က်ည္စစ္/က်ည္မွန္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု တရုတ္ ေရတပ္ေႀကျငာ

က်ည္စစ္/က်ည္မွန္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု တရုတ္ ေရတပ္ေႀကျငာ

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဌာန၏ ၁၀ – ၈ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ မွ ၁၇ ရက္ေန႕အထိ Zhoushan ကြၽန္းအနီး ေရျပင္၌ က်ည္စစ္/က်ည္မွန္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္စဥ္ မ်ားျပဳလုပ္ကာ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၿပဳလုပ္မည့္ ဧရိယာအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္၌ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး အတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္း ေျမာက္ဘက္မွ အကြာအေဝး ၃၄၀ မိုင္ ခန႔္ရွိ Zhoushan ကြၽန္းအနီး ေရျပင္ႏွင့္ ကြၽန္းစုမ်ားအနီးတြင္ အဆိုပါစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈအား (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္း အပိုင္းအား ( ၁၁ . ၈ . ၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕မွစ၍ ၃ ရက္ တိုင္တိုင္ ၿပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ရက္တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စ၍ ေန႕လည္ခင္းပိုင္းအထိ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း အျခားေသာ မသက္ဆိုင္သည့္ယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ခန္း ဧရိယာအတြင္းသို႔ မေရာက္ရွိ နိုင္ေရးအတြက္ ကန႔္သတ္မႈ ဧရိယာမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္တို႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း ကိုယ္စီ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ ေရတပ္အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္အနီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ ပုံမွန္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳ လုပ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦး ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ျခင္းကို တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ကန႔္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ေရတပ္ အေနျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိေရေၾကာင္းစြမ္းအားကို ျပသကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါပါသည္။ Crd ; Mg Moe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *