ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ သုဓမၼာဇရပ္မ်ား

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ သုဓမၼာဇရပ္မ်ား

သုဓမၼာ ဇရပ္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ ရတနာပုံ ၿမိဳ႕တည္၊ နန္းတည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈျဖစ္သည္။ မႏၲေလးေတာင္၏ေတာင္ဘက္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ ၆၅ လမ္းႏွင့္ စႏၵာမုနိေစတီ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရတနာပုံ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ မဟာ ေဇာတိကာရာမ (စံေက်ာင္းတိုက္) ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ၁၂လမ္းႏွင့္ က်ဳံးၿမိဳ႕ရိုး၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ မႏၲေလးေတာင္ တည္ရွိသည္။

ရတနာပုံေခတ္ လက္ရာ သစ္သားအေဆာက္ အအုံမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ရတနာပုံေခတ္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ စာျပန္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည္။

သုဓမၼာဇရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပုံ

က်မ္းဂန္အဆိုအရ သုဓမၼာသဘင္သည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္တိုင္း ၌ရွိ၏။ သုဓမၼာဟူေသာ အမည္တြင္ရျခင္းကား သိၾကားမင္း မာဃလုလင္ဘဝ၌ ဇရပ္ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္း၏။ထိုတြင္ အထြဋ္ထုပိကာ ၿပဳလုပ္ရန္ သစ္သားလိုေနသျဖင့္ မာဃလုလင္၏မယားျဖစ္သူ မယ္သုဓမၼာက တစ္ေတာင္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ သစ္သားကိုေပးလႉ၍ ဇရပ္ကို ၿပီးေစ၏။ ထိုေၾကာင့္ အထြဋ္ထုပိကာ၌ မယ္သုဓမၼာေကာင္းမႈဟူေသာ စာတမ္းျဖင့္ ေပၚလြင္၏။

သုဓမၼာဇရပ္ဟု အမည္တြင္၏ ေက်ာ္ၾကားေလ၏။ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ တာဝတႎသာ နတ္သဘင္ စည္းေဝးရာ ရတနာဇရပ္ျပာသာဒ္ႀကီးကိုလည္ းသုဓမၼာ (သဘာ) ဟု ေခၚတြင္ေလ၏။ဤကား တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ ရွိေသာ သုဓမၼာ ရတနာဇရပ္ျပႆဒ္ႀကီး၏ သုဓမၼာ အမည္ရွိပုံတည္းဟု “မဟာသုတဒီပနီအတြဲ” က က်မ္းအၫြန္း ႏွင့္တကြ ေရးသားထားေလ၏။

တာဝတႎသာ နတ္ျပည္တြင္ သိၾကားမင္းသည္ သုဓမၼာ ဇရပ္ေတာ္၌ မႈခင္းမ်ားကို စီစဥ္ဆုံးျဖတ္ေလ့ ရွိသည္။ ဤအစဥ္ အလာအရ ျမန္မာ ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ေတာ္က သာသနာေရးဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စုေဝးဆုံးျဖတ္ရာ၌ ထိုေနရာဌာနကို ” သုဓမၼာ ” ဟု ေခၚသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးေတာင္ေျခ၊ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ ယခု ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား ေတာင္ဘက္တြင္ ပ႒ာန္းေဟာ သိမ္မ်ားကို မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက ရတနာပုံေ႐ႊၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေတာ္မူခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၁၂၂၆ ခုႏွစ္တြင္ မႉးမတ္မ်ားအား ေငြေတာ္ ထုတ္ေပး၍ သုဓမၼာဇရပ္ေပါင္း ၃၃ ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။

ယင္းဇရပ္မ်ားကို “ သုဓမၼာဇရပ္တန္း ” ဟုေခၚသည္။ အဆိုပါ သုဓမၼာ ဇရပ္မ်ားသည္ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္ ဘဝရွင္ မင္းတုန္းႀကီးလက္ထက္၌ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သာသနာ့ အာဇာနည္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ သုဓမၼာစာျပန္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘူမိနက္သန္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဇရပ္မ်ားကို သစ္သား တိုင္လုံးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမိုးႏွစ္ထပ္ လည္ေပၚတစ္ဆင့္ခံ ထားဝယ္ေဆာင္ပုံစံ အေဆာက္အအုံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအုံကို ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္ စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယခင္ကအမႊမ္းပန္းမ်ား အမိုးအကာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ မရွိေတာ့ပါ။

သုဓမၼာဂိုဏ္း

တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္းသည္ သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္၌ မႈခင္းမ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္သည္။ ဤအစဥ္ အလာ အရ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ေတာ္က သာသနာေရးဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စုေဝးဆုံးျဖတ္ရာဌာနကို သုဓမၼာဟုေခၚ၏။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို “ သုဓမၼာဂိုဏ္း ” ဟုေခၚသည္။ သံဃာဂိုဏ္းမ်ား မကြဲမျပား တစ္စည္း တစ္လုံးတည္းရွိစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သံဃာအားလုံးသည္ သုဓမၼာဝင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။

မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္တြင္ “ ေ႐ႊက်င္ဂိုဏ္း ” ခြဲထြက္သြား ေသာအခါ ေ႐ႊက်င္ဂိုဏ္းဝင္ မဟုတ္ေသာ သံဃာမ်ားကို သုဓမၼာဂိုဏ္းဝင္အျဖစ္ ေခၚဆိုၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ဂိုဏ္း (၉) ဂိုဏ္းအနက္ အျခားဂိုဏ္း(၈) ဂိုဏ္းဝင္မဟုတ္သည့္ သံဃာမ်ားကို သုဓမၼာဂိုဏ္းဝင္ ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။( အျခား ဂိုဏ္းမ်ား- ဓမၼာႏုဓမၼ မဟာဒြါရနိကာယဂိုဏ္း၊ ဓမၼဝိနယာႏုေလာမ မူလဒြါရဂိုဏ္း၊ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂိုဏ္း၊ ေဝဠုဝန္နိကာယဂိုဏ္း၊ စတုဘုမၼိက မဟာသတိပ႒ာန္ ငွက္တြင္းဂိုဏ္း၊ ဂဏဝိမုတ္ ကူးတို႔ဂိုဏ္း၊ ဓမၼယုတၱိနိကာယ မဟာရင္ဂိုဏ္း )

သုဓမၼာဂိုဏ္းဝင္ လက္ရွိ ဂဏာဓိပတိ၊ ဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ (ဂိုဏ္းခ်ဳပ္) ဆရာေတာ္မွာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဘဒၵႏၲကုမာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ျဖစ္၍ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘြဲ႕ႏွင့္ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကို ကပ္လႉခံရၿပီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါသည္။

သုဓမၼာဇရပ္မ်ား လက္ရွိအေျခအေန

အေဆာက္အအုံ၏ အျဖဴထည္ပိုင္းမ်ားကို မူလလက္ရာမပ်က္ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမႊမ္းပန္းမ်ားႏွင့္ အကာ အရံမ်ားကိုမူ ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာမႈေၾကာင့္ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ခံ့ညားေတာင့္တင္းေသာ တိုင္လုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဗိသုကာ နမူနာျပ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က သုဓမၼာဇရပ္ေပါင္း ၃၃ ေဆာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္မႈ၊ မီးေလာင္မႈ၊သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးကုန္ခဲ့ရာ ၁၈ ေဆာင္မွ်သာက်န္ရွိ၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနက ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ; SitNyeinLu ( ေရွးေဟာင္းပုံရိပ္ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *