ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး ေနေရာင္ျခည္သုံး ေရေပၚဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေတာ့မည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး ေနေရာင္ျခည္သုံး ေရေပၚဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေတာ့မည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး ေနေရာင္ျခည္သုံး ေရေပၚဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံမ်ားကို လက္ရွိေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္သုံးစြဲလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တည္ၿငိမ္စြာျဖန႔္ျဖဳးေပးနိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံ ပါဝင္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။ ပထမဆုံးစက္႐ုံကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္မည္ဟု သိရသည္။

‘‘ မၾကာမီကာလမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံေတြမွာ Floating Solar Power Plant ေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး Hydro – Solar Hybrid စနစ္နဲ႕ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္နိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါ တယ္ ’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

ေနေရာင္ျခည္သုံး ေရေပၚဓာတ္အားေပး စက္႐ုံဆိုသည္မွာ ေရကန္၊ ပင္လယ္ (သို႔မဟုတ္) ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား၏ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚတြင္ ေနေရာင္ျခည္သုံး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုနည္းစနစ္သည္ ၂၀၁၆ ကစတင္ၿပီး အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး ၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ကမာၻေပၚ၌ စက္႐ုံ၂၀ခန႔္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ ၁,၁၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ထိုစီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားသည္ ေျမျပင္တြင္တည္ေဆာက္သည့္ ေနေရာင္ျခည္သုံးစက္႐ုံမ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္ ၂၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေဈးႏႈန္းသက္သာသည္ဟု ကမာၻ႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္အသင္းက ဆိုထားသည္။

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၂၉ ႐ုံတို႔မွ ၁,၀၃၀ မဂၢါဝပ္အား လာမည့္ေႏြရာသီအမီထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

လက္ရွိ တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၂၈ ႐ုံမွ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၃၂၂၅ မဂၢါဝပ္ျဖင့္ ေန႕စဥ္ပ်မ္းမွ်၂,၆၀၀ မဂၢါဝပ္နာရီ ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အရင္းအျမစ္ေပါင္းစုံမွ ေန႕စဥ္ ၄၈,၀၀၀ မဂၢါဝပ္နာရီ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးယခုအခါ ေန႕ စဥ္ ၆၅,၀၀၀ မဂၢါဝပ္နာရီခန႔္ ထုတ္လုပ္ေန သည္။ Source ; 7 Day News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *