ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ရက္ေတြမွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ဖ်က္မိုးမ်ား႐ြာသြန္းလာနိုင္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ရက္ေတြမွာ အခ်ိန္ အခါမဟုတ္ ဖ်က္မိုးမ်ား ႐ြာသြန္းလာနိုင္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ေလထုမၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ေပၚရာသို႔ အေရွ႕ဘက္မွ ေလေပြလွိုင္မ်ား စုၿပဳံတိုးဝင္မႈေၾကာင့္နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ၊ ၂၂ ၊ ၂၃ ရက္ေတြမွာ

ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ဖ်က္မိုးမ်ား ေနရာကြက္က်ားမွ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာ သြန္းနိုင္လာ ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ရက္ေဝး ခန့္မွန္းခ်က္မွာေတာ့ နိုဝင္ဘာလ၂၀ ရက္ေန႕မွ ၂၆ ရက္ေန႕အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတို႔မွာ ေနရာကြက္က်ားမွ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္လာပါတယ္လို႔ ခန့္မွန္းခဲ့ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ကေတာ့ နိုဝင္ဘာလ ၂၄-၂၅ ရက္ေန႕ေလာက္မွ မိုး႐ြ ာသြန္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ေဝး ခန့္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လဲ ရက္နီးလာလို႔ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မိုးလိုအပ္ေနေသာသူမ်ား လိုအပ္သလို ႀကိဳတင္စီမံ နိုင္ေစရန္ႏွင့္ မိုးလိုမအပ္ေသာ သူမ်ားမွလဲ လိုအပ္သလို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ အစီမံမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး တင္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးအရမ္း မမ်ားနိုင္ေသာ္လဲ အခ်ိဳ႕သီးႏွံ႕မ်ားက မိုထိရင္ အပင္ေပါက္တတ္ေသာေၾကာင့္ အပ်က္အစီးနည္းေစရန္ ေစတနာျဖင့္အသိေပး ႏိူးေဆာ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ားလဲသီႏွံးပင္မ်ား အထြက္တိုးၿပီး ေျမႀကီးက ေ႐ႊသီးသလို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး တိုးတက္ ႀကီးပြာၾကပါေစ ။ ခရက္ဒစ္ ; ေဝၿဖိဳးဟန္ ( ေလေၾကာင္း မိုးေလဝသ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *