ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာရွိသည့္ ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္မ်ိဳးစိတ္သစ္ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေန

ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာရွိသည့္ ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္မ်ိဳးစိတ္သစ္ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေန

ၿပီးခဲ့သည့္ နိုဝင္ဘာလ ဒုတိယ အပတ္အတြင္း နိုင္ငံတကာသုေတ သန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မ်ိဳးစိတ္သစ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ကမာၻေပၚတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာရွိသည့္ ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္ မ်ိဳးစိတ္သည္ မ်ိဳးတုံးမည့္ အႏၲရာယ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မီဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္အဖြဲ႕- ( ျမန္မာ) FFI မွ ျမန္မာနိုင္ငံ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေငြလြင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဒသရင္း မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည့္ ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္ မ်ိဳးစိတ္သည္ သစ္႐ြက္စား ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားသိရွိၿပီး မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္လည္း အေမြးအေရာင္၊ အၿမီးအရွည္ႏွင့္ အရိုးအဆစ္မ်ား ကြဲျပား ျခားနားကာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား၌ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္က တစ္ကမာၻလုံးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာပဲရွိတာ၊ အရင္တုန္းက ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျပာလို႔ သိထားတာကေနၿပီး DNA နဲ႕ စစ္ၿပီးတဲ့ အခါၾကမွ မ်ိဳးစိတ္အသစ္ ျပန္ၿပီး ထြက္လာတာျဖစ္တယ္။ ပုပၸားေတာင္ကိုဂုဏ္ျပဳၿပီး ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္လို႔ ေခၚဆိုတာျဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္မ်ိဳးစိတ္ဟာ မ်ိဳးတုံးလုနီးပါးအႏၲရာယ္နဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္ ”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေငြလြင္က ေျပာသည္။

ပုပၸားေမ်ာက္ၿမီးရွည္ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေဒသ ေလးခုတြင္ အေကာင္ေရ ၂၀၀ မွ၂၅၀ သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ပုပၸားေတာင္တြင္ အေကာင္ေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန့္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အေကာင္ေရ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ ေဒသအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳထားကာ အခ်ိန္မီကာကြယ္ထိန္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္နိုင္ပါက မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္အဖြဲ႕-( ျမန္မာ)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ Source ; The Mirror Daily

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *