ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းရဲတိုက္ႀကီးရွိရာ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းရဲတိုက္ႀကီးရွိရာ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ (Czech Republic)ကို အတိုေကာက္အား ျဖင့္ ခ်က္ခီးယား (Czechia) ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ ဥေရာပတိုက္ အလယ္ပိုင္းက ကုန္းတြင္းပိတ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဘက္မွာ ၾသစႀတီးယား၊ အေနာက္ဘက္မွာ ဂ်ာမနီ၊ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္မွာ ပိုလန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာ ဆလိုဗားကီးယား နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနပါသည္။

ေတာင္တန္းမ်ား ဝန္းရံထားေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စတုရန္းမိုင္ ၃၀၄၅၀ ရွိကာ လူဦးေရ ၁၀.၇ သန္း ေနထိုင္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပရာ့ဂ္ (Prague) ျဖစ္ၿပီး အျခားထင္ရွားေသာၿမိဳ႕မ်ားမွာ Brno၊ Ostrava၊ Olomouc ႏွင့္ Plzeň တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္သမၼတနိုင္ငံကို ယခင္က ဆလိုဗားကီးယားနိုင္ငံႏွင့္ တြဲကာ ခ်က္ကိုဆလိုဗားကီးယား အျဖစ္ သိထားၾကပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းခြဲကာ နိုင္ငံအသစ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဆလိုဗက္သမၼတနိုင္ငံႏွင့္ ခ်က္ သမၼတနိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္သမၼတနိုင္ငံတြင္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ိဳးစုံကို တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါ သည္။ ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာ ၁၄ ခုရွိၿပီး အေက်ာ္ၾကားဆုံး ေနရာမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ သမိုင္းဝင္စင္တာမ်ားႏွင့္ ရဲတိုက္အခ်ိဳ႕ တို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္သမၼတ နိုင္ငံအေၾကာင္း ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ရဲတိုက္မ်ားအေၾကာင္း ခ်န္ထား၍ မရနိုင္ပါ။

ကမာၻေပၚတြင္ ရဲတိုက္အမ်ားဆုံးရွိသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ရဲတိုက္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုရဲတိုက္မ်ားအနက္ ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕မွ ပရာ့ဂ္ ရဲတိုက္ႀကီးသည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေရွးေဟာင္း ရဲတိုက္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ထင္ရွားေသာ ရဲတိုက္မ်ားမွာ Hluboká ရဲတိုက္၊ Orlík ရဲတိုက္၊ Lednice ရဲတိုက္ႏွင့္ Karlštejn ရဲတိုက္တို႔ ပဲျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ပရာ့ဂ္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ဗုံးႀကဲျခင္း မခံခဲ့ရေသာ ဥေရာပရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္စင္တာရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားစြာကို အလယ္ေခတ္ကမူလတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတိုင္းေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ထို႔မွ်မက ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕၌ အလြန္ပင္ အႏုစိတ္လွသည့္ ေရွးေဟာင္း နကၡတၱနာရီလည္း ရွိပါသည္။ ထိုနာရီကို ၁၄၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သျဖင့္ ကမာၻ႔ေရွး အက်ဆဳံးျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔တတိယ အႀကီးဆုံး နကၡတၱနာရီလည္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္သမၼတနိုင္ငံမွာ အျခား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ေနရာ မ်ား ရွိပါေသးသည္။ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်ားလ္စ္တံတား၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရင္ျပင္၊ St Vitus ဘုရားေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္၊ ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ေနရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရသည့္ KutnáHora ၿမိဳ႕၊ Cesky ၿမိဳ႕ရွိ Krumlov ရဲတိုက္၊ Brno ၿမိဳ႕ရွိ St. Peter and Paul ဘုရားေက်ာင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပ စတိုင္ Spa အေတြ႕အႀကဳံလိုခ်င္ပါလွ်င္ ေရပူစမ္းေလးေတြရွိေသာ Karlovy Vary ၿမိဳ႕ကိုသြားသင့္ပါသည္။ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံသည္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာရႈခင္းမ်ားမွ အရိုးမ်ားႏွင့္တည္ ေဆာက္ထားသည့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအထိ ဆန႔္က်င္ဘက္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေျမျပင္မွ ထိုးေထာင္ထြက္ေနသည့္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအတိုင္း ထူးျခား လွပေနသည့္ Bohemian Paradise ၊ Bohemian သစ္ေတာ၊ Šumava အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္တို႔ကလည္း သဘာဝအလွေၾကာင့္ ထင္ရွားပါ သည္။ စစ္ပြဲတြင္ ေသဆုံးသူမ်ား၊ ပုလိပ္ေရာဂါကဲ့သို႔ ကပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး သူမ်ား၏႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းတန္ဆာဆင္ထားသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာ မ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။

၎တို႔အနက္ Sedlec ၿမိဳ႕ငယ္ေလးရွိ လူအေယာက္ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔၏ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားႏွင့္တန္ဆာဆင္ထားသည့္ အရိုးဘုရားေက်ာင္း၊ လူအေယာက္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ုပ္ႂကြင္းႏွင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ Brno Ossuary ႏွင့္ Schwartzenberg သခၤ်ိဳင္းတို႔မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *