ေရာင္းမကုန္ထီလက္က်န္မွ သိန္းတစ္ေသာင္း ကံထူးသြားတဲ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ခိုင္ေရႊဝါ ထီဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ႏိုင္

ေရာင္းမကုန္ထီလက္က်န္မွ သိန္းတစ္ေသာင္း ကံထူးသြားတဲ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ခိုင္ေရႊဝါ ထီဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ႏိုင္

ယေန႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ ပြဲတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ခိုင္ေ႐ႊဝါ ထီဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္နိုင္က ေရာင္းမကုန္သည့္ ထီလက္က်န္မွ သိန္းတစ္ေသာင္း ဆုႀကီးကို ဆြတ္ခူး သြားေၾကာင္း သိရသည္။

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ကံထူးရွင္ မေပၚေသးတာမို႕ မိမိတို႕ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေသခ်ား တိုက္ႀကဖို႕ တိုက္တြန္းပါတယ္ …

(၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ဌ ၁၁၁၉၃၇ (ခိုင္ေ႐ႊဝါ)

သိန္းတစ္ေသာင္း

ယ ၅၃၉၃၅၄

သိန္းငါးေထာင္

ဝ ၃၇၅၆၀၁

ကဂ ၉၀၄၉၇၀

သိန္း၂၀၀၀ဆု

ဓ ၆၇၄၆၈၉

ဂ ၃၉၃၂၀၃

အ ၁၀၁၄၃၆

သိန္း၁၀၀၀ဆု

အ ၁၃၀၈၂၁

ကခ ၅၂၂၁၅၂

ဒ ၇၁၅၀၆၆

သ ၇၅၈၅၂၂

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၃) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း၅လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဇ ၅၃၄၉၆

ကင ၂၂၅၄၁

ဃ ၃၈၅၆၈

ယ ၃၁၂၂၂

ကဃ ၉၇၃၅၄

ဟ ၂၁၄၆၉

ယ ၅၆၅၂၅

ဟ ၂၁၄၆၉

ဠ ၁၁၅၅၆

သ ၇၄၀၉၇

ထ ၃၄၈၂၆

ကဂ ၄၄၉၅၃

ဒ ၈၂၈၈၇

မ ၆၂၁၁၁

ဟ ၈၀၉၉၃

ကဂ ၁၁၈၇၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၂) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

မ ၁၉၆၁

ယ ၃၉၈၈

ထ ၂၆၅၁

င ၇၄၈၁

ဇ ၈၄၃၃

ကင ၂၄၄၉

ဗ ၇၈၅၂

ထ ၅၇၃၈

ဆ ၇၄၂၄

ကင ၁၆၁၀

ည ၁၉၆၁

ဋ ၉၇၇၃

ကက ၁၂၀၄

ဃ ၅၃၆၄

ဆ ၇၉၇၂

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၁) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

ဋ ၅၃၅

ဘ ၅၈၉

ယ ၆၉၈

ခ ၉၁၃

ဖ ၃၇၅

ဂ ၄၇၂

ကဆ ၂၄၀

ဃ ၂၃၇

စ ၉၅၁

လ ၆၅၈

ဠ ၉၇၀

ကဆ ၉၇၉

ဠ ၁၅၆

ကဃ ၅၄၈

ဎ ၁၅၀

ဏ ၂၄၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၅) ေသာင္းဆု

အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

စ ၃၃

ထ ၆၂

ဠ ၇၈

ရ ၅၅

ဓ ၄၂

ရ ၂၆

ကဂ ၆၉

ယ ၅၆

ဖ ၆၃

ဠ ၃၂

ဇ ၉၁

သ ၇၄

ကဆ ၆၂

ယ ၃၇

ယ ၃၀

ကဃ ၇၁

ကဃ ၂၇

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ … ထီေပါက္စဥ္ ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႕ျပန္တိုက္ၾကပါ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *