လက္တေလာ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ဂါရဝျပဳေတာင္းပန္လိုက္တဲ့ Project K အဖြဲ႕

Project K အဖြဲ႕၏ ဂါရဝျပဳေတာင္းပန္လႊာ

နိုင္ငံတာကာ၏ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ ရိုးရာႏွင့္ေခတ္သစ္ကို ေပါင္းစပ္သည့္ အႏုပညာပုံစံသစ္ကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ Project K အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္(၇)ဦးျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံ၌က်င္းပမည့္ အာရွသီခ်င္းမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲေတာ္ (Asia Songs Festival) တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Project K အဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ကို တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ Project K အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ ကိုရီးယားစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈:၀၀ နာရီ ( ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ညေန ၅:၃၀ နာရီ) အခ်ိန္၌ ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ Asia Songs Festival 2020 ပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ နိုင္ငံမ်ား၊ ပုံရိပ္မ်ားကို LED Display Board ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ရာ၌ ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံရွိ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတ (National Landmark) ျဖစ္သည့္ “ ေ႐ႊတိဂုံ” ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အျခားပုံရိပ္မ်ားကို LED Display Board ၌ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပမည့္ေန႕ ေန႕ခင္းပိုင္းတြင္ Rehearsal အစမ္းေလ့က်င့္မႈ (၂) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေလ့က်င့္စဥ္ LED ပုံရိပ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေလ့က်င့္ ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္တြင္ LED ပုံရိပ္မ်ား ပါလာပါသည္။သို႔ရာတြင္ ကျပေနစဥ္အတြင္း ေန႕ခင္းအလင္းေရာင္ျဖင့္ မျမင္ရျခင္း၊ ဇာတ္ခုံ၏ ဧရိယာမွာ က်ယ္ျပန့္လြန္းျခင္း၊ ျပသမႈပုံရိပ္အားလုံးကို ျပည့္စုံစြာၿခဳံငုံ၍ျမင္ရသည္ မဟုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပုံရိပ္မ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ရျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ ညပြဲ ကျပေနစဥ္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာလည္း တင္ဆက္မႈကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ရင္းျဖင့္ လွ်ပ္တျပတ္ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး ပြဲကျပၿပီး Video ျပန္ၾကည့္သည့္အခါတြင္မွ ၾကမ္းျပင္ပုံရိပ္၌ ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ ပုံရိပ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲစီစဥ္သူထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၎တိုက လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည့္ video ကိုျဖဳတ္ခ်ကာ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးသည္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမာၻ႔နိုင္ငံအမ်ား ပိုမိုသိရွိေစရန္ ေစတနာျဖင့္ ပံ့ပိုးရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အကအဖြဲ႕ႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သူတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ နည္းပ ညာအသုံးခ်မႈ အခ်ိတ္အဆက္ လြဲေခ်ာ္ရာမွ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျခင္း မရွိသည့္ လြဲမွားမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔Project K အဖြဲ႕ အေနနဲ႕ စိတ္ႏွလုံး မခ်မ္းေျမ့စြာ ခံစားေနၾကရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစုက သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ သာသနိက အေဆာက္အအုံ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုးမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း အစဥ္ ထာဝရ ဂါဝရထားလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ ေၾကာင္းကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိသားစုမ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Project K အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရိုးသားစြာ ေလးျမတ္ ရိုက်ိဳးစြာ ဂါရဝျပဳ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယခုပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ နည္းပညာတိုးတတ္မႈမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ စိတ္ႏွလုံးမခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံမျဖစ္ေစဖို႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါေၾကာင္း ဤေတာင္းပန္လႊာႏွင့္အတူ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။ Source ; Project K

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *