ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္မည္ဟု တရုပ္ေျပာၾကား

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္မည္ဟု တ႐ုတ္ေျပာၾကား

ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္နိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရေၾကာင္း တ႐ုတ္ အ စိုးရက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၌ အလားအလာရွိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ၁၁ မ်ိဳးအနက္ ေလးမ်ိဳးမွာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သည့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း တ႐ုတ္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ ယုယြမ္ဘင္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား အၿပီးသတ္အဆင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံျပင္ပ၌ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ နိုင္ငံပိုင္ China National Biotech Group က ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ အလားအလာရွိ ကာကြယ္ေဆးေလးမ်ိဳးအနက္ ႏွစ္မ်ိဳးကို အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ လူေပါင္း ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိုးေပးခဲ့ရာ ထူးျခားေသာ ျပႆနာမ်ား မရွိခဲ့ဟု ၎က ဆိုသည္။

Sinovac Biotech က ထုတ္လုပ္သည့္ အလားအလာေကာင္းေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ ေဆးတစ္မ်ိဳးမွာ ေတာင္အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၌ ေနာက္ဆုံးစမ္းသပ္မႈအဆင့္ ေရာက္ရွိ ေနၿပီး CanSino Biologics ႏွင့္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္တို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမွာ အာရွႏွင့္ဥေရာပတိုက္၌ အၿပီးသတ္စမ္းသပ္မႈအဆင့္ ေရာက္ရွိေန သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၌ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ယခုႏွစ္အကုန္ တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ သန္း ၆၁၀ ထုတ္လုပ္နိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ ေဆးဘက္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး က်န္ေက်ာင္ေဝ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ ပမာဏမွာ အလုံးေရ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိမည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္ Crd ; ကိုးကား- အင္န္အိတ္ခ်္ေက /ဘာသာျပန္- ေက်ာ္ထိုက္စိုး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *