လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား ရန္မူေနသည့္ ရွားပါးေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဝံေၾကာင္ တစ္ေကာင္ကို လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ထိန္းသိမ္းထား

လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား ရန္မူေနသည့္ ရွားပါးေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဝံေၾကာင္ တစ္ေကာင္ကို လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ထိန္းသိမ္းထား

လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား ရန္မူေနသည့္ ရွားပါးေတာရိုင္း တိရိစာၦန္ ဝံေၾကာင္တစ္ေကာင္ကို လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနထံမွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ကယားျပည္နယ္ လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ကႏၲာရဝတီ တံတားအနီး လမ္းမေပၚတြင္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဝံေၾကာင္ (Binturong) တစ္ေကာင္အား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး လမ္းသြား လမ္းလာ ျပည္သူမ်ားအား ရန္မူသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားႏွင့္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔မွ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးကာ လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ရွားပါး ဝံေၾကာင္သည္ အမဝံေၾကာင္ တစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ရန္မူေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ရိုက္နက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ မ်က္လုံးတစ္ဖက္တြင္ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ ရရွိထားသျဖင့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိကာ ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

သံယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ကာကြယ္ထား သည့္ တိရိစာၦန္မ်ားထဲတြင္ ဝံေၾကာင္အမ်ိဳးအစားပါဝင္ေၾကာင္း

၂၀၂၀ မတ္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန့္ေၾကညာစာ အရသိရွိရၿပီး ရွားပါးေတာရိုင္း တိရိစာၦန္ ဝံေၾကာင္မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္ အာရွနိုင္ငံမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါ ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံရွိ ႐ြက္အုပ္ ပိတ္ေတာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *