ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ဝယ္ယူမႈရပ္နားထားခဲ့တဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာ့ဆန္ကို ျပန္လည္ဝယ္ယူလာ

ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ဝယ္ယူမႈရပ္နားထားခဲ့တဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာ့ဆန္ကို ျပန္လည္ဝယ္ယူလာ

ျမန္မာ့ဆန္ကို ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ဝယ္ယူမႈရပ္နားခဲ့တဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ ဝယ္ယူလာေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ကို ျပည္ပနိုင္ငံေပါင္း ၆၆ နိုင္ငံႏွင့္ ဆန္ကြဲကို နိုင္ငံေပါင္း ၆၀ သို႔ တင္ပို႔နိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းအထဲတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ဝယ္ယူမႈ ရပ္နားခဲ့သည့္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ဝယ္ ယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝယ္ယူလာျခင္းမွာ ျမန္မာ့ဆန္ အရည္အေသြး ေကာင္းလာျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ျခင္းအျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာျခင္း တို႔ေၾကာင္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

၎က “ ျမန္မာ့ဆန္က အရည္အေသြး ေကာင္းလာတယ္။ ေဈးႏႈန္းအားျဖင့္လည္း သင့္တင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆန္ဝယ္ယူတဲ့အခါ ဘဏ္နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပလာတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္မွာဆိုရင္ ကိုဗစ္ေရာဂါကာလေတြ ပါဝင္ေနတာေတာင္ နိုင္ငံေပါင္း ၆၆ နိုင္ငံ ေလာက္ ဆန္ တင္ပို႔နိုင္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဆန္ဆိုရင္ မေလးရွားတို႔၊ ဆန္ကြဲဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔လို ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ဝယ္ယူမရွိတဲ့ နိုင္ငံေတြက မ်ားမ်ားျပန္ဝယ္လာၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ နိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ပိုလန္၊ ကင္ ညာ၊ တိုဂို စသည့္နိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရ သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၈ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ဝဒသမ၅ သန္း ေက်ာ္ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၇၀၉ ဒသမ ၆၉၃ သန္း ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ဝဒသမ၉ သန္း ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂ဒသမ၅ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၇၉၄ဒသမ၃၈၈ သန္း ရရွိခဲ့ သျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း အစပိုင္းသာ ရွိေသးသျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေနကို ခန႔္မွန္းရန္ ခက္ခဲေနၿပီး၊ နိုဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ား၏ တင္ပို႔နိုင္မႈ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ရဲမင္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွႏွစ္စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္းခန႔္ ထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းခန႔္ ရွိသည့္အတြက္ ပိုလွ်ံသည့္ ဆန္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။AMIA

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *