ယေန႕ညတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူတစ္ဦး အပါအဝင္ ၁၁ ဦး ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးေတြ႕ရွိ

ယေန႕ည ၂၄ . ၈ .၂၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၄ . ၈ . ၂၀၂၀ ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၆၅) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦး စီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၀) ခု၊

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန ( ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၆) ခုႏွင့္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၆) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁,၀၆၈) ခုအား ယေန႕၊ ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၁၁) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂၄-၈-၂၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ည (၈ : ၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၄၇၄) ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈ တြင္ (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၃၄၁)ဦး ရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၃၃၅) ဦး အား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္ ၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး ရွိပါသည္။(၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၄ . ၈ . ၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီ အတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္ လူနာအသစ္ (၃၁) ဦးရွိပါသည္။ Source ; Ministry of Health and Sports

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *