရွိေၾကာင္း ၊ ေသဆုံးမႈ အေျခအေနအရ ေထာင့္သန္းေရာဂါ ကူးစက္မႈဟူေသာ ယူဆခ်က္ကိုလည္း ဖယ္ရွား ပစ္နိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ အဖြဲ႕က ကူးစက္ေရာဂါ စိစစ္မႈမ်ားကို ဘက္စုံ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ယင္းေဒသရွိ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈ အေျခအေနကို နားလည္ သိရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဓါတ္ခြဲသုေတသနျပဳ၍ ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ေလ့လာၾကရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ ဆင္မ်ား၏ ေသဆုံးသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အ ေျခအေန အမွန္ကို မသိရပါက ထိုအေျခအေနမ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားမႈကို တားဆီးနိုင္ရန္ ခဲယဥ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အာဖရိကဆင္ အေျမာက္အမ်ား ေသဆုံးမႈသည္ အာဖရိကတိုက္ ကုန္ေနတိရစာၦန္မ်ား မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာနိုင္သလို အာရွ ဆင္မ်ားကိုလည္း ရိုက္ခတ္မႈ ရွိလာနိုင္ေၾကာင္း ပ ညာရွင္မ်ား ဆိုၾကသည္။ Ref ; Xinhua

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *