သမိုင္းအစဥ္လာႀကီးမားတဲ့ အင္းေလးေဒသရဲ႕ ဟိုက္ယာပြဲ အေႀကာင္း

သမိုင္းအစဥ္လာႀကီးမားတဲ့ အင္းေလးေဒသရဲ႕ ဟိုက္ယာပြဲ အေႀကာင္း

အင္းေလးကန္ဆိုသည္မွာ ေရွးအခါကကန္အတြင္းရွိ႐ြာမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္သည့္ ဟတ္ယာ ၊ နန္းပန္ ၊ ေနာင္ေတာ ၊ ႐ြာႀကီးဘန႔္ပုံဟူေသာ ႐ြာေလး႐ြာမွ အစျပဳသည္။ အင္းေလး႐ြာဟု ေခၚတြင္သည္မွ ေနာင္အခါ အင္းေလးကန္ဟု ေခၚတြင္လာသည္။

ထို႐ြာေလး႐ြာ မွ ဦးစြာတည္ေသာ႐ြာကို ဟတ္ယာ႐ြာမဟု ေခၚၾက၍ဒုတိယ႐ြာကို သကၠရာဇ္ ၈၇၂ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလတြင္ တည္သည္။ ပ ထမ႐ြာတြင္ စီးပြားတိုးတက္သည္မရွိ အနာ ေရာဂါ ထူေျပာလွ၍ ဒု တိယ႐ြာ တည္ေသာ္လည္း ၁၃ ႏွစ္ႀကာလာသည့္တိုင္ အနာေရာဂါထူေျပာေနရကား ႐ြာကုစားရန္တိုင္ပင္ၾက၍ ႐ြာတည္စဥ္က ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ႐ြာဦးဘုရားတြင္ ႐ြာကုၾကရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔႐ြာကုရန္ စီစဥ္သည့္တြင္ ရွမ္းျပည္တြင္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႐ြာတည္သည့္လတြင္ ႐ြာမကုေတာ့ဘဲ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္႐ြာကုရန္ စီမံခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္ေန႕ကို ဟဲယာပြဲေန႕ ဟုသတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ဟတ္ယာပြဲ က်င္းပပုံမွာ အလြန္ ရိုးရွင္းပါသည္ ။ တန္ေဆာင္မုန္းလ ၿပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ညတြင္ ႐ြာကုမည့္ အေၾကာင္းသိရွိေစရန္ ေဆာ္ ဩ ရသည္။ထိုသို႔ လႈံေဆာ္ရာ၌ အမ်ားသူငွာ စိတ္ဝင္စားေစရန္ ေလွနံ စစ္တိုက္သည္ဟု ေခၚဆို၍ ပြဲလုပ္ရန္ လႈံေဆာ္ရသည္။

ထိုသို႔လႈံ႕ေဆာ္ရာ၌ ေစတီရပ္ (ယခင္ ေျမာက္ဖက္ထဲဟုံး) ကြက္ကသာတစ္ရပ္ ကြက္တီး ေဖာင္လွည့္မည့္ ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ အိုးစည္ႀကီး (အိုးစီကူး) တီး၍ အတိုင္အေဖာက္ညီညီ သံခ်ပ္ထိုးကာ လႈံ ေဆာ္သည္ ။ ထိုသို႔ ေလွနံစစ္တိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ႐ြာေဆာ္ႏွင့္ တကြ ရပ္သူ႐ြာသားတို႔ ေဖာင္လွည့္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက စီစဥ္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုတို႔က ဆန္ကြန္းေဖႅေခၚ ဆြမ္းေလာင္းရန္ စီစဥ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ပြဲလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္၌ ႐ြာေဆာ္က ေျခာက္ေသြ႕ရာသီနီးလာၿပီက တေၾကာင္း ၊ ႐ြာကုပြဲတြင္ မီးရႉး ၊ မီးပုံးပ်ံလႊတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ခြင္ျပဳေစရန္တေၾကာင္း ႐ြာ၏ မီးေစာင့္ေလွ်ာက္ေသာ ဖိုးကင္းနတ္ကိုပသရသည္။ ပြဲ မတိုင္မီ ဗုဒၶဟူးေန႕၌ ပသေပးရသည္။

ဟဲယာသားတို႔ ေဖာင္လုပ္ၾကၿပီ။

အခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္က ပိတ္စ ထီးျဖဴေဖာင္၊ အခ်ိဳ႕အရပ္က ကနကၠဒါန္ထီး ၿပ ာႆာဒ္ေဖာင္ ၊ အခ်ိဳ႕က ေ႐ႊဆိုင္းေဖာင္ ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းမွာ ႐ြာဘုရားေခၚ ႐ြာဦးေအာင္မဂၤလာ ဘုရားတြင္ ႐ြာတြင္ ကပ္စြဲေန ေသာ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ကင္းေပ်ာက္ေစရန္ ရည္စူးလႉဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖာင္လုပ္ၿပီးစီးၾကေသာေဖာင္မ်ားက တန္ေဆာင္မုန္လ ဆုပ္ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ တစ္ပတ္ထိုးေခၚ အစမ္းေဖာင္လွည့္ ႀကသည္။

တန္ေဆာင္ မုန္းလဆုပ္ ၁၄ ရက္ ညခင္းပိုင္းတြင္ ေစတီရပ္ကြက္မွ ေဖာင္မွစတင္၍ ၎ေနာက္မွ ကေလးငယ္ရပ္ကြက္ ေဖာင္တို႔ ေဖာင္ပတ္ေခ်ာင္း အတိုင္း လွည့္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ က်န္ရပ္ကြက္တို႔မွ လိုက္ပါ လွည့္ၾကေလၿပီ။( ေစတီရပ္ေဖာင္ႏွင့္ကေလးငယ္ေဖာင္ မထြက္ မလွည့္ မျခင္း မည္သည့္ရပ္ကြက္မွ ထည့္ ထြက္မရေပ)

ေဖာင္ပတ္ေခ်ာင္းအတိုင္း တစ္ပတ္ လွည့္ၿပီးေသာအခါ ေဖာင္ေတာ္ကို ေအာင္မဂၤလာ႐ြာဘုရားသို႔ ဆိုက္ကပ္ၿပီး ေဖာင္ေပၚပါထီးေတာ္မ်ားကို ဘုရားပုရဝဏ္တြင္ စိုက္ထူကပ္လႉၿပီး ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔ၾကရသည္။ ထိုေနာက္ မီးျငမ္းစင္ေပၚတက္၍ မီးရႉးလႊတ္ၾကသည္။

ေနာက္တရက္တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ ေန႕မနက္တြင္ ရပ္ကြက္တို့မွ ႐ြာတည္စဥ္ မဂၤလာထမင္းဟင္းျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝက္သားဟင္း ပဲလုံးေဆးခါး ဟင္းရည္ ၊ က်ဴးျမစ္သုပ္တို႔ကို ေအာင္မဂၤလာဘုရား အာ႐ုံခံအတြင္း၌ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလာင္းလႉရသည္။ ( ေက်ာင္းေနာက္ပါ တကာတို႔စီစဥ္ခ်ထားေသာ သပိတ္ အတြင္းသို႔ ေလာင္းလႉရျခင္း ၿဖစ္သည္)။

ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔က အႏၲရာယ္ကင္းပရိတ္ကမၼဝါ ႐ြတ္ပြားေတာ္မူကာ တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆး တိုက္ေကြၽးေဟာျပဆုံးမ ေတာ္မူသည္။

( ႐ြာကုေသာပြဲ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႐ြာ ေဆာ္မွ ႐ြာနတ္သို႔မဂၤလာထမင္းဟင္းႏွင့္အတူ ၾကာလိပ္သုပ္၊ ႏြယ္ ႐ြက္သုပ္တို႔ျဖင့္ ပသပူေဇာ္သည္) ဤကား ဟတ္ယာပြဲ တေစ့တေစာင္းမွ်သာ။ ေလးစားစြာျဖင့္ခရက္ဒစ္ ; ေမာင္ရာေက်ာ္ အင္းေလး (ဖဖူးဆား) / ေညာင္ေ႐ႊမွတ္စု

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *