ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား၏ မင္းေျမွာက္တန္စာငါပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သန္လ်က္အေႀကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား၏ မင္းေျမွာက္တန္စာငါပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သန္လ်က္အေႀကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

သန္လ်က္ဆိုသည္မွာ ေရွးအခါက ျမန္မာဘုရင္မ်ား ကိုင္စြဲရေသာလက္နက္၊ မင္းေဆာင္မင္းေယာင္ မင္းခမ္းမင္းနားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရေသာ လက္နက္ျဖစ္သည္။ မင္းေၿမွာက္တန္ဆာ ငါးပါးတြင္ သန္လ်က္သည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မင္းခမ္းေတာ္မ်ားတြင္လည္း သန္လ်က္ကို လကၤ်ာမင္းခမ္းေတာ္အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ `လကၤ်ာေတာ္က၊ ေ႐ႊေလွာ္သိဂၤါ၊ မ်က္စိႁမႊာသား၊ရတနာသန္လ်က္၊ လွ်ံလက္ လွ်ပ္လွ်ပ္၊ သားၿမီးယပ္ႏွင့္…´ စသည္ျဖင့္ စပ္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သူရဲေကာင္းတို႔ ကိုင္စြဲရပုံကို ရာဇဝင္ သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရ ျပန္ေလသည္။

နားေတာင္းမ်ားမင္း၏ ေယာက္ဖေတာ္ မင္းအနႏၲသူရိယသည္ဒုတိယ နရပတိစည္သူ လက္ထက္ေတာ္တြင္ သူရဲေကာင္း ရန္မန္ငေထြးအျဖစ္ႏွင့္ ေရဝယ္ဆင္း၍ငုပ္ၿပီးေသာ္ မင္းႀကီး၏ေဖာင္ေတာ္ ကို ေက်ာကုန္းထက္႐ြက္၍ ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ မိေခ်ာင္းအား သန္လ်က္ျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ဘူး ေပသည္။

နရသူမင္း လက္ထက္တြင္လည္း မိမိ၏ သန႔္သက္ေရ မေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ႐ႊံရွာသျဖင့္ မခ်ဥ္းမကပ္ေနေသာ ခမည္းေတာ္လက္ထက္က ဆက္လာသည့္ ကုလားမင္းသမီးကို အမ်က္ေတာ္ရွိကာ သန္လ်က္ျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့၏။

ထိုအေၾကာင္းကို မင္းသမီး၏ခမည္းေတာ္ ေဝသာလီျပည္မွကုလား မင္းႀကီး ၾကားသိေသာ္ ကုလားသူရဲေကာင္း ရွစ္ေယာက္တို႔ကိုေ႐ြး ၍ ပုဏၰား ေယာင္ေဆာင္ေစကာ ပုဂံသို႔ ေစလႊတ္သည္။ နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ နရသူမင္းႀကီးကို ေျမဇာျမက္ႏွင့္ ခ႐ုသင္း ကမ္းဟန္ျပဳ၍ ပတ္ပတ္လည္ဝိုင္းရံကာ သန္လ်က္ (ဓားျမႇောင္) ကိုယ္စီႏွင့္ ထိုးခုတ္ၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကိုလည္း အဆုံးစီရင္ ခဲ့ၾကေပသည္။

သန္လ်က္ကို ထိုးရာ၌၎၊ ခုတ္ရာ၌၎ အသုံးျပဳသည္။ သန္လ်က္ လုပ္ေသာသံသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ရ၏။ ေရွးက သံေကာင္းကိုတစ္ဖန္ ႀကိဳးၾကာဝမ္းတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္စိမ္ၿပီးမွ သန္လ်က္ေကာင္းဓားေကာင္းလုပ္ရသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္လ်က္သည္ ထက္ျမက္လြန္း၍ ဆင္ေပါက္လည္တိုင္ကိုပင္ ျဖတ္နိုင္ေလာက္သည္ဟု အမွတ္သညာ ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။

သန္လ်က္သည္ အသြားႏွစ္ဖက္ရွိေသာ ဓားဟု ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္သန္လ်က္ႏွင့္ ဓားကို ေပါင္းစပ္ကာ “သန္လ်က္ဓား” ဟုလည္း သုံးခဲ့ၾကသည္။ အသြားႏွစ္ဖက္ရွိေသာ သန္လ်က္အစစ္ကိုသာ သန္လ်က္ဓားဟု ေခၚ႐ုံမွ်မက ေနာင္အခါတြင္ အသြားထက္ျမက္သည့္ဓားကိုပင္ သန္လ်က္ဓားဟု တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံ

သန္လ်က္ကို `သံလွ်က္၊ သန္လ်က္၊ သန္လွ်က္´ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး စာလုံးေပါင္းတတ္ၾကသည္။ သံလွ်က္ဟု အသုံးျပဳၾကျခင္းမွာ `သံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အျပားတစ္မ်ိဳး´ဟု ေကာက္ယူလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ သုံးဟန္တူသည္။ စင္စစ္ “သံ”မဟုတ္မူဘဲ သန္သာ အမွန္ျဖစ္သည္။

ကဝိလကၡဏာ သတ္ပုံ၌ “ရွင္ဥပနန္၊ ပဋိဘာန္၊ ထားသန္လ်က္ပမာ ” ဟုျပဆိုခဲ့သည္။ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ မဟာစည္သူ၏ ေဝႆႏၲရာပ်ိဳ႕တြင္ “ကိုင္ငင္စြဲလ်က္၊ ေ႐ႊသန္လွ်က္တည့္”၊

မန္လည္ဆရာေတာ္၏ မဟာ သုတကာရီ-မာဃေဒဝ လကၤာသစ္၌ “ဤဓားသန္လွ်က္၊ ငါ့ကိုဆက္ဟု၊ တုပ္လ်က္နားေတာ္” စသည္ျဖင့္ “လ်က္” ႏွင့္ “လွ်က္”ကို ခြဲထားစပ္ခဲ့သည္လည္း ရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း “လ်က္”မွဟထိုး “တိုးကာလွ်က္” ၿဖစ္လာပုံရ၍ “သန္လ်က္” သာ အမွန္ဟု ယူသင့္ေပသည္။

သန္လ်က္၏ ရင္းျမစ္ကို ရွာလွ်င္ သကၠတဘာသာ စကား “ၐလ က” ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ “ၐလ်က”သည္ ပါဠိ”သလႅ” ႏွင့္ အနက္သေဘာျခင္း တူသည္။ ျဖဴေကာင္-ဆူး၊ ျမားဦးစေသာအသြားထက္ သည့္ အရာကို ေခၚေပသည္။ “ၐလ်က”မွ “သလ်က္”၊ “သန္လ်က္”ဟု ဟု ၾကားဆက္(န္) တိုးကာ ပ်က္ယြင္းလာသည္ဟု ယူဆရသည္။

ဟယ္လီေဒး၏ မြန္-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္တြင္ a two edged sword or dagger (အသြားႏွစ္ဖက္ရွိေသာ ဓား) ဟု အနက္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း ရ- ေကာက္ႏွင့္ လတို႔ ေျပာင္းလဲနိုင္သည့္အေလ်ာက္ “သန္လ်က္”ဟု အသုံးျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သန္လ်က္သည္ အသြားႏွစ္ဖက္ ရွိသည့္အေလ်ာက္၊ သန္လ်က္ဦး၊ သန္လ်က္စြန္းသည္ ႏွစ္ဖက္ညီစြာ ခြၽန္၍ သြားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္ညီစြာ ခြၽန္ထြက္ေနသည့္ ရတနာပူရ အင္းဝေျမအခုံကို “သန္လ်က္ခုံ၊ သန္လ်က္စြန္း”ဟု တင္စားသုံးႏႈန္း ခဲ့ၾကေပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္တြင္လည္း ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ဆုံရာ အစြန္းကို “သန္လ်က္စြန္း”ဟု အမည္တြင္ေလသည္။

သန္လ်က္ ဟူသည္ကား လက္နက္အထူးတည္း။ သန္လ်က္ ၂ မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္ဖက္သာ အသြားရွိေသာ ဧကေတာဓာရ သန္လ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သြားရွိေသာ ဥဘေတာဓာရ သန္လ်က္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဦးဖ်ား စဥ္းငယ္ၫြတ္ေသာ ဤသာဂၢသန္လ်က္ႏွင့္ ဦးဖ်ားမၫြတ္ဘဲ အစဥ္အတိုင္း ဦးဖ်ား ေသးေသာ ဥဇုဂၢသန္လ်က္ဟူ၍လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးခြဲၾကသည္။

သန္လ်က္၏ အသြား အလ်ားပမာဏသည္ သုံးဆယ့္သုံးသစ္၊ အခ်ိန္ပမာဏသည္ သုံးဆယ့္သုံးပိုလ္ဟူ၍ ေသနကဇာတ္၊ ပၪၥာဝုဓဇာတ္တို႔၌ လာသည္။ ခရက္ဒစ္ ; သုတဇုန္ ထြန္းလင္း

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *