အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်လက္ထက္မွစကာ ယေန႕ခ်ိန္အထိလုပ္ ကိုင္လ်ွက္ရွိတဲ့ ႏြယ္ၿငိမ္းေက်း႐ြာမွ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းအေႀကာင္း

အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်လက္ထက္မွစကာယေန႕ ခ်ိန္အထိ လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိတဲ့ ႏြယ္ၿငိမ္းေက်း႐ြာမွ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းအေႀကာင္း

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကပုဂံၿမိဳ႕ အာနႏၵာဘုရားပြဲသို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ပြဲေဈးတန္းႀကီးကိုလည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အိုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစ်းတန္းတစ္ခုကိုလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေတြ႕ရသည္။

ကေလးကစားစရာ အိုးခြက္ကေလးမွသည္ ရာ၀င္၊ ရာေက်ာ္ အိုးမ်ိဳးစုံ၊ အိမ္သုံး လုပ္ငန္းသုံး စဥ့္အိုး စဥ့္ခြက္မ်ိဳးစုံ ကို ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်ထားသည္။ ထြက္ရွိရာေဒသမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ႏြယ္ၿငိမ္း ေက်း႐ြာမွ ဟုသိရသည္။ ႐ြာလုံးကြၽတ္နီးပါး အိုးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စဥ့္အိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၾကသည္။

ျမန္မာ့ လက္မႈ အႏုပညာရပ္လုပ္ငန္းမ်ား တိမ္ေကာလာသည့္ ကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ႐ြာလုံးကြၽတ္နီးပါး အိုးပညာရပ္ကို တတ္ေျမာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္မွာ မ်ားစြာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ၿဖစ္ပါသည္။စာ ေရးသူအေနျဖင့္ ႏြယ္ၿငိမ္းေက်း႐ြာ၏ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္း တင္လိုစိတ္ျဖစ္မိသည္။

ထို႔အတြက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ အေျခခ်ရာေဒသ ႏြယ္ၿငိမ္း ႐ြာကေလးသို႔ အေရာက္ သြားကာ အိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာ မွတ္သား၍ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာႏွင့္အိုး

ႏြယ္ၿငိမ္းေက်း႐ြာသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႐ႊဘိုခရိုင္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ရတနာသိခၤတံတားအဆင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးတြင္ တည္ထားေသာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာျဖစ္ၿပီး ဖန္ခ်က္၀န္မင္းဦး ေ႐ႊအိုး၏ ေမြးဖြားရာေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းကိုသာ ႐ြာ၏အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႐ြာျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ် လက္ထက္ ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းရပ္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အိုးလုပ္ငန္း တတ္ကြၽမ္းေသာ မြန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေ႐ႊဘိုေဒသသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ျပန့္ပြား ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။

စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႐ြာမွာ မအူ ေက်း႐ြာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အိုးလုပ္သည့္ ေျမသားမ်ား ကုန္သြားသည့္အတြက္ စဥ့္အိုးေျမသားမ်ား ေပါမ်ားစြာရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ပန္းပင္စြန္း၊ လက္ေ႐ြး၊ ႏြယ္ၿငိမ္း၊ ေ႐ႊဂြန္၊ ေ႐ႊတိုက္ အမည္ရသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၾကရသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးကလည္း အိုးလုပ္ငန္းကို မ်ားစြာအားေပး ခ်ီးေျမာက္ ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ႏြယ္ၿငိမ္း ေက်း႐ြာသည္ အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ႐ြာမ်ားတြင္ အတိုးတက္ဆုံး အင္အားအေကာင္းဆုံး ႐ြာႀကီး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာမႈ အိုးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားထားရမည့္ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလည္း ျဖစ္ေပသည္။

အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္မွစတင္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည့္ ႏြယ္ၿငိမ္း၏ အိုးလုပ္ငန္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တည္တံ့လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏြယ္ၿငိမ္း သည္ ျမန္မာျပည္ အထက္အရပ္တြင္ ရွိေသာ္လည္း အားထားရသည့္ ေစ်းကြက္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ပဲခူး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းေဒသ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမွ ႏြယ္ၿငိမ္း၏ အိုးလုပ္ငန္း ရပ္တည္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီႏွင့္ ရန္ကုန္တို႕ထိခိုက္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ ႏြယ္ၿငိမ္း အပါအ၀င္ အထက္ပိုင္းမွ အိုးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျခာက္လေက်ာ္ခန့္ လုပ္ငန္းရပ္နားသြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားက လုပ္ငန္းေျပာင္းသြားၾက ရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ကိုင္းငလ်င္ လႈပ္ခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းေဒသမွ အိုးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ခ်ိဳးေရတြက္ ရေလာက္ေအာင္ နည္းပါးသြားခဲ့ရျပန္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ျပန္လည္ထူေထာင္ လာနိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျခင္းကား မရွိခဲ့ေပ။ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ပိတ္သိမ္း လိုက္ရသည့္ အလုပ္႐ုံ မ်ားမွ မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ သားမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္ အလုပ္႐ုံက ေခၚယူလုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ရပ္႐ြာတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကိုတတ္နိုင္သေလာက္ ထိန္းထား ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းကိုကား အလုပ္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိ။

ထို႔အတြက္ ႐ြာမွ လုပ္ငန္းလက္ကိုင္မရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားစြာ ရွိေနေသာ ေ႐ႊတူးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ စြန့္စားထြက္ခြာ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေ႐ႊတူး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စဥ့္ကူးအထက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေနၿပီး လုပ္အားမ်ားစြာလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသူ ရွိသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိုးလုပ္ငန္းထက္ ၀င္ေငြပိုရသည္မွန္ေသာ္ လည္း မိမိအရပ္ ေဒသအား ခြဲခြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္ကို အိုးလုပ္သားမ်ား ႏွစ္သက္မႈ မရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အိုးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း တစ္႐ြာလုံးကို အလုပ္အကိုင္ေပးထားရန္လည္း အဆင္မေျပလွေပ။ ထို႔အတြက္ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္စြာရွိမွ အမွာပုံမွန္ရွိပါမွ အိုးလုပ္သားထု အိုးအိမ္မကြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ၾကေပမည္။

စဥ့္အိုးလုပ္ငန္း

ႏြယ္ၿငိမ္းတြင္ လုပ္ငန္းသုံး အိမ္သုံး စဥ့္အိုး၊ စဥ့္ခြက္မ်ားကို အဓိကထား ထုတ္လုပ္ၾကေသာ္လည္း အျခား လူသုံး ကုန္မ်ား အိမ္သုံးကုန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ ရွိေနသည္။

ေခတ္မီအသုံးေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားကို အသုံးျပဳမႈတိုးလာေသာ္လည္း စဥ့္အိုး၊ စဥ့္ခြက္ မ်ားကို အိမ္ရွင္မမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႏွစ္သက္အသုံးျပဳလွ်က္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ စဥ့္အိုးမ်ားကို ေရခ်ိဳ သိုေလွာင္ရန္အတြက္ အဓိက အသုံးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆန္၊ဆား အပါအ၀င္ စားသုံးကုန္မ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္စာ၊ တစ္မိုး စာ သိုေလွာင္စားသုံးသည့္ ေက်းလက္၏ ဓေလ့ကလည္း စဥ့္အိုး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျမင့္မားေစသည္။ ႏြယ္ၿငိမ္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားသည့္ အိုးခြက္ကေလးမ်ား၊ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္မႈတြင္ အသုံး ျပဳေသာ ပန္းအိုး၊ ေညာင္ေရအိုးမ်ား၊ ဆီမီး အေမႊးတိုင္ ထြန္းသည့္ခြက္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ျဖန့္ခ်ီ ေပးလွ်က္ရွိသည္။

စဥ့္အိုးအဓိက ထုတ္လုပ္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း အမွာနည္းသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အစားထိုးနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ ၾကရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အိုးလုပ္ငန္းတြင္ သုံးမ်ိဳးခြဲျခား ထုတ္လုပ္ၾကသည္။

လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အိမ္အလွဆင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအလွဆင္ အိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လူသုံးအိမ္သုံးပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အိုးလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ေရာင္းခ်ရသည့္ အိုးအမ်ိဳးအစားေပၚကိုလိုက္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ၾကရသည္။ အိုးႀကီးအမွာရွိေနလွ်င္ ပန္းအိုးႏွင့္ အိုးေသးမ်ားကို ရပ္၍ အိုးႀကီး ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ထို႔အတူ ပန္းအိုး အမွာက်ေနလွ်င္ စဥ့္အိုးႀကီးမ်ားကို ရပ္နားထားၿပီး ပန္းအိုးကိုအခ်ိန္ေပး လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ လုပ္သားမ်ားအားလုံးလိုလို ဘက္စုံ တတ္ကြၽမ္းေနၾက သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲ မႀကဳံရေပ။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီေပၚလိုက္ကာ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိုးကာလ ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ စဥ့္အိုးႀကီးမ်ားကို အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အတူ ပန္းအလွအိုးမ်ားကိုလည္း မိုးက်ခါနီးခ်ိန္တြင္သာ ၀ယ္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စဥ့္အိုးလုပ္ကိုင္ပုံ အဆင့္အဆင့္

စဥ့္အိုးတစ္လုံး ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိကအားျဖင့္ အဆင့္ ၆ ဆင့္ ကို ၿဖတ္သန္း လုပ္ေဆာင္ ရသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) ေျမျပဳျပင္ျခင္း၊(၂) အိုးျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၃) ပန္းေရးျခင္း၊ (၄) အေျခာက္ခံျခင္း၊ (၅)စဥ့္ေရသုတ္ျခင္း၊ (၆) မီးဖုတ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စဥ့္အိုးျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမနီႏွင့္ေျမ၀ါကို ေရာစပ္ကာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီးယင္း ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ႐ြာအနီး၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ထုတ္ယူရရွိနိုင္သည္။ ေျမနီ ေျမ၀ါမ်ားကို အမႈန့္ျဖစ္ေစရန္အထိ စက္အသုံးျပဳ ႀကိဳက္ခြဲကာ ေရာေႏွာၿပီး ေျမနယ္စက္ျဖင့္ သမေအာင္ ေမႊလိုက္ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။

႐ႊံ႕ေစးအျဖစ္ေရာက္သြားေသာ ေျမကိုအသုံးျပဳကာအိုးလုပ္သည့္ လက္မႈ အတတ္ပညာျဖင့္ အိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒုတိယအဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အိုးအေပၚ၌ ပန္းေရးျခင္း၊ ေျမျဖဴသုတ္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ ရသည္။

ပန္းေရးျခင္း ေျမျဖဴဆြဲျခင္း ၿပီးပါက စတုတၱ အဆင့္တြင္ အိုးကို ေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ ေနေရာင္ျပ အေျခာက္လွမ္ ေပးရသည္။ ေနေရာင္ေကာင္းစြာရၿပီး ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာအိုးေပၚတြင္ စဥ့္ေရကို သုတ္လိမ္းရျခင္းသည္ ပၪၥမအဆင့္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ဖိုတြင္းသို႔ စဥ့္ေရသုတ္ထားေသာ အိုးမ်ားကို သြင္းရသည္။ ယင္းကို လုပ္ငန္း အေခၚအားျဖင့္ ဖို၀င္ ဟုေခၚၾကၿပီး ဖိုအျပင္ဘက္မွထင္းမီးတိုက္ အပူေပးရျခင္းကို ဖိုဖုတ္သည္ဟုေခၚၾကသည္။ ဖိုအတြင္းမွမီးအပူလုံေလာက္စြာရၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူရ သည္ကို ဖိုေပၚသည္ဟု ေခၚၾကသည္။

ဖိုအတြင္း မီးအပူေပးရသည့္ အေျခအေနမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ ဖိုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက အႀကီးႏွင့္ အေသးႏွစ္မ်ိဳး ခြဲထားေလ့ရွိၿပီး အလ်ား ေပ ၅၀၊ အနံ ၁၅ ေပ ရွိသည္ကို ဖိုႀကီး ဟုသတ္မွတ္ကာ အလ်ားေပ ၂၀ ၊ အနံ ၁၀ ေပရွိသည့္ ဖိုကိုဖိုေသး ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ဖိုေသးကို မီးတိုက္လွ်င္ နာရီ ၂၀ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေလ့ ရွိၿပီး ဖိုႀကီးကို ယင္း၏ ႏွစ္ဆ နာရီ ၄၀ အခ်ိန္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။

ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳရသည့္ ေျမနီ ေျမ၀ါ မ်ားကို ႐ြာအနီးမွ ရသည့္ အတြက္ အခက္အခဲ မေတြ႕ရေပ။ အိုးတြင္ သုတ္လိမ္းရသည့္ ေျမျဖဴ ကိုမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းမွ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ၿပီး စဥ့္ရည္အျဖစ္ အသုံးျပဳရသည့္ ခဲေခ်ာ္ေခ်း၊ ခဲကာဗြန္နိတ္တို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေဘာ္ဆိုင္းမိုင္းတြင္းမွ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ယခင္ကာလက ေရလမ္းေၾကာင္းကို အားထား၍ ေဖာင္ဖြဲ႕ကာ ျမန္မာျပည္အ ႏွံ စဥ္အိုးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ေၾကာင္း အေျခအေနဆိုး႐ြားလာမႈ မ်ားေၾကာင့္ ကုန္းလမ္းကိုသာ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳ လာခဲ့ၾကရသည္။ အႏၲရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ ေဖာင္ဖြဲ႕ အသုံးျပဳျခင္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သေဘၤာျဖင့္တင္ၿပီး ပို႔ေဆာင္လာခဲ့သည္။

သေဘၤာျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္လမ္းမွကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတြင္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီရွိေန ၾကသည္။ သေဘၤာျဖင့္ပို႔ရာတြင္ သယ္ယူစရိတ္ သက္သာေသာ္လည္း အခ်ိန္ကုန္သည္။

သေဘၤာတစ္စီးစာ ကုန္ျပည့္ရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ရသည့္ အိုးအေရအတြက္မွာ တစ္ေထာင္ခန့္ ရွိသည္။ ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ျမန္ဆန္မႈရွိေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ ႀကီးျမင့္သည္။ ၁၂ ဘီးကားတစ္စီးတြင္ အိုးအလုံးေရ တစ္ရာနီးပါး ဆံ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကားျဖင့္ပို႔ျခင္းသည္ စရိတ္ႀကီးျမင့္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေစ်းကြက္သို႔ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိ ေစနိုင္သည္။ ေရလမ္းျဖင့္ပို႔ရာတြင္ သေဘၤာတစ္စင္းစာျပည့္ရန္ ထုတ္လုပ္ေနရသည့္အတြက္ ေငြအိပ္၊ အခ်ိန္အိပ္ သျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားက ကုန္းလမ္းကို ပိုမို အသုံးျပဳလာၾကသည္။

လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာခဲ့ျခင္း ကလည္း အိုးလုပ္ငန္းေဈးကြက္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစခဲ့သည္။ ယခင္က တစ္လ တစ္ႀကိမ္သာ ေစ်းကြက္ကို ပို႔ေဆာင္ေနရသည့္ ႏြယ္ၿငိမ္းမွ အိုးမ်ားသည္ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္ မက ကားႀကီးကားငယ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ် ေပးေနရၿပီျဖစ္သည္။

ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာမွအိုး

အိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ယခင္ကျမန္မာ့ေျမ အႏွံ႕ တြင္ အေရအတြက္မ်ားစြာ တည္ရွိေနေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္ လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အိုးလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားခဲ့ရာ ပဲခူးနယ္တစ္ဝိုက္တြင္လည္း အျခားေဒသမ်ားနည္းတူ တိမ္ျမဳပ္စ ၿပဳလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ စဥ့္အိုးကဲ့သို႔ အိုးႀကီးမ်ား၊ အိမ္သုံး၊ လူသုံး၊ အလွဆင္အိုးႀကီး အိုးငယ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ စုံစုံ ထုတ္လုပ္ ေပးနိုင္သည့္ေနရာမွာ ႏြယ္ၿငိမ္း ႏွင့္ နီးနား႐ြာမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာတိုင္း အိုးထုတ္လုပ္သူမ်ား လုပ္ငန္း ေျပာင္း သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ခိုင္မာမႈရွိေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ထိုးေဖာက္ တင္ပို႔နိုင္ျခင္း မရွိေသးျခင္းမွာ ႏြယ္ၿငိမ္းေဒသ အတြက္ အာနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လုပ္သားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။(ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ျပန္လည္၍ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္မ်ာ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *