အေမရိကန္ေဒၚလာ ( ၁၈ ဒသမ ၁ ) သန္းခန့္ တန္ဖိုးရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၁ သန္းခန့္ တန္ဖိုးရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့

ဂ်ပန္နိုင္ငံ အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရထံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၁ သန္းခန့္ တန္ဖိုးရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

ဂ်ပန္ယန္း ၂ ဘီလီယံ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၁ သန္းခန့္ ) တန္ဖိုးရွိေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းအတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလယာဥ္သည့္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ေခါက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ ICU Beds၊ Syringe pump ႏွင့္ Suction pump ၁၀ စုံစီျဖစ္ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ Mr. MARUYAMA Ichiro ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက စားဝန္ႀကီးဌာန ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဇာ္သန္းထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ကို ႀကိဳးစား၍ ပုံမွန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အလြန္ ႏွစ္သက္အားရလ်က္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူ ညီရန္အတြက္ Radiography systems၊ ICU beds၊ Bedside/Central monitors စသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာ မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း မ်ားသို႔ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သာမက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ က႑ အသီးသီးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိုပါ ဆက္လက္၍ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Source ; PeopleMedia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *