အေမဇံုေတာနက္အတြင္း၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန့္က ေရွးေဟာင္းဂူေအာင္းလူေတြရဲ႕ နံရံေဆးပန္ခ်ီေတြကို မိုင္နဲ႕ ခ်ီကာေတြ႕ရွိ

အေမဇံုေတာနက္အတြင္း၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန့္က ေရွးေဟာင္းဂူေအာင္းလူေတြရဲ႕ နံရံေဆးပန္ခ်ီေတြကို မိုင္နဲ႕ ခ်ီကာေတြ႕ရွိ

သမိုင္းတစ္ခုမွာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအျဖစ္ အ ေမဇုံေတာအတြင္းမွာ ေရွးေခတ္ လူသားေတြ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ေက်ာက္နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီေတြကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္ ။ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ ေဆးေရပန္းခ်ီ နံရံႀကီးရဲ႕အရွည္ဟာ (၈) မိုင္အထိ ျဖစ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္က ေရးခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီေတြကို အေကာင္း ပကတိအတိုင္း ေတြ႕ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

တိတိက်က်ဆိုရလ်င္ ဒီပန္းခ်ီေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၅၀၀ က ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိတဲ့ ေနရာကေတာ့ ကိုလံဘီယာပိုင္နက္ အေမဇုံ ေတာနက္ႀကီးထဲ အဝင္အပါျဖစ္တဲ့ မိုးသစ္ေတာႀကီးထဲမွာပါ။ ဒီေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ သမိုင္းဦး လူသားေတြဟာ ဘယ္မွာစတင္ အေျခတည္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ကနဦး ယူဆခ်က္ေတြကိုေတာင္ ေျပာင္းျပန္ လွန္နိုင္စြမ္း ရွိေနပါတယ္။

ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီေတြထဲမွာ ကြယ္ေပ်ာက္မ်ိဳးသုဥ္း သြားၿပီျဖစ္တဲ့ သားရိုင္း တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ပုံေတြလည္း ပါဝင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီေတြထဲမွာ ေရခဲေခတ္က လက္က်န္ သတၱဝါေတြထဲမွာ Mastodon လို႔ေခၚတဲ့ ဆင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္ေတြ Palaeolama လို႔ေခၚတဲ့ ကုလားအုတ္ရဲ႕ အေစာပိုင္း မ်ိဳးႏြယ္ ေတြရဲ႕ ပုံေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ပန္းခ်ီ လက္ရာေတြဟာ လက္ရာေျမာက္လြန္းၿပီး၊ သမိုင္းဦးေခတ္က ႀကီးနိုင္ငယ္ညွဥ္း ဝါဒအျပင္ စုေပါင္း အမဲလိုက္ျခင္း ေတြနဲ႕ အိမ္ယာတည္ေထာင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အေစာပိုင္းနဲ႕ ထိုေခတ္ ထိုအခါက လူသားေတြရဲ႕ အေၾကာက္ တရားေတြ၊ ယင္းကို အေျခခံ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈ၊ အႀကီး အကဲေတြကို ေလးစားမႈ ေတြကအစ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာက္ခ်က္ အသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး၊ အေမဇုံသစ္ေတာထဲမွာ ယေန႕တိုင္ ရွိေနတဲ့ လူရိုင္း မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ ဆိုက္ေဘးရီယား မ်ိဳးႏြယ္ေတြထဲက ကမာၻ႔ပထမဆုံး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ လက္က်န္အႏြယ္ေတြလို႔ ယူဆရၿပီး ၎တို႔ ဟာ သမိုင္းဦးေခတ္ ဘီရင္ဂီယာနယ္ကို ျဖတ္သန္းကာ ဒီေနရာ အဝန္းအဝိုင္းမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ဒါက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၇၀၀၀) ခန့္ကပါ ။ ေရခဲေခတ္က ဒီေနရာေတြဟာ ႏွင္းထူထူ၊ ေတာင္တန္း အသြယ္သြယ္ ရွိခဲ့ပုံပါ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လူသူ အေရာက္ အေပါက္ အခုအခ်ိန္ထိ မရွိေသးဘဲ၊ ဒီအခ်က္ကပင္လွ်င္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သဴေတြ ေတာင္မွေျမာက္မွတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းဆီ ကြဲကုန္ၾကတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဒီပန္းခ်ီေတြကို ဘယ္မ်ိဳးႏြယ္စုက ဆြဲခဲ့တာလည္းဆိုတာ အေျဖမရွာ နိုင္ေသးပါဘူး။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဒီေလာက္ ရွည္လွ်ားေထြျပားတဲ့ ပန္းခ်ီလက္ရာေတြကို လူနည္းစုတစ္စုက ေရးဆြဲခဲ့တာ မျဖစ္နိုင္ဘဲ၊ မ်ိဳးရိုးလိုက္၊ အသက္အ႐ြယ္ အလိုက္ အစုအဖြဲ႕ သေဘာနဲ႕ တစ္ေန႕ တစ္မ်ိဳး ေရးခဲ့ၾကပုံရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီနယ္ေျမအဝန္းအဝိုင္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရဟာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ မ်ားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ပညာရွင္တခ်ိဳ႕့ေတာ့ Kayapo လူမ်ိဳးစုရဲ႕ မူလအရင္းခံ မ်ိဳးႏြယ္ေတြက ဒီပန္းခ်ီေတြကို ဖန္တီးခဲ့ပုံ ရေၾကာင္း၊ Kayapo မ်ိဳးႏြယ္စုဟာ လူဦးေရ (၈၆၀၀) ဝန္းက်င္ ေလာက္သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေမဇုံ ေဒသခံ လူရိုင္းမ်ိဳးႏြယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းေတြ၊ အေလ့အထေတြကို သဘာဝတရားႀကီးက မဖ်က္ ဆီးခင္အထိ ေရးျခစ္ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အေလ့ အထေတြ ရွိခဲ့ဟန္ မတူပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအခ်က္က ယူဆခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပန္းခ်ီေတြကို မေတြ႕ခင္က ဒီေဒသမွာ အေစာဆုံး ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀၀) ေလာက္က ေရွးလူမ်ိဳးေတြ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေႂကြထည္ေတြ၊ ေျမခြက္ေတြ၊ လွံနဲ႕ ျမားေခါင္းေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန စာတမ္းမ်ိဳး မရွိေသးဘဲ၊ ဒီအတြက္ ပညာရွင္ေတြ အခ်ိန္ေပးရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *