မႏၲေလးေဈးခ်ိဳအား မီးအာမခံႏွင့္ ေျမငလ်င္ အကာအကြယ္အာမ ခံထားရွိ

မႏၲေလးေဈးခ်ိဳအား မီးအာမခံႏွင့္ ေျမငလ်င္ အကာအကြယ္အာမ ခံထားရွိ

မႏၲေလးၿမိဳ့ရွိ ၿမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ ေဈးမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေဈးခ်ိဳေတာ္သည္ ပထမဆုံး မီးအာမခံႏွင့္ ေျမငလ်င္ အကာကြယ္ အာမခံထားရွိေသာ ေဈးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျမန္မာ့အာမခံ႐ုံးမွ သိရသည္။

“မႏၲေလးၿမိဳ့မွာ ေဈးခ်ိဳေတာ္က ပထမဆုံးအာမခံစၿပီးထားတဲ့ေဈးပါ။ ေဈးခ်ိဳေတာ္ႀကီး မီးအာမခံ ထားရွိဖို့အတြက္ ၃ လ ပိုင္း ၂၀၂၀ မွာ ေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းနဲ႔ အဖြဲ႕က အမတို့နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး နိုင္ငံေတာ္ျမန္မာ့အာမခံမွာ မီးအာမခံ ထားရွိဖို့အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့ အဆိုလႊာေလးတင္သြင္းတယ္။ ဒီအဆိုလႊာတင္ျပခ်က္အေပၚမွာ က်သင့္တဲ့ Premium ႏွုန္းထားေလးအေပၚမွာ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ သြင္းရမယ့္ Premium ကိုလည္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။

ဒီၾကားထဲမွာ COVID ကာလေလးလည္း ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေဈးမွာလည္း တစ္ခ်ိဳ့ဆိုင္ေတြမွာ ပိတ္ေနတဲ့အတြက္ ေဈးအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္အေနနဲ႔ Premium ေကာက္ခံမွုကို ေဈးအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ရန္ပုံေငြထဲကေန က်သင့္တဲ့ မီးအာမခံကို စိုက္ထုတ္ၿပီးေတာ့ေပးသြင္းမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေဈးဆိုင္ခန္းေတြအေပၚမွာ တစ္ဆိုင္ခန္းစီမွာ Premium ေလးေတြမွာ ျပန္လည္ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဈးခ်ိဳရဲ့ ေျမညီထပ္ရယ္၊ ပထမထပ္ရယ္၊ ဒုတိယထပ္ရယ္၊ ၃ ထပ္ကို အာမခံထားတယ္။ စုစုေပါင္း အာမခံထားေငြကေတာ့ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္း ငါးေထာင္ေလးရာငါးဆယ့္သုံးသိန္း ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုပထမႏွစ္ သြင္းရမယ့္ Premium ကေတာ့ က်ပ္သိန္းသုံးရာသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ တိုင္းတာဝန္ခံ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခင္က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိေတာ္၏ ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္အတြက္ မီးအာမခံႏွင့္ ေျမငလ်င္အကာအကြယ္ကို အာမခံထားေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္းငါးေထာင္ေလးရာငါးဆယ့္သုံးျဖင့္ အာမခံထားမွာျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္အတြက္ ပရီမီယံေၾကး က်ပ္သိန္းသုံးရာကို စက္တာဘာလ ပထမအပတ္တြင္ ေပးသြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

“အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိဳေတာ္အေဆာက္အဦကို မီးနဲ႔ငလ်င္ေဘးဒဏ္ကာကြယ္တားေရ အာမခံထားေရးကိစၥကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ ေဈးသူေဈးသားမ်ားရဲ့ တင္ျပလာမွုအေပၚ အာမခံထားရွိေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


မႏၲေလးၿမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံတင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ အေဆာက္အဦကိုမီးနဲ႔ငလ်င္ေဘး ကာကြယ္ထားရွိေရးကိစၥကို ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဈးအေဆာက္အဦကို အာမခံ ၄ ဒသ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ ထားရွိေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ၊ ေျမညီထပ္လႊာ ပထမထပ္လႊာ၊ ဒုတိယထပ္အလႊာတို့ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္စာသြင္းရမယ့္ ပရီမီယံေၾကး က်ပ္သိန္းသုံးရာကို အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိဳေတာ္နဲ႔ တိုက္တန္းႀကီးေဈးအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြထဲကေန စိုက္ထုတ္ေပးသြင္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေဈးသူေဈးသားေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းစီက်သင့္တဲ့ အာမခံေၾကးကိုလစဥ္ျပန္လည္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိဳေတာ္ႏွင့္တိုက္တန္းႀကီးေဈး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွူး ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိဳေတာ္ အေဆာက္အဦးကို အာမခံထားရွိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးလႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားအားလုံးကို ေဝငွေပးခဲ့ၿပီး အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မ်ား၊ ေမးျမန္းလာေသာအခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊

အာမခံထားရွိျခင္းကိစၥအေပၚမွာ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားေပးသည့္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဈးသူေဈးသားဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား ကိုယ္စားသက္ဆိုင္ရာ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အာမခံေၾကးေပးသြင္းရန္ကတိျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ေဈးခ်ိဳေတာ္ႏွင့္ တိုက္တန္းႀကီးေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။ Crd ; popolay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *