လူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးသန႔္ေျပာခဲ့ေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ စကား ၅ ခြန္း

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးသန႔္ေျပာခဲ့ေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ စကား (၅) ခြန္း

ေလာက၌ ႀကီးပြားေရး လမ္းတို႔သည္ မ်ားျပားကုန္၏ ။ ႀကီးပြားေရးဆရာတို႔လည္း ေပါမ်ားကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးပြားကုန္ေသာ သူတို႔ ၏ ႀကီးပြားရာလမ္းမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၅ ခ်က္တို႔ သည္ အေရးႀကီးေပသည္။

၁ ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိပါ

ေလာက္၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေသာသူသည္ မည္သည့္အေရးသို႔သြားရန္ မသိေသးေသာ ခရီးသည္ႏွင့္ တူ၏။ ႀကီးပြားလိုေသာ လူတိုင္း ၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရမည္။ သုံးလူ႕ထြတ္ထား သဗၺၫုဘုရားပင္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ ေပသည္။ မည္သူမဆို ငယ္စဥ္ကပင္ မွန္းေျခတစ္ခုရွိရမည္။ မွန္းေျခရွိေသာ လူတို႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း၌ လြယ္ကူသည္သာမက မွန္း ေျခမရွိေသာသူထက္ မႏွိုးင္းယွဥ္သာေအာင္ ႀကီးပြားၾကေလသည္။

၂ ။ သူမ်ားႏွင့္ မတူေအာင္ လုပ္ပါ

ထိုအခ်က္သည္ ဆန္းဆန္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေစ့ေစ့ ေတြးေသာ္ ႀကီးပြားေသာ သူတို႔၏ လက္သုံးအခ်က္ႀကီး ျဖစ္သည္။သူမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္လွ်င္ သူမ်ားကဲ့သိုပင္ ျဖစ္မည္။ သူမ်ားႏွင့္ မတူေအာင္ လုပ္လွ်င္ သူမ်ားႏွင့္တူမည္ မဟုတ္ေခ်။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ႏွင့္မတူေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့၍ သူမ်ားႏွင့္မတူေသာ သဗၺၫု အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။

၃။ အမ်ား သေဘာကို မလိုက္ႏွင့္

အမ်ားသေဘာသည္ အမွားေပါ၏။ ေလာက၌ ပညာ ရွိေသာသူႏွင့္ မရွိေသာသူ အေရအတြက္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပညာရွိသူက မ ႏွိုင္းယွဥ္ေလာက္ေအာင္ နည္းလွ၏။ အမ်ားသေဘာကို မလိုက္ႏွင့္ဟုဆိုရာ၌ မည္သည့္အခါမဆို အမ်ားသေဘာႏွင့္ ဆန႔္က်င္ရ မည္ဟု မဆိုလိုေပ။ မည္သည့္ကိစၥ၌မဆို ‘ ဟာ .. အမ်ား သေဘာပါ ’ ဟု ေျပာေလ့ရွိေသာသူကို အသုံးမက်သူ ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။ အမ်ားသေဘာသည္ မွားလွ်င္လည္း မွားေၾကာင္း ၫႊန္ျပ နိုင္ရမည္။ ဆန႔္က်င္ ရဲရမည္။ ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေနေသာသူတို႔သည္ မႀကီးပြားနိုင္ကုန္။

၄။ ျပဳျပင္ရန္ မေၾကာက္ႏွင့္

ေလာက၌ ဘာသာေရးမွလြဲလွ်င္ အားလုံးေသာ ကိစၥ ဟူသမွ်သည္ အၿမဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိ၏။ အဝတ္အစား အေနအထိုင္ အ ေျပာအဆို အယူအဆ စသည္တို႔မွာ အၿမဲေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိ၏။ ယခုေခတ္သည္ အလြန္ျမန္နိုင္မွ ေတာ္႐ုံရွိ၏။ အေျပးသြားအေျပးလာ အေျပးလုပ္ ရေသာ ေခတ္ႀကီး ျဖစ္၏။ ဘဝသံသရာ ႀကီးပြားေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေရးသည္လည္း အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။

၅။ မယုံလြယ္ႏွင့္

မစဥ္းစားပဲ ယုံလြယ္သူ ေပါးမ်ားေသာ တိုင္းျပည္သည္ ေအာက္တန္းက်ေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ရန္ ၎တိုင္း ျပည္၏ သတင္းစာကို ၾကည့္၍ အကဲခတ္နိုင္၏။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုေတာ္မွ မ်က္ရည္က်ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ ဥစၥာေစာင့္မ၊

နတ္ေပးေသာကေလး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းတပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အလုအယက္ ဖတ္သမွ်ကာလ ပတ္လုံး ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အဆင့္အတန္းသည္ ေခတ္မီရန္ မ်ားစြာလိုေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာတိုင္း မယုံႏွင့္၊ ယုံတိုင္း လည္း မျပာႏွင့္၊ ခ်င့္ခ်ိန္ မွန္းဆ၍ ျပဳလုပ္ ေျပာဆိုရာ၏။ဤသည္လည္း ႀကီးပြားေရး ေလွကား တစ္ထစ္ေပတည္း။ Crd ; Ashin Kelasa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *