မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေလ့လာစရာ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ႏွင့္ ဝကၤဘာလွိုဏ္ဂူအေႀကာင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေလ့လာစရာ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ႏွင့္ ဝကၤဘာလွိုဏ္ဂူအေႀကာင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကင္းေတာင္ေပၚရွိ ဝကၤဘာလွိုဏ္ဂူမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ လွိုဏ္ဂူတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ဂူမွာ ရန္ကင္းေတာင္ေပၚရွိ ငါးရံ႕မင္းလွိုဏ္ဂူ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။

လွိုဏ္ဂူ အဝင္ေပါက္မွာ လူတစ္ကိုယ္စာသာ ဝင္နိုင္ၿပီး ေက်ာက္ေလွခါး ျပဳလုပ္ထားသည္။ အတြင္းပိုင္းတြင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ဂူကိုေတြ႕ရၿပီး သဘာဝအတိုင္း ေလ့လာနိုင္သည္။ လွိုဏ္ဂူေတာ္မွာ ဝကၤဘာႏွင့္တူၿပီး အဝင္လမ္း အထြက္လမ္းမ်ားရွိသည္။ အေပၚမွ ဆင္းသြားရၿပီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ သဘဝအတိုင္း ထြက္လမ္းရွိသည္။ ဂူထဲတြင္ လွပသည့္ သဘာဝေက်ာက္လွိုဏ္ဂူ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕နိုင္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ဘုရားဖူး လာေရာက္ေသာ ျပည္တြင္း ဘုရားဖူးမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္ေလ့ရွိေသာေနရာမွာ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေမြ႕ေပ်ာ္ရာေတာင္ဟု ဆိုသည္။ သဘာဝထူးျခားမႈ မ်ားစြာျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဂုဏ္ေဆာင္ ေတာင္တစ္ေတာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ေတာ္ေပၚသြား ဆိုင္ကယ္မ်ား ကားမ်ား အလြယ္တကူ တက္နိုင္သည္အထိ ေတာင္တက္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ထားသည္။

ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ ဘုရားဖူးသြားရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းအလွ၊ ပုသိမ္ႀကီး လယ္ကြင္းမ်ားအလွ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ အလွကို အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕နိုင္ေသာ သဘာဝ ေမွ်ာ္စင္ဟုပင္ တင္စားနိုင္သည္။ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ေပၚ ေရာက္သည္ႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ စိတ္ၿငိမ္၊ ၿငိမ္းေအးေသာ ရန္ကင္းသည့္ ေတာင္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္သည္ အျမင့္ေပ (၆၀၄) ေပ၊ အလ်ား (၆၆၀၆ ) ေပ၊ ေတာင္ဘက္ေလွကား (၅၆၅) ထစ္၊ ေျမာက္ဘက္ ေလွကား (၄၂၉) ထစ္ ရွိသည္။ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ေပၚတြင္ ထူးျခားအံဩဖြယ္ သဘာဝငါးရံ႕တြင္း လိုဏ္ဂူရွိသည္။

ငါးရံ႕တြင္း အနက္ေပ (၅၀) ရွိၿပီး ငါးရံ႕တြင္းအတြင္း ဆင္းသည့္ ေလွကားမ်ားမွာ ေတာင္ဘက္ေလွကား (၇၂) ထစ္၊ ေျမာက္ဘက္ေလွကား (၇၂) ထစ္ရွိသည္။ ၿငိမ္းေအးေသာ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ေပၚတြင္ အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ ေလ့လာစရာမ်ားစြာ ဘုရားဖူးစရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ဗ်ာဒိတ္ေပးဘုရား၊ ဓမၼစၾကာဘုရား၊ ေဘာဂဝတီနဂါး႐ုံဘုရား၊ ေအာင္ေျမဘုရား၊ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရား၊ သိုက္နန္းရွင္နန္း၊ ရွမ္းေမာင္ႏွမနတ္နန္း၊ ရန္ကင္းဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေတာင္ပိုင္ ရွင္အေမယကၡနတ္နန္းတို႔ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ တရားထိုင္သည့္ဂူမ်ား တည္ရွိသည္။ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္တြင္ ဂူ (၉)ဂူရွိသည္။ ထိုဂူမ်ားမွာ ဖားဂူ၊ ဂူသစ္၊ ေအာင္သိဒၶိဂူ၊ ငါးရံ႕မင္းဂူ၊ နတ္နဂါးဂူ၊ ေအာင္ဗုဒၶဂူ၊ ဝကၤဘာဂူ၊ ဝိဇၨာညီေနာင္ဂူတို႔ ရွိသည္။ ခရက္ဒစ္ ; တိမ္တမန္ /MDN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *