အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ဆိုင္ငံ့ကားလ ၆ လ ျပန္ဆပ္ကာလတႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး လစာ ႏွစ္လစာကို အတိုးမဲ့ထုတ္ေခ်းမည္

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ဆိုင္ငံ့ကားလ ၆ လ ျပန္ဆပ္ကာလတႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး လစာ ႏွစ္လစာကို အတိုးမဲ့ထုတ္ေခ်းမည္

လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အၿမဲတမ္း နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာ ၂ လစာ အတိုးမဲ့ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအေပၚ ကုစားနိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ကိုဗစ္ကာလအတြက္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို လစာ ႏွစ္လစာႀကိဳတင္ထုတ္ ေခ်းေပးမယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႕ အၿမဲတမ္း နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းကေတာ့ တသန္းနီးပါး ေလာက္ ေတာ့ရွိတယ္ေပါ့။ ခန႔္မွန္းေျခေပါ့။ အတိအက်ကေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြကေန စာရင္းေတြ တက္လာမွာပါ”ဟု စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းထိုက္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားကို နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း (အၿမဲတမ္း) မ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား ၏ စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက စာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္း၊ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြအျဖင့္ ဆိုင္းငံကာလ ၆ လ၊ ျပန္ဆပ္ ကာလတႏွစ္သတ္မွတ္၍ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အၿမဲတမ္း နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးအလိုက္ ဦးေရႏွင့္ အမွန္လိုအပ္ေငြစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) သို႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြ စာရင္းဦးစီးဌာန အသီးသီးသို႔လည္းေကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို႔သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန အ သီးသီးအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါအၿမဲတမ္းနိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ားကို စုစည္းေပါင္းခ်ဳပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) သို႔ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ကာ

အဆိုပါ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအလိုက္ ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္လေသာေႂကြးၿမီ၊ အပ္ေငြ၊ ယာယီ စသည္မ်ား စာရင္းတြင္ လ်ာထား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ Crd ; News watch

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *