ေရာဂါလကၡဏာမျပသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရက္ ၇၀ ၾကာသည့္အထိ တျခားသူမ်ားကို ကူးစက္ေစနိုင္

ေရာဂါလကၡဏာမျပသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရက္ ၇၀ ၾကာသည့္အထိ တျခားသူမ်ားကို ကူးစက္ေစနိုင္

သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံခဲ့ရသူ ေသြးကင္ဆာ လူနာတစ္ေယာက္တြင္ မည္သည့္ လကၡဏာမွမျပဘဲဗိုင္းရပ္စ္ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ရက္ ၇၀ ၾကာသည့္အထိ စြန႔္ထုတ္ကူးစက္ေစနိုင္ေၾကာင္း မယုံၾကည္နိုင္စရာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုမွမျပေသာ္လည္း ရက္ ၇၀ ၾကာသည့္အထိ ဗိုင္းရပ္စ္အမႈန္ အမႊားမ်ားကို စြန႔္ထုတ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၎ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ယခင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ကိုဗစ္ကူးစက္ၿပီးေနာက္ ရက္ ၂၀ အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္စြန႔္ ထုတ္ကူးစက္ေစနိုင္ခဲ့ေသာ စံခ်ိန္ထက္ ပိုၾကာရွည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုေတသန ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕သည္ ေသြးကင္ဆာ ခံစားေနရသူ ၎အမ်ိဳးသမီးအား သီးသန႔္ခြဲျခား၊ ေစာင့္ၾကည့္ကုသ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ အျပင္းအထန္ ေသြးအားနည္း၍‌ ေဆး႐ုံတက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မတ္လ၂ ရက္ေန႕တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ လုံးဝေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမျပဘဲ ေနာက္ထပ္ ၁၃ ႀကိမ္ ကိုဗစ္စစ္ခဲ့ရာ ၁၃ ႀကိမ္လုံး Positive ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ သုေတသန ေတြ႕ရွိမႈမ်ားတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ပထမဆုံးေရာဂါ လကၡဏာျပၿပီး ၆၃ ရက္အထိ ဗိုင္းရပ္စ္အမႈန္အမႊားမ်ားကို စြန႔္ထုတ္ကူးစက္ ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုလူနာတြင္မူ လကၡဏာမျပဘဲ အမႈန္အမႊားမ်ားကို စြန႔္ထုတ္ေနသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကင္ဆာ လူနာမ်ား၊ ကိုယ္ခံအားကို ဟန႔္တားထိန္းခ်ဳပ္ေစသည့္ ကုသမႈခံယူေနရသည့္ လူနာမ်ားစသည့္ ကိုယ္ခံအား အားနည္းေန ေသာသူမ်ားတြင္ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီး ေရာဂါလကၡဏာလည္း မျပ ေသာသူမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ပုံမွန္သူမ်ားမွာထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာ စြန႔္ထုတ္ ကူးစက္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

လူနာတစ္ေယာက္တည္းမွ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ရသည္မွာ ခက္ခဲေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕ကိုယ္ခံအား အားနည္းသူလူနာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္စြန႔္ထုတ္ကူးစက္ေစနိုင္မႈမွာ ေရရွည္ျဖစ္ ေစနိုင္ရန္ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း ယခု သုေတသနကို ေလ့လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႕က သူတို႔၏ သုေတသန စာတမ္းတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး (MERS) ႏွင့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ရာသီတုပ္ေကြးတို႔ကို ေလ့လာခဲ့သည့္ ယခင္သုေတ သနမ်ားတြင္ ကိုယ္ခံအားအားနည္းသူ လူနာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္အမႈန္အမႊားမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စြန႔္ထုတ္ကူးစက္ ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးသည္။

သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ယခုေတြ႕ရွိခ်က္မွာ လူတစ္ေယာက္ထဲတြင္ သီးျခားေလ့လာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတိထားသင့္ေၾကာင္း ကိုဗစ္ႏွင့္ ကိုယ္ခံအား အားနည္းသူလူနာမ်ားၾကား ဗိုင္းရပ္စ္ စြန္ထုတ္ ကူးစက္ေစနိုင္မႈကို ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီး သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ် အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရက္ဒစ္ ; ေဒါက္တာဟိန္းဇာနည္ / The River News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *