သတ္မွတ္အလုပ္ အခ်ိန္ပိုထက္ ပိုေစခိုင္းသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္

သတ္မွတ္အလုပ္ အခ်ိန္ပိုထက္ပိုေစခိုင္းသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္

သတ္မွတ္အလုပ္ အခ်ိန္ပိုထက္ ပိုေစခိုင္းသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္ဟု အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦး စီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးၫြန႔္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လည္ပတ္ေနသည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ အခ်ိဳ႕မွာ အခ်ိန္ပို အဆမတန္ ေခၚယူေစ ခိုင္းမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား Zoom Meeting အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ဦးၫြန႔္ဝင္းက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ထက္ပို၍ အခ်ိန္ပိုေစခိုင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္ သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာ နက ၫႊန္ၾကားထားၿပီး အခ်ိန္ပို ေစခိုင္းမည္ဆိုပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား႐ုံးမ်ားထံ ကနဦး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ သတ္မွတ္ခ်က္ နာရီထက္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိရင္ သတင္းေပးပို႔ၾကပါ။ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ၿပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ စစ္ေဆး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပး သြားပါမယ္’’ ဟု ဦးၫြန႔္ဝင္းက ေျပာသည္။

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံအခ်ိဳ႕မွာ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္အထိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ရက္ရွည္ပိတ္ထားရျခင္း ေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အထည္ ေအာ္ဒါမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေစရန္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ပိုနာရီ ထက္ ပိုမိုေစခိုင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

‘‘ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ဆင္းေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးက စိုးရိမ္ရ တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အခက္အခဲေတြ ရွိတာလည္း နားလည္ပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါကာလ ျဖစ္ ေနေတာ့ ပိုၿပီးသတိထားဖို႔ လို တာေပါ့ ’’ ဟု အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္ သမားေခါင္းေဆာင္ မသီတာဝင္း က ေျပာသည္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *