ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ ေ႐ႊသံလြင္ (Skynet) တို႔က ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ကနဦး မတည္၍ အင္းယားလိတ္ကိုဗစ္စင္တာ တည္ေဆာက္လႉဒါန္းမည္

ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ ေ႐ႊသံလြင္ (Skynet) တို႔က ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ကနဦး မတည္၍ အင္းယားလိတ္ကိုဗစ္စင္တာ တည္ေဆာက္လႉဒါန္းမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသနိုင္ေရးအတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီ (Skynet) တို႔က ဦးေဆာင္၍ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ကန ဦးမတည္ကာ ကုတင္ ၆၅၀ ပါဝင္သည့္ အင္းယားလိတ္ကိုဗစ္စင္တာကို Yangon Convention Center (YCC) တြင္ တည္ေဆာက္ လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

COVID-19 ကူးစက္လူနာ ၆၅၀ ဦးအထိ လက္ခံကုသေပးမည့္ အင္းယားလိတ္ကိုဗစ္စင္တာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၇၀၀၀ကို ကေမာၻဇဘဏ္က လည္းေကာင္း၊ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ကို ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီ (Skynet) မွလည္းေကာင္း ကန ဦး မတည္ လႉဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အတူ Yangon Convention Center ကုမၸဏီမွလည္း YCC ခန္းမအား အင္းယားလိတ္ ကိုဗစ္စင္တာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ လႉဒါန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုစင္တာကို ၁၀ရက္အတြင္း ၿပီးစီးနိုင္ရန္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စီမံခ်က္ ေရးဆြဲကာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး အေရးေပၚ လူနာမ်ားကို ကုသေပးနိုင္ရန္ အတြက္ High-Dependency Unit ကုတင္ ၁၀၀ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ကုတင္ ၁၀၀၀ အထိ တိုးခ်ဲသြားရန္ လ်ာထားကာ စင္တာတြင္ လိုအပ္လာမည့္ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အင္းယားလိတ္ကိုဗစ္စင္တာကို ကနဦးမတည္၍ ဦးေဆာင္လႉဒါန္း ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ COVID-19 ေရာဂါ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စတင္မေတြ႕ရွိမွီ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ စက္တင္ဘာလ၂၉ ရက္ေန႕အထိ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၇၃၇၃၆ သိန္း လႉဒါန္းထားၿပီး နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊

ဘာသာမေ႐ြး၊ ေနရာေဒသ မေ႐ြး၊ က႑အသီးသီးတြင္ အလႉေငြ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၇၀ ဘီလီယံေက်ာ္ လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း လိုအပ္သည့္အခ်ိန္၊ လိုအပ္သည့္ေနရာ၊ လိုအပ္သည္မ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးအပ္ လႉဒါန္းသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္ ။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *