ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္မွ  တိရိစာၦန္ေလးမ်ားကို ယာယီ ေမြးစားနိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ စတင္

ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္မွ  တိရိစာၦန္ေလးမ်ားကိုယာယီ ေမြးစားနိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ စတင္

ရန္ကုန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွ ခ်စ္စရာတိရိစာၦန္ေလးမ်ားကိုျသဂုတ္လ (၁၈)ရက္မွ စတင္ကာ ယာယီေမြးစား နိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ယခု လက္ရွိခ်ိန္တြင္ တိရိစာၦန္ ခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယာယီေမြးစားခြင့္ ရရွိရန္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕ကို တြက္ခ်က္ လ်က္ရွိၿပီး၊ တိရိစာၦန္ ငါးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ က်ား၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္၊ ၀က္ဝံႏွင့္

ပန္ဒါနီ အေကာင္ႀကီးႏွင့္ အေကာင္ ငယ္မ်ားကို ယာယီေမြးျမဴနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္မွ မန္ေနဂ်ာ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ျပည္ျမန္မာကို ေျပာၾကားခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

“လက္ရွိမွာ ယာယီေမြးျမဴခ်င္တဲ့ သူေတြ ေမးျမန္းတာမ်ိဳးရွိေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံဖို႔အတြက္ တြက္ ခ်က္မႈေတြလုပ္ေနပါၿပီ။ ေမြးစားခြင့္ အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလးေတြလုပ္ေနတဲ့

အတြက္ ေမြးခြင့္ရၿပီဆို ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Yangon Zoo Page မွာ တင္ေပးသြားမွာပါ” ဟု မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္သူ က ရွင္းျပတာပါ။

ေမြးျမဴသူအေနျဖင့္ ယာယီ ေမြးျမဴနိုင္သည့္ကာလမွာ သုံးလ(သို႔မဟုတ္ ) ေျခာက္လ ျဖစ္ၿပီး အစာ အဟာရ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ ေမြးျမဴ သည့္ တိရိစာၦန္ေလးမ်ားကို ရန္ကုန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ဥ္အတြင္း အႀကိမ္သုံးဆယ္ လာ ေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ယာယီေမြးစားသည့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွ္ရပါတယ္။ မင္းရန္ေနာင္ /ဓာတ္ပုံ yangon zoo/ Pyi Myanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *