ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည့္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ရိုးရာ တိုက္ၾကက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည့္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ရိုးရာ တိုက္ၾကက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

ပုဂံေခတ္ကပင္ရွိခဲ့ေသာ ၾကက္တိုက္ျခင္း ဓေလ့သည္ ယေန႕ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေလာင္းကစား ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုတြင္ ႏွစ္စဥ္ စပါးရိတ္သိမ္းၿပီး အခ်ိန္မ်ား၌ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့စစ္စစ္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပ ေသာ ၾကက္ပြဲမ်ားမွာ ေလာင္းေၾကးအရမမ်ားေသာ္လည္း ျမန္မာ့တိုက္ၾကက္မ်ိဳးရိုး စစ္စစ္မ်ားမတိမ္ေကာေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ဝါသနာရွင္မ်ားမွျပဳလုပ္သည့္ ၾကက္ပြဲမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ၾကက္ပြဲလာသူ အမ်ားစုမွာ ေတာသူေတာင္သားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ ။ ျမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားအေနျဖင့္ ဝါသနာႀကီးသူ အနည္းငယ္သာ လာတတ္ပါသည္။ ၾကက္ပြဲလာ ေတာသူေတာင္သား အမ်ားစုသည္ စကားႂကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ၾကက္ဝိုင္းတြင္ သုံးႏႈန္းသည့္စကား အေခၚအေဝၚမ်ားသည္ သူတို႔ဝန္းက်င္ရွိ ျမင္ေတြ႕မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ခိုင္းႏွိုင္းေခၚေဝၚၾကသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

ဥပမာ – နားကပ္ပြင့္ င႐ုတ္ေစ့ကပ္ တမာ တံခါးပိတ္ စင္ေရာ္ က်ီးေျခ သံပတ္ ေလးတိုင္စင္ ပဲနျပား တပင္တိုင္ သိမ္း ၾကန္ စသည့္ အေခၚအေဝၚမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

သာမန္လူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္သိရန္မလြယ္ကူေသာ ေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္ပြဲမ်ားသို႔ မၾကာခဏ ေရာက္ရွိသူမ်ားပင္ တခ်ိဳ႕အေခၚအေဝၚမ်ားကို ဂဃနဏ မသိၾကေပ။ ၎ျမန္မာ့ရိုးရာ စစ္စစ္ေဝါဟာရ (သို႔) အေခၚအေဝၚမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔မွတ္တမ္းမတင္ပါက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ – ပုဂံေခတ္က စတင္သုံးစြဲခဲ့ေသာ ” ပယ္ ” ဆိုသည္ လယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းကို ေခၚဆိုေသာေဝါဟာရမွ ယခုအခါ လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္လုၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးနီးပါးသည္ လယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းကို ဧက အျဖင့္သာ ေခၚေဝၚသုံးစြဲ ေနၾကပါသည္။ ဧကသည္ ျမန္မာေဝါဟာရ မဟုတ္ပါ။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ Acre ကို အသံဖလွယ္၍ သုံးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

” ပယ္ ” ဆိုေသာစကားျဖင့္ လယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းအား ေျပာဆိုသည္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ခန႔္က မႏၲေလးေျမာက္ဘက္ ေတာင္ၿပဳံးေက်း႐ြာတြင္ ဦးေအာင္လွ ဆိုသူ လယ္သမား အဘိုးႀကီးတစ္ဦးက သူ႕တြင္လယ္ (၂)ပယ္ ရွိသည္ဟု ရွားရွားပါးပါး ေျပာဆို သုံးစြဲခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႀကဳံဖူးပါသည္။ ‘ ပယ္ ‘ ေဝါဟာရကဲ့သို႔ အျခားေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ ေဝါဟာရမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီသမွ် နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေဝါဟာရအမ်ိဳးမ်ိဳးအား မွတ္တမ္းတင္ ထားသင့္ပါသည္။

ယခင္က မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ တိုက္ၾကက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခဲ့မႈမ်ားမွာ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ား အသားေပး ေဖာ္ျပမႈမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၾကက္ဝိုင္းသုံး အေခၚအေဝၚမ်ားအား သီးသန႔္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား အလြန္ပင္ ရွားပါးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါတိုက္ၾကက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားေလ့ရွိေသာ ဆရာႀကီး (ဦး) ေသာ္တာေဆြ ႏွင့္ ဆရာႀကီး (ဦး) ျမတ္ေလးတို႔ မရွိၾကေတာ့သျဖင့္ တိုက္ၾကက္အေၾကာင္းေရးသူ နည္းပါး လာပါသည္။

ေနာင္တြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာတိုက္ၾကက္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ဇာတ္လမ္းမ်ား မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ တာဝန္အရသြားလာရင္း ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာလိုက္စား မွတ္သားထားသည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ တိုက္ၾကက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ားကို သုေတသီမ်ား ေလ့လာနိုင္ရန္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တိုက္ၾကက္ႏွင့္ေလာင္းကစားျခင္း ကိစၥကိုဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္တစ္ပိုင္းျဖစ္၍ ျမန္မာ့ေဝါဟာရစစ္စစ္မ်ားကို ေလ့လာေနသည့္ သုေတသီမ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ တိုက္ၾကက္ဆိုင္ရာအ ေခၚေဝၚအား ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္သမိုင္းမွတ္တိုင္ က်န္ရစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုက္ၾကက္တစ္ေကာင္အား ၎၏ အဂၤါအစိတ္ပိုင္းမ်ားအလိုက္-

၁။ အေမာက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၂။ မ်က္လုံးဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၃။ ႏႈတ္သီးဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၄။ အေမြးအေရာင္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၅။ ေျခဖတ္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၆။ ေျခေထာက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၇။ အတက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၈။ အၿမီးဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၉။ ကိုယ္ ခႏၶာဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

၁၀။ ၾကက္ခြပ္လမ္း ( ခြပ္ပုံ ခြပ္နည္း၊ ခြပ္စဥ္ ) ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

၁။ အေမာက္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

တိုက္ၾကက္၏ အေမာက္မွာ ပုံသဏၭာန္ ႏွင့္ အ႐ြယ္အစားေပၚ မူတည္၍ေခၚ ေဝၚသည့္ အေခၚအေဝၚမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

သုံးျမႇောင့္ – အေမာက္တြင္ အျမႇောင့္ သုံးျမႇောင့္ ျဖစ္ေနေသာ အေမာက္

ခါးပတ္ – ရွည္ရွည္၊ လုံးလုံးႀကီး ေနေသာအေမာက္

ပဲနျပား – အျပားႀကီးျဖစ္ေနေသာ အေမာက္ (ဘူးၾကက္ဖမ်ားရွိ အေမာက္မ်ိဳး)

တံခြန္ – ခါးပတ္ေမာက္ပုံစံ၏ အဖ်ားဘက္တြင္ အနည္းငယ္ခြၽန္၍ ေကာ့ေနေသာ အေမာက္။

ကေတာ့ – မည္သည့္ အေမာက္ပုံစံ တြင္မဆို အေမာက္ထိပ္တြင္ကေတာ့ခြက္ေလးျဖစ္ေသာ အေမာက္။

ေမာက္ – တစ္ဖက္ဖက္သို႔ ေစာင္းေနေသာ အေမာက္။

ႏွင္းဆီ – အခြၽန္အတက္မ်ားျဖင့္ ႏွင္းဆီပြင့္ ပုံသဏၭာန္ ရွိေသာ အေမာက္။

၂။ မ်က္လုံးဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား မ်က္ခြံထူလွ်င္ ေကာင္းတတ္သည္။

မ်က္လုံးတြင္ အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေအာက္ခံ မ်က္လုံးအေရာင္ အဝါေရာင္ (ပဲဆီဝါ) တြင္ဝိုင္းစစ္ေသာ မ်က္ဆံနက္ႀကီးႀကီးပါလွ်င္ ၾကက္ေကာင္းအဂၤါျဖစ္သည္။ က်န္ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်န္ေသာ မ်က္လုံးအေရာင္ရွိသည့္ ၾကက္မ်ားမွာ ဇြဲမေကာင္းၾကေခ်။ ‘ ၾကက္သဲပါး’ သည္ဟုေခၚပါသည္။

ပုလဲ – ပုလဲေရာင္ မ်က္စိ။

ဖားမ်က္လုံး – ဖားမ်က္လုံး ႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ။

မ်က္ပုတ္ – မ်က္လုံးတစ္ခုလုံး အနက္ေရာင္။

မ်က္ဖက္ – မ်က္လုံးႏွစ္လုံး တစ္လုံးႏွင့္ တစ္လုံး အေရာင္မတူ။

မ်က္ေၾကာင္ – ပုလဲေရာင္တြင္ အစက္ အေျပာက္ပါသည္။

ဇင္ေ႐ြး – ဇင္ေ႐ြးသီးအေရာင္ ( နီၾကင္ၾကင္ အေရာင္ ) မ်က္စိ။ ( ဇင္ေ႐ြးမ်က္စိရွိေသာၾကက္သည္ တစ္ဖက္စြန္း ေရာက္တတ္သည္။ ေကာင္းလွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ ေကာင္းတတ္သလို ညံ့လွ်င္ ဝိုင္း၌ ထြက္ေျပးေလ့ရာ မနည္းမိေအာင္ ျပန္ဖမ္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ” မ်က္စိ ဇင္ေ႐ြး ၊ ေကာင္းရင္ ဘက္မရွိ ၊ ထြက္ေျပး ဖမ္းမမိ ” ဟူ၍ ေနာက္ေျပာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

မ်က္ၿပဲ – ေမြးရာပါ မ်က္ခြံ ၿပဲေနေသာ မ်က္စိ။ ( ၾကက္တိုက္စဥ္ မ်က္ခြံ ထိခိုက္မိ၍ မ်က္ခြံၿပဲသြားေသာ ႀကက္ကို မဆိုလိုပါ။ ) ၾကက္ညံ့ အဂၤါ ျဖစ္သည္။မ်က္ခြံၿပဲရသည့္အထဲတြင္ ေျခေထာက္အဝါေရာင္ ျဖစ္ေနပါကပိုဆိုးသည္။ရႈံးလြန္းသျဖင့္ ခ်က္သာစားလိုက္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္အေနျဖင့္ ” ေျခဝါ မ်က္ၿပဲ ဆီမနည္းနဲ႕ ” ဟူ၍ပင္ စာခ်ိဳးရွိပါသည္။

ေမ်ာက္မ်က္ခုံး – မ်က္ခုံးရိုးႀကီးေသာ ၾကက္။ၾကက္ညံ့ အဂၤါ ျဖစ္သည္။

၃။ ႏႈတ္သီးဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

ႏႈတ္သီးတြင္ထူးျခားမႈရွိခဲပါသည္။ ရိုးရိုး ပုံမွန္ ႏႈတ္သီးမ်ားသာ မ်ားပါသည္။

ႏႈတ္ပုတ္ – ႏႈတ္သီးတစ္ခုလုံး အနက္ေရာင္။

ႏႈတ္ေရသြားေလ်ာက္ – ႏႈတ္သီးေပၚ၌ အျမႇောင္းသုံးျမႇောင္း ျဖစ္ေနေသာ ႏႈတ္သီး။

စာႏႈတ္ – စာကေလး၏ ႏႈတ္သီးကဲ့သို႔ တို၍ တုတ္ခိုင္ေသာ ႏႈတ္သီး။

ငွက္ – ေျခႏွစ္ဖက္ ၊ မ်က္စိ ႏွစ္လုံးႏွင့္ ႏႈတ္သီး သုံးမ်ိဳးစလုံး နက္လ်က္ ” ငွက္” ဟုေခၚပါသည္။

၄။ အေမြးအေရာင္ဆိုင္ရာ အေခၚေဝၚမ်ား

တိုက္ၾကက္မ်ားကို အေရာင္သတ္မွတ္ရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ခံ အေမြး ႏွင့္ လည္ဆံေမြး ၊ ခါးဆံေမြး (ခဆံေမြး) တို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ အေခၚအေဝၚ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ခံေမြးႏွင့္ အေျခခံအေရာင္(၆) ေရာင္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ

(၁) ေအာက္ခံ အနက္ေရာင္

(၂) ေအာက္ခံ အျပာေရာင္

(၃) ေအာက္ခံ အျဖဴေရာင္

(၄) ေအာက္ခံ အဝါႏုေရာင္

(၅) ေအာက္ခံ ဘုတ္ငွက္၏အေရာင္

(၆) ေအာက္ခံ ရစ္္ငွက္၏အေရာင္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ၾကက္တို႔၏ အေမြးအေရာင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေခၚအေဝၚတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

လုံးျဖဴ – တစ္ကိုယ္လုံး အေမြးဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ အေရာင္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ” ေဖာင္း ” ဟုေခၚသည္။

ဥပန္း – အေမြးျဖဴအခံေပၚတြင္ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေပၚ၌ အနက္ေျပာက္အနည္းငယ္ ပါရွိသည္။

ေဖာင္းဥပန္း – လုံးျဖဴကဲ့သို႔လည္း တစ္ကိုယ္လုံး ဆြတ္ဆြတ္မျဖဳ ၊ ဥပန္းေလာက္လည္း အစက္အေျပာက္မမ်ား ၊ လုံးျဖဴဟုေခၚ၍ မရ႐ုံသာ အစက္ေျပာက္ အနည္းငယ္ေလးပါသည္။ ” ဥပန္း ေယာင္ေယာင္ ၊ ေဖာင္း ေယာင္ေယာင္ အိမ္က မယားေပါင္ ” ဟုအဆိုရွိသည္။

စင္ေရာ္ – အျဖဴခံ အေမြးေပၚတြင္ အနက္စက္ ဥပန္းေမြးထက္ အနည္းငယ္ ပိုမ်ားသည္။ (အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၎အေမြးကို ဥပန္းၾကား(သို႔) ဘန္းၾကားဟု ေခၚသည္။)

ၾကန္ – တစ္ကိုယ္လုံး အျဖဴခံ အေမြးတြင္ ေတာင္ပံဖုံးေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး ၊ ႀကံအခြံေရာင္ရွိသည္။

ဗဟန္း – အဝါႏုေရာင္ ေအာက္ခံေမြးေပၚတြင္ အနက္စက္အေမြး အနည္းငယ္ပါသည္။

ၾကက္ဝါ – ေအာက္ခံေမြး အနက္ေရာင္ ၊ လည္ဆံေမြး ၊ ခါးဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံဖုံးေမြး မ်ားအဝါေရာင္။

ၾကက္ဝါဆီဂ်ီ – ေအာက္ခံေမြး အနက္ေရာင္ ၊ လည္ဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြး အဝါေရာင္၊ ခါးဆံေမြး ဆီဂ်ီး(ဆီေခ်း) အေရာင္။

ၾကက္နီ – ေအာက္ခံေမြး အနက္ေရာင္ ၊ လည္ဆံေမြး ၊ ခါးဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံဖုံးေမြးမ်ား အနီေရာင္။

ၾကက္နီခ်ိတ္ – ေအာက္ခံေမြး အနက္ေရာင္ ၊ လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံဖုံးေမြး အနီရင့္ေရာင္တြင္ ငခ်ိတ္ဆန္အေရာင္ အနည္းငယ္ေဖာက္ေနသည္။

မဲခ်ိတ္ – တစ္ကိုယ္လုံး အမည္းေရာင္ ေအာက္ခံေမြးတြင္ လည္ဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး တို႔၌ ငခ်ိတ္ဆန္အေရာင္ ရွိသည္။

မဲ – တစ္ကိုယ္လုံး ေတာက္ေျပာင္သည့္ အမဲေရာင္ အေမြးရွိသည္။

သိမ္း – တစ္ကိုယ္လုံး ေတာက္ေျပာင္သည့္အမည္းေရာင္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာက္ေျပာင္သည့္ ေ႐ႊပိုးေကာင္ကဲ့သို႔ အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေနသည္။

ျဗာ – အျပာေရာင္ ( မီးဖိုေခ်ာင္ မွျပာ၏အေရာင္ ) အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ၾကက္ကို ျဗာဟုေခၚၾကသည္။

ျဗာဥပန္း – အျပာေရာင္ ေအာက္ခံအေမြးေပၚ အနက္ေျပာက္ အနည္းငယ္ပါသည္။

ျဗာဝါ – အျပာေရာင္ ေအာက္ခံလည္ဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး မ်ား အဝါေရာင္။

ျဗာနီ – အျပာေရာင္ ေအာက္ခံ လည္ဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး မ်ား အနီေရာင္။

ျဗာနီဆီဂ်ီး – အျပာေရာင္ ေအာက္ခံ လည္ဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး မ်ား ဆီေခ်း(ဆီဂ်ီး) ေရာင္။

ေဖာင္း – အနက္ေရာင္ ေအာက္ခံေမြးေပၚတြင္လည္ဆံေမြး ၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြးမ်ားအျဖဴေရာင္ (အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌ လုံးျဖဴကို ” ေဖာင္း ” ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။)

ေဖာင္းရင္ကြက္ – ေဖာင္း၏အေမြးရွိၿပီး ရင္ဘတ္တြင္ အျဖဴကြက္မ်ားရွိသည္။

ျဗာဝေရာင္း – အျပာေရာင္ ေအာက္ခံအေမြးရွိသည္။ လည္ဆံေမြး ၊ ေတာင္ပံဖုံးေမြး ႏွင့္ ခါးဆံေမြး တို႔၏အေရာင္မွာ ဝါးဆစ္ဖတ္ အေရာင္ရွိသည္။

ေဗ်ာက္ – အေမြးတိုင္းတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ားပါသည္။

ေမြးစုံ – ၾကက္၏အေရာင္မွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေခၚ၍ မရေအာင္ အေမြးေရာင္စုံပါသည္။

ရစ္ – ရစ္ငွက္၏ အေမြးအေရာင္။

ဘုတ္ – ဘုတ္ ငွက္၏ အေမြးအေရာင္။

ဇိမ္း – ေအာက္ခံ အနက္ေရာင္အေမြးတြင္ လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြး တို႔၌ စိမ္းဝါဝါေရာင္ အေမြးမ်ားရွိသည္။

မဲဇိမ္း – ေအာက္ခံ အနက္ေရာင္အေမြးတြင္ လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြး တို႔၌ စိမ္းဝါဝါေရာင္ အေမြးမ်ားတြင္ အနက္ေရာင္အနည္းငယ္ ေဖာက္သည့္အေမြး ျဖစ္သည္။

ရစ္ဝါ – ရစ္၏ အေမြးပါရွိၿပီး လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြးမ်ားရွိသည္။

ျဗာေဖာင္း – ေအာက္ခံ အေမြးမ်ားမွာ မီးခိုးျပာေရာင္ အေမြးျဖစ္ၿပီး လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြး မ်ားတြင္ အျဖဴေရာင္အေမြးမ်ားရွိသည္။

ဘုတ္ဝါ – ဘုတ္ေမြးအခံေရာင္တြင္ လည္ဆံေမြး၊ ခါးဆံေမြး ႏွင့္ ေတာင္ပံဖုံးေမြးမ်ား အဝါေရာင္ရွိသည္။

၅ ။ ေျခဖတ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား

ၾကက္တစ္ေကာင္၏ ေျခဖတ္ကိုေရတြက္ရာတြင္ ေျခခလယ္၏ ေျခသည္းထိပ္မွ အထက္အထိ ေရတြက္ရပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ( ၂၇ )ဖတ္ ၊ ( ၂၈) ဖတ္ခန႔္ ရွိၾကသည္။ အလြန္ထူးျခားေသာ ၾကက္မ်ားတြင္သာေျခဖတ္ ( ၃၀ ) ထိရွိတတ္ပါသည္။ရွားပါသည္။ ေျခဖတ္ ( ၃၀ ) ရွိေသာၾကက္မွာ သူမတူေအာင္ ေကာင္းတတ္သျဖင့္ ေၾကးႀကီးသည့္ဝိုင္းမ်ားတြင္ ဝိုင္းပယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၎ၾကက္အားခံ၍ တိုက္သူနည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ” ေျခဖတ္ ( ၃၀ ) ဝိုင္းႀကီးပယ္ ” ဟူ၍ စာဆိုရွိခဲ့ပါသည္။ ေျခေထာက္တြင္ရွိသည့္ ေျခဖတ္မ်ား၏အေနအထားေပၚမူတည္၍ အေခၚအေဝၚမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

တစ္ပင္တိုင္ – ေျခဖတ္သုံးဖတ္စီၿပိဳင္၍ ဆင္းသြားေသာေျခေထာက္။

သံပတ္(သို႔) က်ီးေျခ – ေျခဖတ္မ်ားအနက္မွ ေျခဖတ္တစ္ဖတ္သည္ ေျခေထာက္ကို အျပည့္ပတ္ေနသည္။ အလြန္ရွားသည္။ တစ္ဖက္ၾကက္ကို ေသေအာင္ခြပ္တတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ၾကက္ပြဲမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိဖူးရာ ယခုခ်ိန္အထိ တစ္ေကာင္သာ ေတြ႕ဖူးေသးသည္။ ျဗာဆီဂ်ီးအေရာင္ျဖစ္သည္။ ေျချပင္းသည္။

အဆို႔ – ပုံမွန္ ေျခဖတ္ႏွစ္ခု၏ အၾကားတြင္ ေျခဖတ္ငယ္တစ္ခု ညွပ္ေနပါက ၎ ေျခဖတ္ငယ္ကို အဆို႔ဟုေခၚသည္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ အဆို႔ပါလွ်င္ ေကာင္းေသာ္လည္း တစ္ဖက္တည္းသာပါလွ်င္ ကန္းတတ္သည္။

၆။ ေျခေထာက္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚ

ေျခႏႉ – ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းလုံး အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖစ္ေနေသာ ေျခေထာက္။

ေျခဘက္ – ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ အေရာင္မတူပါက ( ဥပမာ – တစ္ဖက္က အဝါေရာင္ ၊ အျခားတစ္ဖက္ အစိမ္းေရာင္ ) ေျခဘက္ဟုေခၚသည္။

ေျခဝါ – ႏွစ္ဖက္စလုံး အဝါေရာင္ ျဖစ္သည္။

ေျချဖဳ – ႏွစ္ဖက္စလုံး အျဖဴေရာင္ ျဖစ္သည္။

ေျခစိမ္း ( ေျခဇိမ္း ) – အစိမ္းပုတ္ေရာင္ ေျခေထာက္ ၊ အခ်ိဳ႕ေဒသ၌ ဗ်ိဳင္းေျခဟု ေခၚသည္။

၇ ။ အတက္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား

တိုက္ၾကက္ေကာင္းတစ္ေကာင္၏ အတက္သည္ အထက္သို႔မလန္ရ၊ ေအာက္သို႔လည္း မကိုင္ရ။ ထို႔အျပင္ေျလခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ မရွိုင္းရ ( မဝင္ရ ) ။ ေျခေထာက္မ်ား၏ အျပင္ဘက္သို႔လည္း ကားမသြားရ ၊ ေျဖာင့္ေနရမည္။ အတက္သည္ ၾကက္၏ ေနာက္ေျခသန္းႏွင့္ အၿပိဳင္ တစ္ေျဖာင့္တည္းရွိပါက ေသတြင္းက်ေအာင္ခြပ္တတ္သည္။ အတက္လုံးဝမပါသည့္ အတက္အေခၚအေဝၚမွစ၍ အတတ္ တစ္စ၊တစ္စ ရွည္လာပုံအေပၚမူတည္ၿပီး အေခၚအေဝၚမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပုံမွာ အလြန္ မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုင္း – အတက္ လုံးဝ( လုံးဝ )မပါ။ င႐ုတ္ေစ့ကပ္ – အတက္ထြက္မည့္ အတက္ရာေလး ေပၚေနသည္။ကုလားပဲ – ကုလားပဲျခမ္းအ႐ြယ္ အတက္ငုတ္ေလး။ ေျပာင္းဖူးေစ့- ေျပာင္းဖူးေစ့ အ႐ြယ္ အတက္ဖုေလး ( ထိပ္လုံးသည္ )နားကပ္ပြင့္ – ေျပာင္းဖူေစ့အ႐ြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းထိပ္ခြၽန္၏။ ကပ္ခြၽန္ – နားကပ္ပြင့္ထက္ အနည္းငယ္ပိုရွည္သည္။တမာ-တမာသီး အ႐ြယ္ ျဖစ္သည္။ လက္ပံခြၽန္ – တမာ ထက္ ပိုရွည္သည္။ လက္ပန္ပင္ ရွိ ဆူးခြၽန္အ႐ြယ္ ရွိသည္။ တက္ရိုး( သို႔မဟုတ္ ) ရိုး – လက္ပံခြၽန္ထက္ အနည္းငယ္ပိုရွည္သည္။ တံခါးပိတ္ – အတက္ထိပ္ႏွစ္ခု ထိလုနီးနီးျဖစ္ေနသည္။ ပယ္ – အရွည္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ခြၽန္ျမေနၿပီး ေဂၚရခါး ဓားေကာက္ႀကီး မ်ားကဲ့သို႔ အေပၚသို႔ေကာ့ေနတတ္သည္။

၈ ။ အၿမီးဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား

တံစဥ္ေကာက္ – ေခါင္ၿမီးသည္ တံစဥ္ကဲ့သို႔ေကာက္ေနေသာ အၿမီး။၎အၿမီ းပုံစံရွိၾကက္သည္ တြန္သံျပတ္သားပါက ၾကက္ေကာင္းအဂၤါ ျဖစ္သည္။ “အၿမီးသံစဥ္ေကာက္ အသံပုဆိတ္ေပါက္”ဟု အဆိုရွိသည္။

ၿမီးေဇာင္း ( ၿမီးေစာင္း ) – အနည္းငယ္ေစာင္းေနေသာအၿမီး။ ဗန္ဒို – ငုံးငွက္ပုံစံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ၿမီး ေညွာင့္ရိုး ( ဖင္ဆီဘူး ) ႏွင့္ အၿမီး လုံးဝ ( လုံးဝ ) မပါေခ်။’မ’ကိုယ္( သို႔မဟုတ္ )မဂို – ၾကက္မ၏ အၿမီးသဏၭာန္ ရွိသည္။( တစ္နည္း) ေခါင္ၿမီးမပါေခ်။ အခ်ိဳ႕အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဗဂိုဟုလည္းေခၚသည္။ မဂိုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အေမြးအေရာင္ေပၚ မူတည္၍ စာမဂို ၊ မဂို ဒီးဒုတ္ ၊ ကြမ္းရိုးစင္း ၊ မဂို ၊ ျဗာမဂို ဟူ၍ ခြဲျခားေခၚေဝၚၾကသည္။ ‘မ’ကဲ ( မဂဲ ) – ၾကက္မ၏ ပုံသဏၭာန္ ႏွင့္ ၾကက္မ၏အ ေမြးအေရာင္ မ်ိဳးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အၿမီးတြင္ ေခါင္းၿမီးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ‘ ဗဂဲ ‘ ဟုလည္းေခၚသည္။ ‘ မဂို – မဂဲ မယားဆဲ’ ဟုအဆိုရွိသည္။ ထြန္းခဲသည္။

၉။ ကိုယ္ ခႏၶာတည္ေဆာက္ပုံ ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား

ၾကက္ အုန္းသီး – ကိုယ္လုံး တိုသည္။ ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ တိုက္ဖက္ စပ္ရာတြင္ ခက္သည္။ ေဒါက္တူးအိုး ( ကိုယ္လုံးပတ္ ) တူေသာ္လည္း ကိုယ္လုံးအရွည္တိုေနသျဖင့္ တိုက္လွ်င္ မိမိက တစ္ပန္းရႈံးေနသည္။

ၾကတ္ငွက္ေပ်ာဖူး – ကိုယ္လုံးရွည္သည္။လင့္စဥ္ ( သို႔ )လင့္ပါးစဥ္ – ေဒါက္ျမင့္ၿပီး ဗ်ိဳင္းကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားရွိေသာၾကက္။ ဝဲစဥ္ – ေဒါက္နိမ့္ၿပီး ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းႏွင့္ ကိုယ္လုံးတုတ္ေသာ ၾကက္။ ေလးတိုင္ဝင္ – ေဒါက္ေကာင္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ဟင့္ ေပါင္မ်ားတုတ္တုတ္ ခိုင္ခိုင္ ရွိေသာၾကက္။

၁၀။ ၾကပ္ခြပ္လမ္း ( ခြပ္ပုံ ခြပ္နည္း ၊ ခြပ္စဥ္ ) ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား

ဗလာ – ေရွ႕သို႔ လွမ္းပုတ္၍ ခြပ္သည္။ ၾကက္ပစ္ေကာင္းသည္ – ေရွ႕သို႔ လွမ္းပုတ္သည့္ ခြပ္အားေကာင္းသည္။ ျပင္းထန္သည္ ။ဗလာေကာင္းသည္ ( သို႔ )ႀကက္ပစ္၊ ၾကက္ပုတ္ေကာင္းသည္ဟုေခၚသည္။တန္းေလွ်ာက္ ဗလာ – ေရွ႕တည့္တည့္ ရွိၾကက္အား မနားတမ္း ( တရစပ္ ) လိုက္၍ ခြပ္ျခင္း ၊ တန္းေလွ်ာက္ ဗလာ ေကာင္းေသာၾကက္ကို အခ်ိဳ႕အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ‘ ၾကက္ဖိ ၾကက္နင္း ‘ ဟုေခၚသည္။ ဗိန္းေမာင္း ဟုလည္းေခၚသည္။

ဆင္ပစ္ ဗလာ – ၂ ေပ ၊ ၃ ေပအကြာတြင္ ရပ္ေနသည့္ၾကက္အား လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထိေအာင္ ခြပ္ျခင္း။ ဆင္ပစ္ဗလာ ေကာင္းလွ်င္ အခ်ိဳ႕ ေနာက္သို႔ တည့္တည့္ဆုတ္ေျပးေသာ ‘ ေနာက္ေျပး ‘ ၾကက္မ်ားပင္လြတ္ေအာင္ မေျပးနိုင္ေပ။ ၾကက္ကာ – တစ္ဖက္ၾကက္မွလွမ္းပုတ္ေသာ ခြပ္ခ်က္အားမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ၿပိဳင္ကန္ခြပ္ျခင္း။

ၾကက္ေလွ်ာ္ – ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ ၿပိဳင္၍ အခြပ္တြင္ ႏွစ္ေကာင္ ပူးလ်က္ အထက္သို႔ အနည္းငယ္ ၿမင့္တက္သြားၿပီး တစ္ဖက္ၾကက္ၿပန္အက်တြင္ မိမိက ထိေအာင္ခြပ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ ခြပ္တတ္ေသာ ၾကက္ကို ၾကက္ေလွ်ာ္ေကာင္း သည္ဟုေခၚသည္။ ခုတ္ေျခ ( သို႔ ) ေကာင္းကင္ေျခ – အေပၚသို႔ ခပ္ျမင့္ျမင့္ ခုန္တက္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ၾကက္၏ လႈပ္ရွားမႈကို ၾကည့္ကာ မိမိေျခႏွစ္ေျခာင္းျဖင့္ အေပၚမွ ခုတ္ခ် ၿပီး ခြပ္ျခင္း။

ခံပုံေကာင္း – တစ္ဖက္ၾကတ္က ခြပ္သမွ် သူခ်ည္းခံရသျဖင့္ ေခါင္း၊ရင္ဘတ္ စသည္တို႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရထားသည္။ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထြက္မေျပးဘဲ ေပ၍ခြပ္ျခင္း။ ၾကက္ေစာင့္ – တစ္ဖက္ၾကက္၏ အခြပ္ကိုေစာင့္၍ ခြပ္ေသာၾကက္ ( တစ္ဖက္ၾကက္က စ၍ မခြပ္မခ်င္းေစာင့္ေနသည္။)

ရဲေမွ်ာ္ – တစ္ႀကိမ္တစ္ႀကိမ္ ခြပ္မည့္အေရး ဟန္ေရးျပၿပီးမွခြပ္သျဖင့္ ၾကက္ပြဲတစ္ပြဲသည္အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္’ ရဲ ‘လာလွ်င္ ဖမ္းမိ ေအာင္ ရဲကိုေမွ်ာ္၍ခြပ္ေနသည္ဟု တင္စား၍ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကက္ေကြ႕- တစ္ဖက္မွတရစပ္လိုက္၍ ဖိခြပ္ေနသည္ကို ေဘးသို႔႐ုတ္တရက္ ေကြ႕၍ ေရွာင္ကာခြပ္တတ္ေသာ ၾကက္။ ၾကက္ရႉပ္ – ၾကက္ခြပ္စဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပ်ာယာခတ္ၿပီး ခြပ္တတ္ေသာ ၾကက္။

အထက္ပါ ျမန္မာ့ ရိုးရာ တိုက္ၾကက္အေခၚအေဝၚမ်ား မၾကာမီေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္၍ သုေတသီ ရႉ႕ေထာင့္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Crd to Original Post Writer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *