ဖားကန႔္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ ၄ ခုတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ ၄ ခုတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဥ႐ုေခ်ာင္း ေရမ်ား လွ်ံတတ္လာသျဖင့္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ၄ ခုတြင္ ေရႀကီး၊ ေရလ်ံွမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ငွက္ ေပ်ာေတာ၊ ေအးျမသာယာ၊ ၿမိဳ႕မ ႏွင့္ မရွီကေထာင္ ရပ္ကြက္တို႔တြင္ ျဖစ္ၿပီး ငွက္ေပ်ာေတာ ရပ္ကြက္သည္ ၿမိဳ႕၏ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ၁၀ ေပခန႔္ ေရႀကီးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။က်န္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လမ္းပိုင္း အခ်ိဳ႕တြင္သာ ေရႀကီးေနေသာ္လည္း ကား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ား ျဖတ္သန္းရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ေလွမ်ား အသုံးျပဳၿပီး လမ္းျဖတ္ကူးေနရသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရပ္မိရပ္ဖ တဦးျဖစ္သူ ဦးလွဝင္းက “ ေရႀကီးရတဲ့ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္းက ဥ႐ုေခ်ာင္းႀကီးကို စြန႔္ပစ္ေျမစာေတြ ပုံေတာ့ မိုး႐ြာတာနဲ႕ ဥ႐ု ေခ်ာင္းထဲကို အကုန္ေရာက္တာ၊ ေခ်ာင္းက ေကာသြားၿပီ။ ေကာသြားေတာ့ ေျမသားေတြ ျမင့္တတ္လာေတာ့ ေရေလး နည္းနည္း မ်ားတာနဲ႕ လွ်ံၿပီး ရပ္ကြက္ေတြ အကုန္ဝင္တာ ”ဟု ေျပာသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕မွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၺဏီမ်ားမွပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ စ၍ ဥ႐ု ေခ်ာင္း ရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ေခ်ာင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းေရးအတြက္ အမွိုက္မ်ား၊ ေခ်ာင္းတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ ေျမစာမ်ားကို ဆယ္ယူ သည့္ လုပ္ငန္းကို ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

“ က်ေနာ္တို႔မွာ စက္ယႏၲရား မလုံေလာက္တာ၊ က်ဴးေက်ာ္တဲေတြက ေနရာယူထားေတာ့ စက္ယႏၲရားေတြသြားလို႔ မရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေခ်ာင္းဆယ္မရတာ ေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ လုပ္လို႔ ရတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားေပမယ့္ ေရအားနဲ႕ ဆယ္ထားတဲ့ေနရာနဲ႕ မမွ်ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ “ဟုလည္း ဦးလွဝင္းက ဆိုသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Green Land သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ဦးယိန္းေခါက ဥ႐ုေခ်ာင္းတေလ်ာက္တြင္ ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ေျမစာပုံမ်ား စြန႔္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းကို ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေျမဖို႔ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာသည္။

ဦးယိန္းေခါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွာ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး အစိုးရမွေခ်ာင္းရိုးတေလွ်ာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးထားသည့္ ေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ား၊ ေျမစာပုံမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ားကို တရားဝင္ တူးေဖာ္ခြင့္ကို ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ လုံးခင္း ရတနာ နယ္ေျမအတြင္း စုစု ေပါင္း ၅၃၆၄၀ ဧက ကို တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈမ်ား တရားမဝင္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး ထိခိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈကို ဟန႔္တားနိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး တရားဝင္ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးေသာ္လည္း ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရး တတ္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဥ႐ုေခ်ာင္းတေလ်ာက္ ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ကန႔္ကြက္ေနၾကသည္။ Source ; The Irrawaddy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *